Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Orarul claselor

    O R A R U L   C L A S E L O R

     Anul  şcolar  2 0 1 7 - 2 0 1 8Clasa  0  A

 LUNI
MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1  
Comunicare în lb. română
Comunicare în lb. română
Comunicare în lb. română
Comunicare în lb. română
Comunicare în lb. română
2
Matematică şi explorarea mediului2
Matematică şi explorarea mediului2
Matematică şi explorarea mediului2
Matematică şi explorarea mediului2
Dezvoltare personală
3
Muzică şi mişcare 3
Educaţie fizică3
Dezvoltare personală3
Muzică şi mişcare 3
Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Religie4
Limba engleză4Arte vizuale şi abilităţi practice4
Educaţie fizică
 Clasa  0  C

 LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
1Dezvoltare personală1Comunicare în lb. română1Comunicare în lb. română1Comunicare în lb. română1Matematică şi explorarea mediului
2
Comunicare în lb. română2Matematică şi explorarea mediului2Matematică şi explorarea mediului2Matematică şi explorarea mediului2Dezvoltare personală
3
Muzică şi mişcare 3Comunicare în lb. română3Muzică şi mişcare 3Limba engleză3Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Religie4Educaţie fizică4Arte vizuale şi abilităţi practice4Educaţie fizică
Clasa  0  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Educaţie fizică1
Comunicare în lb. germană1
Dezvoltare personală1
Comunicare în lb. germană1
Religie
2
Comunicare în lb. germană2
Matematică şi explorarea mediului2
Comunicare în lb. germană2
Matematică şi explorarea mediului2
Comunicare în lb. română
3
Matematică şi explorarea mediului3
Comunicare în lb. română3
Educaţie fizică3
Muzică şi mişcare 3
Comunicare în lb. germană
4
Comunicare în lb. română4
Arte vizuale şi abilităţi practice4
Matematică şi explorarea mediului4
Limba engleză4
Dezvoltare personală
5
Muzică şi mişcare 5
Arte vizuale şi abilităţi practice
Clasa  I  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Dezvoltare personală1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. română1
Matematică şi explorarea mediului
2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română2
Matematică şi explorarea mediului2
Arte vizuale şi abilităţi practice
3
Comunicare în lb. română3
Matematică şi explorarea mediului3
Matematică şi explorarea mediului3
Muzică şi mişcare 3
Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Muzică şi mişcare 4
Educaţie fizică4
Religie4
Limba engleză4
Educaţie fizică

Consiliere părinţiClasa  I  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. română1Matematică şi explorarea mediului1
Matematică şi explorarea mediului
2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română2
Dezvoltare personală
3
Educaţie fizică3
Matematică şi explorarea mediului3
Religie3
Educaţie fizică3
Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Limba engleză4
Muzică şi mişcare 4
Matematică şi explorarea mediului4
Muzică şi mişcare 4
Arte vizuale şi abilităţi practiceClasa  I  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. germană1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. germană1
Comunicare în lb. română
2
Comunicare în lb. germană2
Comunicare în lb. germană2
Comunicare în lb. germană2
Comunicare în lb. germană2
Matematică şi explorarea mediului
3
Educaţie fizică3
Matematică şi explorarea mediului3
Matematică şi explorarea mediului3
Educaţie fizică3
Dezvoltare personală
4
Comunicare în lb. germană4
Limba engleză4
Muzică şi mişcare 4
Religie4
Arte vizuale şi abilităţi practice
5
Matematică şi explorarea mediului5
Comunicare în lb. română5
Arte vizuale şi abilităţi practice5
Muzică şi mişcareClasa  a II - a  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. română1
Matematică şi explorarea mediului1
Comunicare în lb. română1
Matematică şi explorarea mediului
2
Matematică şi explorarea mediului2
Matematică şi explorarea mediului2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română2
Dezvoltare personală
3
Arte vizuale şi abilităţi practice3
Muzică şi mişcare 3
Comunicare în lb. română3
Matematică şi explorarea mediului3
Muzică şi mişcare
4
Limba engleză4
Educaţie fizică4
Arte vizuale şi abilităţi practice4
Religie4
Educaţie fizicăClasa  a II - a  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Dezvoltare personală1
Matematică şi explorarea mediulu1
Comunicare în lb. română1
Matematică şi explorarea mediului1
Matematică şi explorarea mediului
2
Matematică şi explorarea mediului2
Limba engleză2
Matematică şi explorarea mediului2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română
3
Comunicare în lb. română3
Comunicare în lb. română3
Religie3
Comunicare în lb. română3
Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Muzică şi mişcare 4
Educaţie fizică4
Muzică şi mişcare 4
Educaţie fizică4
Arte vizuale şi abilităţi practice

