Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Activităţi educative 2010-2011 sem. I


          Activitatea: „UNIREA  FACE  PUTEREA”


Data: 24.01.2011

Locul de desfăşurare: Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" Reghin

Organizator: bibliotecar, Maria Şimon;

Moment literar-istoric interpretat de elevele din cls.a VII-a E: Enyedi Andreea, Grama
Andreea, Mureşan Doriana.    
   
          Marele istoric Nicolae Iorga, l-a socotit pe Vodă Cuza „mucenic şi erou al cauzei românilor.

Una dintre cele mai frumoase pagini ale istoriei ţării noastre va rămâne  acea a lui Alexandru Ioan Cuza.
”Unirea face puterea” a fost motooul  după care s-a derulat secole de-a rândul, istoria neamului românesc.
          O rază de lumină ce a trezit conştiinţa naţională a românilor, călătoreşte prin secole de la 1600 spre noi, aducând spre veşnică aducere aminte chipul Viteazului frânt pe câmpia Turzii. Prin cutezanţa sa Mihai a arătat românilor că UNIREA este o năzuinţă ce poate fi înfăptuită.

          UNIREA nu a fost numai o consecinţă firească a unui proces legic, ci şi rezultatul unei voinţe neabătute, al luptei neîntrerupte a întregului popor pentru realizarea căruia „au răposat şi moşii şi părinţii”, cum spunea Octavian Goga.

          Depăşind intenţiile marilor puteri europene, românii au ales la 5 şi 24 ianuarie 1859, un singur domn pe Alexandru Ioan Cuza impunând unirea şi înfăptuind astfel unul dintre cele mai de seamă acte ale istoriei lor.

          Îi revine lui Cuza de a fi înfăptuit în timpul domniei sale  UNIREA. Cuza n-a purtat războaie cu arma în mână. Totuşi a câştigat uriaşe victorii pentru poporul românesc, pentru România modernă.

           Avea dreptate Alexandri să-i închine o inspirată odă:

                    „O clipă apărut-ai pe plaiul veşniciei,
                   Şi veşnice mari fapte lăsat-ai României,
                  Nălţând din părăsire antica-i demnitate,
                  Prin magica Unire şi sacra libertate”.
                                                                                                                                                                                                                                                         Bibliotecar,  Maria  Şimon


          Activitatea: „ARC  PESTE  TIMP”  ÎN  CULTURA  NAŢIONALĂ :  MIHAI  EMINESCU - ADRIAN  PĂUNESCU


Data: 14.01.2011
Locul de desfăşurare: Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu”
Organizatorii:
          - Consiliul Judeţean de Cultură Mure;
          - Casa de Cultură „George Enescu” Reghin
Participanţi:
          - personalităţi ale culturii mureşene;
          - consilieri locali;
          - directori ai instituţiilor de cultură şi de învăţământ;
          - preoţi;
          - elevi;
          - şi alţi reghineni.

          Programul desfăşurat pe durata a trei ore a avut o încărcătură emoţională cu totul deosebită şi a cuprins mai multe momente:

                    - moment poetic pregătit de copiii de la Grădiniţa „Voinicel” Reghin;
                    - moment poetic Gimn. „A.Ceuşianu”;
                    - lansare carte autor Răzvan Ducan;
                    - prezentarea scriitorului Răzvan Ducan şi a volumului acestuia de personalităţi ale culturii judeţeane: Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuţ;
                    - trei rapsozi populari au recitat din propria poezie;
                    - recitalul „Adrian Păunescu” – a elevilor din cls. a VII-a E: Grama Andreea, Enyedi Andreea, Stuparu Georgiana, Mureşan Doriana, Bălaş Anda, îndrumaţi de bibliotecar, Maria Şimon;
                    - moment muzical prezentat de corul cameral al Casei de Cultură „George Enescu”;
                    - muzică „Folk” pe versuri de Adrian Păunescu ;
        Totul a fost îmbrăcat într-o prezentare cum numai directoarea Casei de Cultură, doamna Sorina Bloj, o poate face.

                                                                                                                                                                                                                                                    Bibliotecar,  Maria  Şimon


          Activitatea:  OMAGIU  MARELUI  POET  MIHAI  EMINESCU  - ZIUA  CULTURII  NAŢIONALE

Data:  14.01.2011
Locul de desfăşurare: Parcul municipal la bustul lui Eminescu
Organizatorii:
          - Primăria  Municipiului Reghin;
          - Instituţii de cultură ale oraşului;
          - Instituţii de învăţământ
Participanţi:
          - Viceprimar, Maria Precup;
          - Directorii instituţiilor de cultură;
          - Consilieri;
          - Cadre didactice şi elevi;
          - Public reghinean.

