Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Cadre didactice - Scoala Gimnazială MIRONA     C A D R E   D I D A C T I C E      Ş C O A L A   G I M N A Z I A L Ă   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 8 - 2 0 1 9


          
  P R O F E S O R I
D I S C I P L I N E
P R E D A T E

1.
ADAM  SERGIU  DRAGOŞ
educaţie fizică

2.
BOGDAN  MARIA
TIC

3.
BOTH  HÉDI  KATALIN
limba  germană, geografie

4.
 CIFLICLI  ROMAN  SERGEEVICH
pregătire sportivă de specialitate

5.
CIOLOCA  MIRELA  IULIA
imba şi lit. română

6.
CHICIUDEAN  ANDRADA
geografie

7.
 CRIŞAN  LEON
chimie,  fizică

8.
 DANCIU  ADINA  MANUELA
limba şi lit. română

9.
 DEMETER  GABRIELA  RAFILA
limba engleză

10.
FRICIU  ADINA  CARMEN
limba  engleză

11.
ILOVAN  ADRIAN  IOAN
religie

12.
 ISPAS  IOANA  ADRIANA
pregătire sportivă de specialitate

13.
 MAIOR  RAMONA  ANCUŢA
biologie

14.
 MERA  CORNELIA
istorie, limba latină

15.
 OLTEANU  AURORA
matematică

16.
 NEGREA  CLAUDIA
educaţie plastică

17.
NICULESCU  ANA
educație  muzicală

18.
PÎRĂIANU  ZOE
limba şi lit. română

19.
 SUCIU  VASILE  VIOREL
educaţie  fizică

20.
SUCIU  ANDREEA  DIANA
dans  sportiv


       

Î N V Ă Ţ Ă T O R I

 1.
ENYEDI  MIHAELA

2.
GHERASIM  IONELA  CIREȘICA

3.
GRINDEANU  MONICA

4.
LUCA  ALEXANDRA  DORINA

5.
MOLDOVAN  ANDREEA  DANIELA

6.
SASCA  DORINA  SORINA
                      
7.
SASEBEȘ  ANCA  MONICA

8.
ȘERBAN  ILEANA  MIHAELA
               
  E D U C A T O A  R E


 1. ANTAL  DANA  MĂDĂLINA


 2. CENGHER  NICOLETA  MARIANA


 3. PANTEA  LILIANA


 4. VÂLCAN  FLOAREA***************************************************************************************************     C A D R E   D I D A C T I C E      Ş C O A L A   G I M N A Z I A L Ă   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 6 - 2 0 1 7