Consiliere părinţiClasa  a II - a  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Matematică şi explorarea mediului1
Comunicare în lb. germană1
Matematică şi explorarea mediului1
Comunicare în lb. germană1
Matematică şi explorarea mediului
2
Educaţie fizică2
Comunicare în lb. germană2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. germană2
Limba engleză
3
Comunicare în lb. germană3
Matematică şi explorarea mediului3
Religie3
Matematică şi explorarea mediului3
Educaţie fizică
4
Comunicare în lb. germană4
Comunicare în lb. română4
Comunicare în lb. română4
Comunicare în lb. română4
Muzică şi mişcare
5
Arte vizuale şi abilităţi practice5
Muzică şi mişcare 5
Arte vizuale şi abilităţi practice5
Dezvoltare personală
Consiliere părinţiClasa  a II - a  E

LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
1
Matematică şi explorarea mediului1
Matematică şi explorarea mediului1
Comunicare în lb. română1
Comunicare în lb. română1
Matematică şi explorarea mediului
2
Comunicare în lb. română2
Limba engleză2
Comunicare în lb. română2
Comunicare în lb. română2
Dezvoltare personală
3
Religie3
Comunicare în lb. română3
Matematică şi explorarea mediului3
Matematică şi explorarea mediului3
Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Muzică şi mişcare 4
Educaţie fizică4
Muzică şi mişcare 4
Educaţie fizică4
Arte vizuale şi abilităţi practiceClasa  a III - a  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Educaţie fizică1
Limba şi lit. română1
Matematică1
Matematică1
Limba şi lit. română
2
Limba şi lit. română2
Matematică2
Religie2
Limba engleză2
Ştiinţe ale naturii
3
Matematică3
Limba engleză3
Educaţie fizică3
Limba şi lit. română3
Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Muzică şi mişcare4
Arte vizuale şi abilităţi practice4
Educaţie civică4
Limba şi lit. română4
Joc şi mişcare

Consiliere părinţi


Clasa  a III - a  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba engleză1
Limba şi lit. română1Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Educaţie fizică
2
Religie2
Limba şi lit. română2
Matematică2
Matematică2
Ştiinţe ale naturii
3
Limba şi lit. română3
Educaţie fizică3
Educaţie civică3
Limba engleză3
Arte vizuale şi abilităţi practice
4
Matematică4
Matematică4
Muzică şi mişcare4
Joc şi mişcare4Arte vizuale şi abilităţi practice

Consiliere părinţi


Clasa  a III - a  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Religie1
Limba şi lit. germană1
Limba engleză1
Limba şi lit. germană1
Matematică
2
Limba şi lit. română2
Matematică2
Limba şi lit. germană2
Limba şi lit. germană2
Educaţie fizică
3
Limba engleză3
Ştiinţe ale naturii3
Limba şi lit. română3
Limba şi lit. română3
Limba şi lit. română
4
Limba şi lit. germană4
Educaţie fizică4
Matematică4
Matematică4
Arte vizuale şi abilităţi practice
5
Muzică şi mişcare5
Educaţie civică
5
Arte vizuale şi abilităţi practice5
Joc şi mişcare
ConsultaţiiClasa  a III - a  E

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Matematică
2
Educaţie fizică2
Matematică2
Limba şi lit. română2
Matematică2
Arte vizuale şi abilităţi practice
3
Limba engleză3
Ştiinţe ale naturii3
Matematică3
Muzică şi mişcare3
Limba engleză
4
Educaţie civică
4
Joc şi mişcare4
Arte vizuale şi abilităţi practice4
Religie4
Educaţie fizică

Consiliere părinţi


Clasa  a IV - a  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Matematică1
Geografie1
Limba engleză
2
Limba şi lit. română2
Matematică2
Istorie
2
Matematică2
Matematică
3
Religie3
Ştiinţe ale naturii3
Limba şi lit. română3
Limba şi lit. română3
Educaţie civică
4
Educaţie fizică4
Muzică şi mişcare4
Limba engleză4
Joc şi mişcare4
Educaţie fizică