Momentul poetic a fost susţinut de elevele – Oprea Smona, Şerban Ştefana, Zoltan Ovidia din clasa a VIII-a C de la Gimn. de Stat „Augustin Maior”.

                                                                                                                                                                                                                                                               Bibliotecar,  Maria  Şimon


           Activitatea: „1 DECEMBRIE”  - ZIUA  NAŢIONALĂ  A  ROMÂNIEI

Data : 30 noiembrie 2010
Locul desfăşurării : Curtea şcolii
Organizatorii :
           - director,  prof. Cornelia  Mera
           - prof. Claudiu Paşcu
           - bibliotecar, Maria Şimon
Participanţi : elevii şcolii

          Activitatea s-a desfăşurat astfel :

                    - Evocare istorică – eleva Bălaş Anda din clasa a VII -a E
                    -  Moment poetic realizat de elevele Alexa Laura-Camelia, Chibulcutean Medeea, Roman Simona din clasa a VI-a E
                    - Moment muzical susţinut de grupul vocal al şcolii

                                                                                                                                                                                                                                                       Bibliotecar,  Maria  Şimon


            Activitatea: „1 DECEMBRIE”  - ZIUA  NAŢIONALĂ  A  ROMÂNIEI

Data : 30 noiembrie 2010

Locul desfăşurării: Biblioteca Municipală „Petru Maior”
Organizatorii:

          - Biblioteca Municipală „Petru Maior” – Secţia copii
          - înv.  Monica Pop şi bibliotecar Maria Şimon de la Gimn.de Stat „Augustin Maior”
Participanţi: elevii clasei a IV-a A
         
           Activităţi:
                    - Prezentare tematică pe calculator
sub formă de slide-uri în program Power-Point
                    - În aşteptarea Crăciunului – interpretare colinzi

                                                                                                                                                                                                                                                   Bibliotecar,  Maria  Şimon          Activitatea: „POEZIA  TOAMNEI,  TOAMNA  POEZIEI”

Data: 19 noiembrie 2010
Locul de desfăşurare: Biblioteca şcolii
Organizatorii :
          - bibliotecar, Maria Şimon
          - înv. Lucreţia Crişan
Participanţi . elevii clasei a IV-a  C

          Activitatea a cuprins două secţiuni :

                    1. ”Toamna armonia culorilor” – expoziţie de desene şi colaje;
                    2. „Poezia toamnei. Toamna poeziei”  - moment literar;

         Expoziţia s-a bucurat de un real succes pe durata unei săptămâni.

         Pentru momentul literar, elevii au selectat cu pricepere poezii din opera marilor noştri poeţi recitându-le  şi au pregătit eseuri pe această temă.

                                                                                                                                                                                                                                                            Bibliotecar,  Maria  Şimon

       
           Activitatea: „COMOARA  DINTRE  COPERTE"  – vizită la bibliotecă


Data : 15 noiembrie 2010
Locul desfăşurării: Biblioteca şcolară
Organizatorii:
          - bibliotecar, Maria Şimon
          - înv. Carmen Balazs
Participanţi : elevii clasei a II-a A
Scopul activităţii:
          - prezentarea bibliotecii;
          - prelucrarea regulamentului bibliotecii;
          - crearea unei imagini pozitive a bibliotecii şcolii;
          - importanţa cărţilor pentru elevi;
          - audierea unor poveşti.