          
  P R O F E S O R I
D I S C I P L I N E
P R E D A T E

1.
BOGDAN  MARIA
TIC

2.
BOTH  HÉDI  KATALIN
limba  germană

3.
 BUŞCU  IOAN  CRISTIAN
matematică

4.
 CRIŞAN  LEON
chimie,  fizică

5.
 DANCIU  ADINA  MANUELA
limba şi lit. română

6.
 DEMETER  GABRIELA  RAFILA
limba engleză

7.
FRICIU  ADINA  CARMEN
limba  engleză

8.
 GLIGA  MIRONA
pregătire sportivă de specialitate

9.
ILOVAN  ADRIAN  IOAN
religie

10.
 ISPAS  IOANA  ADRIANA
pregătire sportivă de specialitate

11.
 MAIOR  RAMONA  ANCUŢA
biologie

12.
 MERA  CORNELIA
istorie

13.
 MIHUŢ  MARIA  ADELA
educaţie  plastică

14.
 NEGREA  CLAUDIA
educaţie plastică

15.
PAŞCU  CLAUDIU
educaţie  muzicală

16.
PÎRĂIANU  ZOE
limba şi lit. română

17.
POP  MARIETA
limba  engleză

18.
ŞERBAN  ALEXANDRINAistorie ,  cultură  civică

19.
 SUCIU  VASILE  VIOREL
educaţie  fizică

20.
SUCIU  ANDREEA  DIANA
dans  sportiv
C L A S E L E
Î N V Ă Ţ Ă T O R I
      
 CLASE  PREGĂTITOARE
DRĂGAN  LUCIAN

 ŞERBAN  ILEANA  MIHAELA

 CLASA  I
LUCA  ALEXANDRA  DORINA

 CLASELE a II-a
ENYEDI  MIHAELA

 GHERASIM  IONELA  CIREŞICA

CLASELE  a III-a
CHIRTEŞ  ANA-MARIA


SASCĂ  DORINA

CLASELE  a IV-a
MÁTYÁS  ELISABETA


TRUŢA  VALENTINA
               
  E D U C A T O A  R E


 1. BÂNDILĂ  CARMEN  MARIA


 2. CENGHER  NICOLETA  MARIANA


 3. PANTEA  LILIANA


 4. VÂLCAN  FLOAREA


********************************************************************************************************     C A D R E   D I D A C T I C E      Ş C O A L A   G I M N A Z I A L Ă   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 5 - 2 0 1 6P R O F E S O R I
D I S C I P L I N E
P R E D A T E

  
P R O F E S O R ID I S C I P L I N E
P R E D A T E
BOGDAN MARIA
-TIC
  
MOISIN NICOLETA MARIA
-limba engleză
CHIVU  GHEORGHE

-matematică

PÎRĂIANU ZOE

-limba şi lit. română
DEMETER GABRIELA RAFILA

-limba engleză

GLIGA  MIRONA
-pregătire sportivă de specialitate
CIFLICLI ROMAN SERGHEEVICH
-pregătire sportivă de specialitate

SUCIU VASILE VIOREL
-educaţie fizică
CRIŞAN LEON
-chimie,
fizică

ŞERBAN  ALEXANDRINA
-istorie
-cultură civică
DANCIU ADINA MANUELA

-limba şi lit. română

NEGREA  CLAUDIA

-educaţie plastică
ISPAS IOANA
ADRIANA
-pregătire sportivă de specialitate
PAŞCU
CLAUDIU

-educaţie muzicală
MAIOR RAMONA ANCUŢA
-biologie

MIHUŢ AURELIAN EUGEN-religie
MERA CORNELIA

-istorie
-cultură civică

CIOLOCA  MIRELA
 IULIA
-limba şi lit. română
BOTH HÉDI  KATALIN

-limba germană


CHICIUDEAN  ANDRADA DORINA

-geografie


Î N V Ă Ţ Ă T O R I
CLASA

E D U C A T O A R E

ENYEDI MIHAELA
I B

BÎNDILĂ CARMEN

GHERASIM IONELA CIREŞICA
I A

CENGER NICOLETA
MARIANA

GRINDEANU MINICA
a III-a  A

PANTEA LILIANA

HĂRŞAN ANA MARIA
a II-a B

VÎLCAN FLOAREA

LUCA ALEXANDRA DORINA
PREGĂTITOARENARIŢA  CRISTINA  ELENA
a IV-a BSASCĂ DORINA SORINAa II-a  AŞERBAN ILEANA MIHAELAa IV-a  ATRUŢA VALENTINA
a III-a B

*************************************************************************************************************     C A D R E   D I D A C T I C E     
Ş C O A L A   G I M N A Z I A L Ă   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 4 - 2 0 1 5PROFESORI
DISCIPLINE PREDATE
                          
PROFESORIDISCIPLINE PREDATE
BOGDAN MARIA
educaţie tehnologică,
TIC
         
MOISIN NICOLETA MARIA
limba engleză
BRANEA MELANIA
matematică


PÎRĂIANU ZOE
limba şi lit. română
DEMETER GABRIELA
RAFILA
limba engleză


SUCIU ANDREEA
DIANA
educaţie fizică specializată
CIFLICLI ROMAN SERGHEEVICH
educaţie fizică specializată

SUCIU VASILE
VIOREL
educaţie fizică
CRIŞAN LEON
chimie,
fizică

ŞERBAN
ALEXANDRINA
istorie
DANCIU ADINA
MANUELA
limba şi lit. română

SUCIU ANDRADA DORINA
geografie
ISPAS IOANA
ADRIANA
educaţie fizică specializată
ZAHARIE
MIHAELA
matematică
MAIOR RAMONA
ANCUŢA
biologie

PAŞCU
CLAUDIU
educaţie muzicală
MERA CORNELIA

istorieMIHUŢ ADELA
MARIA
educaţie plasticăMIHUŢ AURELIAN
EUGEN
religie

ÎNVĂŢĂTORI
CLASA

EDUCATOARE

ENYEDI MIHAELA
clasa pregătitoare

BÎNDILĂ CARMEN

GHERASIM IONELA CIREŞICA
clasa pregătitoare
CENGER NICOLETA
MARIANA

GRINDEANU MINICA
clasa a II-a

PANTEA LILIANA

HĂRŞAN ANA MARIA
clasa I

VÎLCAN FLOAREA

LUCA ALEXANDRA DORINA
clasa a IV-aSASCĂ DORINA SORINA
clasa ISASEBEŞ ANCA MONICA
clasa a III-aŞERBAN ILEANA MIHAELAclasa a III-aTRUŢA VALENTINA
clasa a II-a