5
Arte vizuale şi abilităţi practice
Clasa  a IV - a  B

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1Limba şi lit. română1
Geografie1
Limba şi lit. română1
Religie reformată
2
Limba engleză2
Limba şi lit. maghiară2
Limba şi lit. maghiară2
Limba şi lit. maghiară2
Educaţie fizică
3
Limba şi lit. maghiară3
Matematică3
Matematică3
Matematică3
Limba şi lit. maghiară
4
Istorie4
Educaţie fizică4
Ştiinţe ale naturii4
Educaţie civică
4
Limba engleză
5
Matematică5
Muzică şi mişcare5
Limba şi lit. română
Arte vizuale şi abilităţi practice5
Joc şi mişcareClasa  a IV - a  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Limba engleză1
Limba şi lit. română1
Ştiinţe ale naturii1
Limba şi lit. română
2
Istorie2
Limba şi lit. română2
Religie2
Matematică2
Matematică
3
Educaţie fizică3
Matematică3
Matematică3
Limba şi lit. română3
Limba engleză
4
Educaţie civică4
Geografie4
Educaţie fizică4
Muzică şi mişcare4
Arte vizuale şi abilităţi practice
5
Joc şi mişcare


Consiliere părinţiClasa  a IV - a  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. germană1
Limba şi lit. română1
Matematică1
Matematică1
Educaţie fizică
2
Limba şi lit. germană2
Limba şi lit. română2
Limba engleză2
Limba şi lit. germană2
Limba şi lit. germană
3
Geografie3
Matematică3
Istorie3
Limba şi lit. germană3
Matematică
4
Arte vizuale şi abilităţi practice4
Ştiinţe ale naturii4
Educaţie fizică4
Limba şi lit. română4
Limba engleză
5
Educaţie civică5
Joc şi mişcare5
Religie5
Limba şi lit. română5
Muzică şi mişcareClasa  a IV - a  E

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română
2
Limba engleză2
Matematică2
Matematică2
Matematică2
Ştiinţe ale naturii
3
Matematică3
Educaţie civică3
Istorie3
Geografie3
Educaţie fizică
4
Educaţie fizică4
Arte vizuale şi abilităţi practice4
Joc şi mişcare4
Limba engleză4
Religie
5
Muzică şi mişcare
Clasa  a V - a  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Matematică1
Educaţie fizică1
Matematică1
Educaţie fizică1
Limba franceză
2
Educaţie socială
2
Limba şi lit. română2
TIC2
Educaţie tehnologică2
Limba şi lit. română
3
Limba şi lit. română3
Limba engleză3
Consiliere şi orientare3
Geografie3
Atracţii turistice
4
Istorie4
Educaţie muzicală4
Limba şi lit. română4
Matematică4
Matematică
5
Limba franceză5
Educaţie plastică5
Istorie5
Biologie5
Religie


6
Limba engleză


Clasa  a V - a  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba franceză1
Educaţie socială
1
Religie1
Educaţie tehnologică1
Matematică
2
Limba şi lit. română2
Educaţie muzicală2
Matematică2
Limba şi lit. română2
Limba şi lit. română
3
Educaţie plastică3
Matematică3
TIC3
Matematică3
Geografie
4
Consiliere şi orientare4
Educaţie pentru sănătate
4
Limba şi lit. română4
Educaţie fizică4
Istorie
5
Educaţie fizică5
Istorie5
Biologie5
Limba franceză5
Limba engleză
6
Limba engleză


Clasa  a V - a  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. germană1
Limba şi lit. română1
Matematică1
Educaţie fizică1
TIC
2
Limba şi lit. română2
Limba engleză2
Roci şi minerale
2
Limba şi lit. germană2
Limba engleză
3
Matematică3
Educaţie fizică3
Limba şi lit. germană3
Geografie3
Educaţie tehnologică
4
Istorie4
Matematică4
Limba şi lit. română4
Limba şi lit. română4
Matematică
5
Educaţie plastică5
Biologie5
Istorie5
Educaţie socială5
Educaţie muzicală
6
Consiliere şi orientare6
Limba şi lit. germană

6
Religie
Clasa  a VI - a  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Educaţie muzicală1
Educaţie fizică1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română
2
Matematică2
Educaţie plastică2
Matematică2
Matematică2
Geografie
3
Limba engleză3
Limba franceză3
Limba şi lit. română3
Istorie3
Matematică
4
Fizică4
Fizică4
Limba engleză4
Limba franceză4
Capitalele lumii
5
Istorie5
Biologie5
TIC5
Religie5
Educaţie fizică
6
Consiliere şi orientare

6
Educaţie tehnologică6
Biologie
Clasa  a VI - a  B

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. maghiară1
Istoria şi tradiţiile minorităţilor1
Matematică1
Biologie1
Limba şi lit. maghiară
2
Matematică2
Biologie2
Limba şi lit. maghiară2
Educaţie fizică2
Limba şi lit. română
3
Educaţie tehnologică3
Matematică3
Limba şi lit. română3
Limba şi lit. maghiară3
Matematică
4
Limba şi lit. română4
Limba şi lit. română4
Istorie4
TIC
4
Matematică distractivă
5
Geografie5
Limba engleză5
Fizică5
Educaţie plastică5
Fizică
6
Consiliere şi orientare6
Educaţie fizică6
Limba engleză

