Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Activitati educative 2017-2018


      Tema activității:

               Lansarea cărții pentru copii „ INA ȘI ARICIUL PIT ” de Radu Țuculescu

     Instituţiile partenere:

          - Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina - Bianca
          - Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin - director , Bloj Sorina

     Data și locul:  

          28 februarie 2018, Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin
    
      Grupul țintă:
          115 elevi ai ciclului primar din clasele:
          I A - înv. Bejan Grațiela, I C - înv. Sturza Angela, II C - înv. Crișan Lucreția, II E –înv. Rusu Camelia, III A -înv. Cheiță Mirela.

     Obiectivele propuse:

          - promovarea cărţii şi a lecturii;
          - dezvoltarea interesului pentru citit;
          - promovarea dialogului și comunicării;
          - dezvoltarea cooperării  între autor și elevi;
          - dezvoltare de atitudini şi competenţe sociale. 

     Coordonatori:

          Șimon Maria, bibliotecar Șc.Gimn. „A. Maior” Reghin,
          Lihăt Carmen, bibliotecar Biblioteca Municipală „Petru  Maior” Reghin

 
   

**********************************************************************************************************************

     Tema activității:

           „ CULORILE  IERNII ”
                    ediția a V-a
            anul școlar 2017-2018

      Coordonatori proiect:

          - prof.ing. Halați Maria Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin
          - prof. înv. Costea Anuța Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin

     Instituţiile partenere:

          - Grădinița cu program prelungit nr. 4 Reghin – director prof.ed. Petruț Maria
          - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin director prof.ing. Socol Ioan
          - Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina – Bianca

      Colaboratori de la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” :
          - prof. Vass Noémi
          - prof. Benkő Kinga
          - prof. Brassai Emőke

     Perioada:  

          decembrie 2017 - ianuarie, februarie 2018

      Grupul țintă:

          Elevi din ciclul preșcolar, primar și gimnazial, cadre didactice

     Obiectivele propuse:

          - cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea promovării
            lor în rândul copiilor, părinților și cadrelor didactice;
          - dezvoltarea spiritului de admirație față de valorile autentice românești;
          - identificarea caracteristicilor anotimpului iarna participând cu interes la activitățile propuse;
          - manifestarea creativității în confecționarea lucrărilor
          - redarea magiei iernii în lucrări plastice
          - colaborare în realizarea unor produse/activități, cu cei implicați în proiect

*****************************************************************************************************

                                     ZIUA   NAȚIONALĂ  A  ROMÂNIEI

          Concurs  - spectacol: ROMÂNIA  VĂZUTĂ  PRIN  OCHI  DE  COPIL
                                                            ediția a X-a

        Data: 29 noiembrie  2017
       
         Coordonatori:

              - dir. prof. Ciolocoiu  Cristina  Bianca
              - consilier  educativ Crăciun  Gianina
              - diriginții claselor a VIII-a

        Participanţi:
              - elevii claselor a VIII-a  de la Şcoala Gimnazială "Augustin Maior"
                și Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - elevii claselor a IV-a A și B de la 
Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - orchestra  Secției de muzică și arte plastice

        Scopul activității:
               - Cultivarea spiritului patriotic în rândul elevilor, a dragostei de neam şi ţară;
               - Stimulareainteresului pentru cunoaşterea şi promovarea elementelor de specific naţional,
                 reflectate în tradiţiile şi obiceiurile româneşti.
               - Dezvoltarea spiritului de echipăşi de competiţie.

        Activităţi propuse:

               - Concurs de cunoştinţe de limba şi literatura română şi istoria României cu tema UNIREA

               - Prezentări PowerPoint:  ROMÂNIA  VĂZUTĂ  PRIN  OCHI  DE  COPIL

               - Program artistic cu tema TRADIȚII  ROMÂNEȘTI :
                     - Moment artistic prezentat de elevii Secției de muzică și arte plastice,
                     - Momente  artistice: România în lung și în lat (clasa a VIII-a E ), România-i casa mea
(clasa a VIII-a A ) ,
                       O privire la străbuni
(clasa a VIII-a A  de la Șc.Gimn. Mirona ), Comoara țării (clasa a VIII-a B ) ,
                       Vremuri vechi și vremuri noi
(clasa a VIII-a D ), Mașina timpului (clasa a VIII-a C )
                     - Dans  sportiv prezentat de elevii Șc.Gimn. Mirona

                - Festivitate de premiere

          Clasamentul concursului:

               Premiul I:     clasa a VIII-a E
               Premiul II:  
clasa a VIII-a A de la Șc.Gimn. Mirona
               Premiul III
clasa a VIII-a C

               Mențiune I:    
clasa a VIII-a A
               Mențiune II:   
clasa a VIII-a B
               Mențiune III
clasa a VIII-a D


    
    
    
    
    


*********************************************************************************************************

 
ACTIVITATE  ÎN  CADRUL  CERCULUI  DE  FIZICĂ - CHIMIE

        Data: 10 noiembrie  2017
       
        Tema  activităţii:
  Experimente spectaculoase cu Coca-Cola
                 
         Coordonator:

              -prof. Popa Zsofia

        Participanţi: 36 de elevi de la Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin
                              clasele a VI-a B, a VII-a B, a VIII-a B