**********************************************************************************************************


     C A D R E   D I D A C T I C E      Ş C O A L A   G I M N A Z I A L Ă   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 3 - 2 0 1 4

 P R O F E S O R I
 MATEMATICĂ RELIGIE Î N V Ă Ţ Ă T O R I E D U C A T O A R E
 LIMBA ŞI LIT. ROMÂNĂ
BRANEA  MELANIA
DOROFTEI  EUGEN
 GHERASIM  IONELA  CIREŞICA CENGHER NICOLETA  MARIANA
 PÎRĂIANU  ZOE
 DĂRĂBAN  PAULA EDUCAŢIE MUZICALĂ
 GRINDEANU  MONICA
 PANTEA  LILIANA
DANCIU ADINA MANUELA

BIOLOGIE
PAŞCU  CLAUDIUHĂRŞAN  ANA 
MARIA
 BÎNDILĂ  CARMEN  MARIA

 LIMBA GERMANĂ

 MAIOR RAMONA ANCUŢA EDUCAŢIE PLASTICĂ  ŞERBAN ILEANA  MIHAELA VÎLCAN  FLOAREA
 BOTH  HÉDI  KATALIN

ISTORIE
MIHUŢ  MARIA
 SASEBEŞ  ANCA  MONICA
 
 
LIMBA ENGLEZĂ

MERA CORNELIA
EDUCAŢIE FIZICĂ
  SASCĂ DORINA 
SORINA
 
 DEMETER GABRIELA
 GEOGRAFIESUCIU VASILE  VIOREL LUCA ALEXANDRA DORINA
 
 FIZICĂ
SUCIU  ANDRADA
SUCIU  ANDREEA
 TRUŢA  VALENTINA 
CRIŞAN  LEON
 

  PREGĂTIRE 
SPORTIVĂ  DE
SPECIALITATE

TONCEAN  MIRONA
ISPAS - NÉMETHI  IOANA


*******************************************************************************************************


CADRE  DIDACTICE    Ş C O A L A   G I M N A Z I A L Ă   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 2 - 2 0 1 3

 P R O F E S O R I
 MATEMATICĂ RELIGIE Î N V Ă Ţ Ă T O R I E D U C A T O A R E
 LIMBA ŞI LIT. ROMÂNĂ
 PESCĂRUŞ  TEODOR
 IACOB  STELA
 Clasa  pregătitoare
 CENGHER NICOLETA  MARIANA
 PÎRĂIANU  ZOE
 DĂRĂBAN  PAULA EDUCAŢIE MUZICALĂ
 GRINDEANU  MONICA
 PANTEA  LILIANA
DANCIU ADINA MANUELA
BIOLOGIEPAŞCU  CLAUDIUClasa I BÎNDILĂ  CARMEN  MARIA
 LIMBA GERMANĂ
 MUNTEAN  EMILIA EDUCAŢIE PLASTICĂ  ŞERBAN ILEANA  MIHAELA VÎLCAN  FLOAREA
 ISTRATE  DIANA
ISTORIEFÜLÖP  GYÖRGY  SZILÁRD
 SASEBEŞ  ANCA  MONICA
 
 LIMBA ENGLEZĂ
MERA CORNELIAEDUCAŢIE FIZICĂ  Clasa a II-a 
 CHEŢIAN CRISTINA
 GEOGRAFIESUCIU VASILE  VIOREL MARC  FLORINA  RALUCA 
 FIZICĂ
 RUS  ANAMARIA
 PREGĂTIRE  SPORTIVĂ
 Clasa a III-a 
 CRIŞAN  LEON
 SIGHIARTĂU  RADU DE  SPECIALITATE
 GHERASIM  IONELA  CIREŞICA 


TONCEAN  MIRONA
Clasa a IV-a


ISPAS - NÉMETHI  IOANA
SASCĂ DORINA  SORINA

*************************************************************************************


CADRE  DIDACTICE   
G I M N A Z I U L  DE  S T A T   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 1 - 2 0 1 2