6
Educaţie muzicală


7
Religie catolică / reformată

Clasa  a VI - a  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Matematică1
Limba şi lit. română1
TIC1
Limba şi lit. română1
Educaţie muzicală
2
Limba şi lit. română2
Matematică2
Limba şi lit. română2
Educaţie fizică2
Biologie
3
Limba franceză3
Istorie3
Biologie3
Capitalele lumii3
Religie
4
Consiliere şi orientare4
Educaţie plastică4
Matematică4
Istorie4
Matematică
5
Fizică5
Fizică5
Limba engleză5
Educaţie tehnologică5
Geografie


6
Educaţie fizică6
Limba franceză

6
Limba englezăClasa  a VI - a  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Limba engleză1
Educaţie fizică1
Limba şi lit. germană1
Limba şi lit. română
2
Fizică2
Matematică2
Limba franceză2
Geografie2
Matematică
3
Limba şi lit. germană3
Limba şi lit. germană3
Matematică3
Limba şi lit. română3
Limba engleză
4
Matematică4
Biologie4
Fizică4
Biologie4
Educaţie muzicală
5
Istorie5
Educaţie tehnologică5
Limba şi lit. română5
TIC
5
Educaţie fizică
6
Educaţie plastică6
Istoria şi tradiţiile minorităţilor6
Limba şi lit. germană6
Consiliere şi orientare6
ReligieClasa  a VI - a  E

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Istorie1
Limba franceză1
Biologie1
Educaţie muzicală1
Religie
2
Educaţie plastică2
Limba şi lit. română2
Limba şi lit. română2
Capitalele lumii
2
Limba franceză
3
TIC
3
Geografie3
Educaţie tehnologică3
Limba şi lit. română3
Biologie
4
Limba şi lit. română4
Matematică4
Istorie4
Matematică4
Consiliere şi orientare
5
Limba engleză5
Matematică5
Educaţie fizică5
Matematică5
Limba engleză
6
Fizică6
Fizică6
Educaţie fizicăClasa  a VII - a  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Chimie1
Matematică1
Limba şi lit. română1
Limba franceză1
Educaţie pentru sănătate
2
Limba engleză2
Educaţie fizică2
Biologie2
Matematică2
Cultură civică
3
Matematică3
Limba şi lit. română3
Fizică3
Chimie3
Educaţie muzicală
4
Consiliere şi orientare4
Limba franceză4
TIC4
Limba şi lit. română4
Limba şi lit. română
5
Religie 5
Geografie5
Limba engleză5
Educaţie fizică5
Matematică
6
Biologie6
Educaţie tehnologică6
Educaţie plastică6
Istorie6
FizicăClasa  a VII - a  B

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Matematică1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. maghiară1
Limba şi lit. maghiară1
Chimie
2
Limba şi lit. română2
Istorie2
Matematică2
Limba şi lit. română2
Matematică
3
Limba şi lit. maghiară3
Biologie3
Matematică distractivă
3
Biologie3
Limba şi lit. română
4
Educaţie tehnologică4
Matematică4
Consiliere şi orientare4
Educaţie plastică4
Limba şi lit. maghiară
5
Educaţie fizică5
Cultură civică5
Geografie5
Limba engleză5
Educaţie muzicală
6
Chimie6
Limba engleză6
Educaţie fizică6
TIC
6
Fizică
7
Religie reformată
7
Religie catolică
7
Fizică7

7
Istoria şi tradiţiile minorităţilorClasa  a VII - a  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Biologie1
Cultură civică1
Limba şi lit. română1
Fizică1
Chimie
2
Limba franceză2
Matematică2
Istorie
2
Limba şi lit. română2
Educaţie muzicală
3
Chimie3
TIC3
Matematică3
Educaţie fizică3
Limba şi lit. română
4
Educaţie plastică4
Fizică4
Limba engleză4
Biologie4
Geografie
5
Matematică5
Limba şi lit. română5
Limba franceză5
Matematică5
Consiliere şi orientare
6
Educaţie fizică6
Educaţie pentru sănătate
6
Educaţie tehnologică6
Religie6
Limba englezăClasa  a VII - a  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Geografie1
Educaţie fizică1
Chimie1
Limba şi lit. română1
Matematică
2
Matematică2
Limba şi lit. română2
Consiliere şi orientare2
Limba franceză2
Fizică
3
Fizică3
Matematică3
Limba engleză3
Biologie3
Limba şi lit. română
4
Limba şi lit. română4
Limba şi lit. germană4
Matematică4
Educaţie fizică4
Limba engleză
5
Limba şi lit. germană5
Cultură civică5
Limba şi lit. germană5
Limba şi lit. germană5
Chimie
6
TIC6
Educaţie tehnologică6
Istorie6
Istoria şi tradiţiile minorităţilor6
Educaţie muzicală
7
Educaţie plastică7
Biologie7
ReligieClasa  a VII - a  E

