Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Inscrieri in clasele pregatitoare pentru anul sc.2016-2017ÎNSCRIERI  ÎN  CLASA  PREGĂTITOARE
                              2016 - 2017


                       ŞCOALA  GIMNAZIALĂ   "AUGUSTIN  MAIOR"
REGHIN

                                        vă aşteaptă

                                                  să vă  înscrieţi copiii

                      în clasele pregătitoare  pentru anul şcolar 2016 - 2017 

  • PRECIZĂRI  PENTRU  PĂRINŢI

                1.  Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin, organizează în datele de 25, 26, 29 februarie 2016

        şi  01 martie 2016 între orele 8.00 şi 18.00  "ZIUA  PORŢILOR  DESCHISE" pentru părinţii copiilor

        care se vor înscrie în clasa pregătitoare, an şcolar 2016-2017.


                      VĂ  AŞTEPTĂM  CU  DRAG !


               2.  Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în

                    perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2016 inclusiv şi vor să se înscrie în clasa

                    pregătitoare în anul şcolar 2016-2017 :


                               perioada: 23 februarie - 16 martie 2016

                               de  LUNI până VINERI între orele 10 - 18, conform programărilor telefonice.

                 

  • ADRESA  ŞCOLII:

              Şcoala Gimnazială "Augustin Maior"

                     Str. Şcolii  Nr. 3

                     545300 Reghin  

                     Jud.Mureş


  • INFORMAŢII  LA  TELEFON:  0265 - 511 1500265 - 512531

  • ACTELE  NECESARE  LA  ÎNSCRIERE:

                        -copie după certificatul de naştere a copilului;
                        -copii după actele de identitate ale părinţilor;
                        -acte medicale (adeverinţă pentru intrare în colectivitate, aviz epidemiologic şi
                          copie carnet de vaccin -faţă, verso-);

                        -o cerere care se va completa la depunerea dosarului;
                        -un dosar plic;


  • GRAFICUL  ÎNSCRIERILOR  ÎN  CLASA  PREGĂTITOARE anul şcolar 2016-2017

  Nr.crt. Data Intervalul orar
             
 1.29.02.2016 - 18.03.2016
de luni până vineri:   8.00 - 18.00
sâmbătă:                   9.00 - 13.00

2.
30.03.2016 - 08.04.2016
de luni până vineri:   8.00 - 18.00
sâmbătă:                   9.00 - 13.00


  • CRITERII  GENERALE  DE  DEPARTAJARE sunt stabilite în

             Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 - 2017

               Cap.III.


  • CRITERII  SPECIFICE  DE  DEPARTAJARE

          Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „AUGUSTINMAIOR” Reghin, întrunit în şedinţă

           în data de 22.02.2016, a stabilit următoarele criterii specifice de departajare, conform art. 10 şi 11

           din proiectul O.M.E.N.C.S.  3158/2016:


1.     Unul sau ambii părinţi sunt cadre didactice;

2. unul sau ambii părinţi au fost elevii şcolii;

3.     Părinţii copilului sau unul dintre ei lucrează în zona şcolii;

4.     Bunicii copilului locuiesc pe raza circumscripţiei şcolare.


          Criterii specifice pentru clasa cu predare în limba germană


                       1.     Copilul să fie cunoscător al limbii germane;

            2.     Copilul aparţine circumscripţiei şcolare;

            3.     Copilul a frecventat grădiniţa cu predare în limba germană;

            4.     Părinţii copilului sau unul dintre ei este cadru didactic;

            5.     Fraţi/surori ai copilului sunt elevi ai şcolii la secţia germană;

            6.     Părinţii copilului, sau unul dintre ei au fost elevii şcolii;

            7.     Părinţii copilului sau unul dintre ei lucrează în zona şcolii.

NOTĂ: În cazul depăşirii numărului maxim de locuri va avea loc o testare de limba germană.

         

      LISTA  ACTELOR  NECESARE  LA  DOSAR 

      PENTRU  STABILIREA  ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR  SPECIFICE


                          Secţia română

                         1. Adeverinţă din care să rezulte funcţia didactică a părintelui/părinţilor;
                         2. Adeverinţă de absolvire a Şcolii Gimnaziale "Augustin Maior" Reghin
                         3. Adeverinţă de la locul de muncă, cu specificarea adresei firmei/instituţiei.
                         4. Copii ale buletinelor bunicilor.                         Secţia germană

                         1,3. Adeverinţă  de la grădiniţă privind frecventarea secţiei germane sau

                              dovadă că a învăţat limba germană în particular;

                         4. Adeverinţă din care să rezulte funcţia didactică a părintelui/părinţilor;

                         6. Adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii au fost elevi ai şcolii;

                         7. Adeverinţă de la locul de muncă;


  •      CIRCUMSCRIPŢIA  ŞCOLARĂ
                                      
1 DECEMBRIE 1918
APELOR
AUREL VLAICU
BARTOK BELA
BĂII
BENG
BRÂNDUŞEI
CĂLĂRAŞILOR
CETĂŢII
DUZILOR
FĂGĂRAŞULUI  BL.1,3,2,4,6,8
GHEORGHE ŞINCAI
GHIOCELULUI
IZVORULUI
KOOS FERENC
LIBERTĂŢII
LALELELOR
LILIACULUI
MĂRULUI
MESTEACĂNULUI
MIHAI VITEAZU –toată stada , inclusiv cvartalul de blocuri
              
PIAŢA PETRU MAIOR- partea de jos
PRUNULUI
RÎNDUNELELOR
RÎULUI
REPUBLICII
ROZMARINELOR
RUDOLF W. REGHENI
SĂRII
SIMION BĂRNUŢIU
SPICULUI
STADIONULUI
SUBCETATE –până la nr.25
ŞCOLII
TERASEI
TOAMNEI
VASILE L. POP
VERII
B-DUL UNIRII – BL. 13,15,17,19 şi cele cu soţ începând de la 12 până la 44, precum şi casele de pe bulevard ( până la staţia de  benzină LUKOIL)  •      PLAN  DE  ŞCOLARIZARE

    anul şcolar 2016 - 2017

             

               CLASA  PREGĂTITOARE


 Unitatea  şcolară
 Limba de predare
 Nr. clase aprobate
 Nr. maxim de locuri
 Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin
 română 3 90
 Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin germană 1 30
Şcoala Gimnazială "Mirona" Reghinromână
1
30
Real Life webdesign and hosting