 P R O F E S O R I
 MATEMATICĂ RELIGIE Î N V Ă Ţ Ă T O R I E D U C A T O A R E
 LIMBA ŞI LIT. ROMÂNĂ
 PESCĂRUŞ  TEODOR
 
 Clasa I
 CENGHER NICOLETA  MARIANA
 PÎRĂIANU  ZOE
 BIOLOGIE EDUCAŢIE MUZICALĂ
 MARC  FLORINA  RALUCA PANTEA  LILIANA
DANCIU ADINA MANUELA

PAŞCU  CLAUDIUClasa a II-a BÎNDILĂ  CARMEN  MARIA
 LIMBA GERMANĂ
 ISTORIE EDUCAŢIE PLASTICĂ  GHERASIM  IONELA  CIREŞICA VÎLCAN  FLOAREA
 ISTRATE  DIANA
 MERA CORNELIA
 Clasa a III-a 
 LIMBA ENGLEZĂ
 GEOGRAFIEEDUCAŢIE FIZICĂ  SASCĂ DORINA  SORINA 
 CHEŢIAN CRISTINA
 SIGHIARTĂU  RADU
 Clasa a IV-a 
 FIZICĂ
 
 SUCIU VASILE  VIOREL ŞERBAN ILEANA  MIHAELA 
 CRIŞAN  LEON
  
 
 

***********************************************************************************************************


CADRE  DIDACTICE    G I M N A Z I U L  DE  S T A T   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 1 0 - 2 0 1 1

 P R O F E S O R I
 MATEMATICĂ RELIGIE Î N V Ă Ţ Ă T O R I E D U C A T O A R E
 LIMBA ŞI LIT. ROMÂNĂ
 PESCĂRUŞ  TEODOR
 ILOVAN  ADRIAN  IOAN
 Clasa I
 CENGHER NICOLETA  MARIANA
 PÎRĂIANU  ZOE
 BIOLOGIE EDUCAŢIE MUZICALĂ
 GHERASIM  IONELA  CIREŞICA
 PANTEA  LILIANA
DANCIU ADINA MANUELA
MUNTEAN  EMILIAPAŞCU  CLAUDIUClasa a II-a
 LIMBA GERMANĂ
 ISTORIE EDUCAŢIE PLASTICĂ SASCĂ DORINA  SORINA 
 RÎNJA DIANA
 MERA CORNELIAFÜLÖP  GYÖRGY SZILÁRD Clasa a III-a 
 LIMBA ENGLEZĂ
 GEOGRAFIEEDUCAŢIE FIZICĂ  ŞERBAN ILEANA  MIHAELA 
 CHEŢIAN CRISTINA
 SIGHIARTĂU  RADUTONCEAN  MIRONA Clasa a IV-a 
 FIZICĂ
 
 SUCIU VASILE  VIOREL MARC  FLORINA  RALUCA 
 CRIŞAN  LEON
  
 
 

**********************************************************************************************


CADRE  DIDACTICE   G I M N A Z I U L   DE   S T A T   "M I R O N A"    anul şcolar  2 0 0 9 - 2 0 1 0

 P R O F E S O R I MATEMATICĂ RELIGIE Î N V Ă Ţ Ă T O R I E D U C A T O A R E
 LIMBA ŞI LIT. ROMÂNĂ
 PESCĂRUŞ TEODOR
 ŞERBAN RAREŞ
 Clasa I
 CENGHER NICOLETA
 PÎRĂIANU ZOE
 BIOLOGIE EDUCAŢIE MUZICALĂ
 MARC FLORINA
 PANTEA LILIANA
 LIMBA GERMANĂ
 MUNTEAN EMILIA
 PAŞCU CLAUDIU
 Clasa a II-a
 
 RÎNJA DIANA
 ISTORIE EDUCAŢIE PLASTICĂ
 SASCĂ DORINA
 
 LIMBA ENGLEZĂ
 MERA CORNELIA
 FÜLÖP GYÖRGY SZILÁRD
 Clasa a III-a
 
 CHEŢIAN CRISTINA
 GEOGRAFIE EDUCAŢIE FIZICĂ
 ŞERBAN ILEANA
 
  SIGHIARTĂU RADU
 TONCEAN MIRONA
 Clasa a IV-a
 
   SUCIU VASILE
 GHERASIM CIREŞICA
 

Real Life webdesign and hosting