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Matematică1
Istorie1
Cultură civică1
Limba şi lit. română
2
Limba engleză2
Fizică2
Chimie2
Geografie2
Religie
3
Matematică3
Educaţie plastică3
Limba şi lit. română3
Matematică3
Fizică
4
Chimie4
TIC4
Educaţie tehnologică4
Limba şi lit. română4
Educaţie pentru sănătate
5
Biologie5
Educaţie fizică5
Matematică5
Limba engleză5
Consiliere şi orientare
6
Limba franceză6
Educaţie muzicală6
Biologie6
Educaţie fizică6
Limba francezăClasa  a VIII - a  A

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba engleză1
Educaţie plastică1
Limba şi lit. română1
Matematică1
Cultură civică
2
Fizică2
Istorie2
Consiliere şi orientare2
Educaţie muzicală2
Matematică
3
Limba latină3
Limba şi lit. română3
Matematică3
Limba engleză3
Limba franceză
4
Limba franceză4
Matematică4
Fizică4
Geografie4
Limba şi lit. română
5
Limba şi lit. română5
TIC5
Chimie5
Istorie5
Biologie
6
Chimie6
Geografie6
Educaţie fizică6
Educaţie tehnologică6
ReligieClasa  a VIII - a  B

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Limba şi lit. română1
Biologie1
Limba şi lit. română1
Limba şi lit. română1
Matematică
2
Limba şi lit. maghiară2
Matematică2
Limba latină2
Limba şi lit. maghiară2
Limba şi lit. maghiară
3
Matematică3
Limba şi lit. română3
Limba engleză3
Matematică3
Limba engleză
4
Geografie4
Istorie4
Limba şi lit. maghiară4
Geografie4
Fizică
5
Chimie5
Matematică distractivă
5
Educaţie fizică5
TIC5
Istorie
6
Educaţie tehnologică6
Cultură civică6
Chimie6
Educaţie plastică / muzicală
6
Consiliere şi orientare
7
Fizică


Clasa  a VIII - a  C

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Educaţie plastică1
Limba şi lit. română1
Matematică1
Limba engleză1
Matematică
2
TIC2
Limba latină2
Educaţie fizică2
Cultură civică2
Chimie
3
Limba şi lit. română3
Chimie3
Limba engleză3
Educaţie muzicală3
Limba şi lit. română
4
Biologie4
Geografie4
Limba franceză4
Consiliere şi orientare4
Fizică
5
Matematică5
Matematică5
Educaţie tehnologică5
Limba şi lit. română5
Limba franceză
6
Religie6
Istorie6
Fizică6
Geografie6
IstorieClasa  a VIII - a  D

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
1
Matematică1
Matematică1
Limba engleză1
Geografie1
Limba engleză
2
Geografie2
Educaţie fizică2
Matematică2
Limba şi lit. română2
Limba şi lit. română
3
Limba şi lit. română3
Cultură civică3
Limba şi lit. română3
Limba şi lit. germană3
Matematică
4
Fizică4
Istorie4
Limba şi lit. germană4
Fizică4
Limba latină
5
TIC5
Limba şi lit. germană5
Chimie5
Istorie5
Limba franceză
6
Limba şi lit. germană6
Biologie6
Consiliere şi orientare6
Educaţie tehnologică6
Chimie
7
Educaţie plastică / muzicală

7
Religie

Clasa  a VIII - a  E

LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
1
TIC1
Chimie1
Fizică1
Matematică1
Limba latină
2
Matematică2
Cultură civică2
Educaţie fizică2
Chimie2
Matematică
3
Biologie3
Limba franceză3
Istorie3
Limba şi lit. română3
Limba engleză
4
Limba şi lit. română4
Limba şi lit. română4
Matematică4
Educaţie tehnologică4
Limba şi lit. română
5
Fizică5
Educaţie muzicală5
Limba engleză5
Geografie5
Istorie
6
Consiliere şi orientare6
Educaţie plastică6
Religie6
Limba franceză6
Geografie

     
         

Real Life webdesign and hosting