Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Activitati educative 2017-2018


      Tema activității:

               Lansarea cărÈ›ii pentru copii „ INA ȘI ARICIUL PIT ” de Radu Èšuculescu

     InstituÅ£iile partenere:

          - Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina - Bianca
          - Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin - director , Bloj Sorina

     Data È™i locul:  

          28 februarie 2018, Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin
    
      Grupul È›intă:
          115 elevi ai ciclului primar din clasele:
          I A - înv. Bejan GraÈ›iela, I C - înv. Sturza Angela, II C - înv. CriÈ™an LucreÈ›ia, II E –înv. Rusu Camelia, III A -înv. Cheiță Mirela.

     Obiectivele propuse:

          - promovarea cărÅ£ii ÅŸi a lecturii;
          - dezvoltarea interesului pentru citit;
          - promovarea dialogului È™i comunicării;
          - dezvoltarea cooperării  între autor È™i elevi;
          - dezvoltare de atitudini ÅŸi competenÅ£e sociale. 

     Coordonatori:

          Șimon Maria, bibliotecar Șc.Gimn. „A. Maior” Reghin,
          Lihăt Carmen, bibliotecar Biblioteca Municipală „Petru  Maior” Reghin

 
   

**********************************************************************************************************************

     Tema activității:

           „ CULORILE  IERNII ”
                    ediÈ›ia a V-a
            anul È™colar 2017-2018

      Coordonatori proiect:

          - prof.ing. HalaÈ›i Maria Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin
          - prof. înv. Costea AnuÈ›a Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin

     InstituÅ£iile partenere:

          - GrădiniÈ›a cu program prelungit nr. 4 Reghin – director prof.ed. PetruÈ› Maria
          - Centrul Școlar de EducaÈ›ie Incluzivă nr.3 SAM Reghin director prof.ing. Socol Ioan
          - Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina – Bianca

      Colaboratori de la Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” :
          - prof. Vass Noémi
          - prof. BenkÅ‘ Kinga
          - prof. Brassai EmÅ‘ke

     Perioada:  

          decembrie 2017 - ianuarie, februarie 2018

      Grupul È›intă:

          Elevi din ciclul preÈ™colar, primar È™i gimnazial, cadre didactice

     Obiectivele propuse:

          - cunoaÈ™terea tradiÈ›iilor È™i obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea promovării
            lor în rândul copiilor, părinÈ›ilor È™i cadrelor didactice;
          - dezvoltarea spiritului de admiraÈ›ie față de valorile autentice româneÈ™ti;
          - identificarea caracteristicilor anotimpului iarna participând cu interes la activitățile propuse;
          - manifestarea creativității în confecÈ›ionarea lucrărilor
          - redarea magiei iernii în lucrări plastice
          - colaborare în realizarea unor produse/activități, cu cei implicaÈ›i în proiect

*****************************************************************************************************

                                     ZIUA   NAÈšIONALÄ‚  A  ROMÂNIEI

          Concurs  - spectacol: ROMÂNIA  VÄ‚ZUTÄ‚  PRIN  OCHI  DE  COPIL
                                                            ediÈ›ia a X-a

        Data: 29 noiembrie  2017
       
         Coordonatori:

              - dir. prof. Ciolocoiu  Cristina  Bianca
              - consilier  educativ Crăciun  Gianina
              - diriginÈ›ii claselor a VIII-a

        ParticipanÅ£i:
              - elevii claselor a VIII-a  de la Åžcoala Gimnazială "Augustin Maior"
                È™i Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - elevii claselor a IV-a A È™i B de la 
Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - orchestra  SecÈ›iei de muzică È™i arte plastice

        Scopul activității:
               - Cultivarea spiritului patriotic în rândul elevilor, a dragostei de neam ÅŸi Å£ară;
               - Stimulareainteresului pentru cunoaÅŸterea ÅŸi promovarea elementelor de specific naÅ£ional,
                 reflectate în tradiÅ£iile ÅŸi obiceiurile româneÅŸti.
               - Dezvoltarea spiritului de echipăşi de competiÅ£ie.

        Activităţi propuse:

               - Concurs de cunoÅŸtinÅ£e de limba ÅŸi literatura română ÅŸi istoria României cu tema UNIREA

               - Prezentări PowerPoint:  ROMÂNIA  VÄ‚ZUTÄ‚  PRIN  OCHI  DE  COPIL

               - Program artistic cu tema TRADIÈšII  ROMÂNEȘTI :
                     - Moment artistic prezentat de elevii SecÈ›iei de muzică È™i arte plastice,
                     - Momente  artistice: România în lung È™i în lat (clasa a VIII-a E ), România-i casa mea
(clasa a VIII-a A ) ,
                       O privire la străbuni
(clasa a VIII-a A  de la Șc.Gimn. Mirona ), Comoara țării (clasa a VIII-a B ) ,
                       Vremuri vechi È™i vremuri noi
(clasa a VIII-a D ), Mașina timpului (clasa a VIII-a C )
                     - Dans  sportiv prezentat de elevii Șc.Gimn. Mirona

                - Festivitate de premiere

          Clasamentul concursului:

               Premiul I:     clasa a VIII-a E
               Premiul II:  
clasa a VIII-a A de la Șc.Gimn. Mirona
               Premiul III
clasa a VIII-a C

               MenÈ›iune I:    
clasa a VIII-a A
               MenÈ›iune II:   
clasa a VIII-a B
               MenÈ›iune III
clasa a VIII-a D


    
    
    
    
    


*********************************************************************************************************

 
ACTIVITATE  ÃŽN  CADRUL  CERCULUI  DE  FIZICÄ‚ - CHIMIE

        Data: 10 noiembrie  2017
       
        Tema  activităţii:
  Experimente spectaculoase cu Coca-Cola
                 
         Coordonator:

              -prof. Popa Zsofia

        ParticipanÅ£i: 36 de elevi de la Åžcoala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin
                              clasele a VI-a B, a VII-a B, a VIII-a B