                                                                                                                                                                                                                                                           Bibliotecar,  Maria  Şimon


          Activitatea:  HALLOWEEN  în clasa a III-a B

               Halloween ünnepe a III.B Step by Step osztályban  

          A Halloween  ünnepe érdekes módon nem Amerikában őshonos ünnep, hanem Írország és Skócia területéről származik. Eredetének történetét pontosan nem tudjuk. Egyes állítások szerint az ünnepet a kelta papoknak köszönhetjük, akik október 31- én ünnepelték a kelta naptár utolsó napját. Ekkor mécseseket, fáklyákat gyújtottak, hogy elűzzék a rossz szellemeket és utat mutassanak a  jó szellemeknek.
         Más források szerint ugyanezen a napon a boszorkányok napja volt, amikor összeültek, hogy erejüket egyesítsék. Ezt a napot fekete szombatnak (Black Sabbath - nak) nevezték.
         A Halloween eredetének harmadik szála a katolikus tradícióhoz vezet, mely értelmében minden szent kapott egy napot, amikor őt tisztelték. Mivel azonban egyszerűen elfogytak a napok, ki kellett jelölni egyet, azoknak akik kimaradtak: ez lett mindenszentek napja. A mindenszentek napját megelőző estén tartott ünnepet nevezték  All Hallow evenek (minden szentek estéjének). Innen származik állítólag a Halloween elnevezés.
        Napjainkban Halloween azzá az éjszakává vált, amikor büntetés nélkül mindenféle „pajkos„ dolgot meg lehet tenni .
        Manapság a boszorkányok, kísértetek, és egyéb szellemek ünnepe lett október 31.
        Mi is nagy örömmel öltöttünk álarcot és lettünk kicsit másabbak, „rosszabbak„ mint máskor.
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     Magyarosi Hajnalka és Biró Lilla tanító nénik
         Activitatea:  LANSAREA  VOLUMULUI  DE  POEZII  „FLĂCĂRI  UITATE", autor eleva Zileriu Xenia din clasa a VIII-a C

Data: 29 octombrie 2010
Locul desfăşurării :  Biblioteca şcolii
Organizatorii :
          - Bibliotecar, Maria Şimon;
          - Părinţii elevei Zileru Xenia;
          - Postul local TV „DA Reghin”
Participanţii :
         - Diriginte prof. Pădurean Ana;
         - Prof. de Limba şi lit. Română Teodora Vultur;
         - Elevii clasei a VIII-a C;
         - Invitaţi ai familiei Zileriu.

         Această activitate a fost o reuşită. S-a realizat într-o atmosferă emoţională a tuturor participanţilor, emoţii constructive . Din cele 38 poezii cuprinse în volum a fost recitată una hazlie. Au fost intervievaţi colegi, doamna dirigintă  prof. Pădurean Ana, profesoara de Limba şi literatura română Teodora Vultur, părinţii, fratele şi nu în ultimul rând Zileriu Xenia, autoarea volumului de poezii „Flăcări uitate”.

        Activitatea a fost încheiată cu o sesiune de autografe pe volumele oferite atât colegilor dar şi celor care au fost alături de Xenia în această zi de neuitat pentru ea.

                                                                                                                                                                                                                                                   Bibliotecar,  Maria  Şimon          Activitatea:  „EU  AL  ŢĂRII  MELE  SUNT  OSTAŞ”

Data: 25 octombrie 2010
Locul de desfăşurare: Curtea şcolii
Organizatorii: 
          - Director, prof. Cornelia Mera
          - Bibliotecar, Maria Şimon
Participanţii:
          - cadrele didactice ;

          - elevii ciclului primar şi gimnazial;
Invitat special : 
           Chiorean  Amalia, fostă elevă a şcolii noastre, în prezent elevă a Liceului Militar din  Alba Iulia

          Am cinstit această zi „25 Octombrie – Ziua Armatei Române”,  înscrisă în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, printr-o activitate desfăşurată la careu în curtea şcolii, la care au participat cadrele didactice şi elevii din ciclul primar şi ciclul gimnazial.
    Momentul istoric – literar  „Eu al ţării mele sunt ostaş” a fost prezentat la staţia şcolii de elevele :
          - Oprea Simona, clasa a VIII-a C ;
          - Şerban Ştefana, clasa a VIII-a C;
          - Boier Diana, clasa a VI-a A.
    Invitata, Chiorean Amalia – şefa de promoţie a şcolii noastre promoţia 2010,  ne-a onorat cu prezenţa. În prezent elevă a Liceului Militar din Alba Iulia a reuşit să ne emoţioneze  cu ţinuta frumoasă şi elegantă de elev militar.

                                                                                                                                                                                                                                                   Bibliotecar,  Maria  Şimon


           Activitatea: „OAMENI  ŞI  SLOVE” - „CĂRŢI  DIN  RAFTUL  VISELOR” – vizită la bibliotecă

Data: 11. octombrie 2010
Locul  de desfăşurare: Biblioteca şcolii
Organizatorii :
          - bibliotecar, Maria Şimon
          - înv. Mihaela Şerban
Participanţi : elevii clasei a II-a C

        Elevii clasei a II-a C au realizat desene cu tema: „Coperta mea preferată”, desene ce sunt expuse în bibliotecă. Am audiat
poveşti şi am discutat subiectul acestora (autor, învăţăminte) etc. A fost prezentată biblioteca şi regulamentul acesteia, au subliniat rolul bibliotecii şi importanţa „CĂRŢII”  în construirea frumoasă a elevului, a omului în devenire.

                                                                                                                                                                                                                                    Bibliotecar,  Maria  Şimon

Real Life webdesign and hosting