Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Concursul de fizică Augustin Maior ed. a XX-a 2013


          ELEVII  PARTICIPANTI  LA  CONCURSUL  DE FIZICÄ‚  "AUGUSTIN  MAIOR"

                                                             ediÅ£ia a XX-a
                                                            25 aprilie 2013


NR.
CRT.

 NUMELE  ELEVULUI
 UNITATEA ÅžCOLARÄ‚
 PROFESOR  PREGÄ‚TITOR
1
 BOR  ANDREEA
ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN
 PÄ‚DUREAN  ANA
2
 FÄ‚RCAÅž  MARIA
ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PÄ‚DUREAN  ANA
3
 NAGY  ÅžTEFAN
ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PÄ‚DUREAN  ANA
4
 ORMENIÅžAN  DIANA
ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PÄ‚DUREAN  ANA
5
 VEZENDAN  ALEXANDRA
ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PÄ‚DUREAN  ANA
6
 NAJJAR  KARINA
ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PÄ‚DUREAN  ANA
7
 KOOS  IMOLA
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POPA  ZSÓFIA
8
 NEMETH  BARBARA
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POPA  ZSÓFIA
9
 LENGYEL  KATALIN
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POPA  ZSÓFIA
10
 SILAGHI  ROLAND
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POP  IOAN
11
 ZETEÅž  MARCUS
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POP  IOAN
12
 FRICIU  DANIEL
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POP  IOAN
13
 PORTIK  KRISZTA
 ÅžC.GIMN. "FLOREA  BOGDAN"  REGHIN   POPA  ZSÓFIA
14
 Ã–RDÖG  ZOLTÁN
 ÅžC.GIMN. "FLOREA  BOGDAN"  REGHIN   POPA  ZSÓFIA
15
 LAZÄ‚R  BOGDAN
 ÅžC.GIMN. "ALEXANDRU  CEUÅžIANU"  REGHIN  ATÄ‚NÄ‚SOAIE  VIOLETA
16
 MOGA  RADU
 COL.NAÅ¢. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREÅž
 SABÄ‚U  CLAUDIA
17
 TOMUÅ¢  VOICU
  COL.NAÅ¢. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREÅž SABÄ‚U  CLAUDIA
18
 DORDEA  VLAD
  COL.NAÅ¢. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREÅž SABÄ‚U  CLAUDIA
19
 COSTANDEA  THEODOR
  COL.NAÅ¢. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREÅž SABÄ‚U  CLAUDIA
20
 COLCERIU  RÄ‚ZVAN
  COL.NAÅ¢. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREÅž SABÄ‚U  CLAUDIA
21
 DILGANU  DELIA
  COL.NAÅ¢. "AL. I. CUZA" TG. MUREÅž BÄ‚DESCU  MARIUS
22
 DANCIU  ALEXANDRA
 COL.NAÅ¢. "AL. I. CUZA" TG. MUREÅž BÄ‚DESCU  MARIUS
23
 NÄ‚ZNEAN  LARISA
 COL.NAÅ¢. "AL. I. CUZA" TG. MUREÅž BÄ‚DESCU  MARIUS
24
 PODAR  IOANA
 COL.NAÅ¢. "AL. I. CUZA" TG. MUREÅž BÄ‚DESCU  MARIUS
25
 MOLDOVAN  ANDREI  GEORGE
 COL.NAÅ¢. "EUROPA" TG. MUREÅž MARE  ANGELA
26
 NEDELCU  TUDOR
 ÅžC.GIMN. "L. REBREANU"  TG. MUREÅž  CUCIUREAN  MIMI
27
 BAKK  COSMIN
 ÅžC.GIMN. "L. REBREANU"  TG. MUREÅž  CUCIUREAN  MIMI
28
 TOMA  DANIEL
 ÅžC.GIMN. "L. REBREANU"  TG. MUREÅž  CUCIUREAN  MIMI
29
 MAIOR  IULIA
 ÅžC.GIMN. "DACIA"  TG. MUREÅž  CÄ‚TANÄ‚  ECATERINA
30
 CÄ‚LIMAN  ALEXANDRU
  ÅžC.GIMN. "DACIA"  TG. MUREÅž  CÄ‚TANÄ‚  ECATERINA
31
 COROÅž  SERGIU
  ÅžC.GIMN. "DACIA"  TG. MUREÅž  CÄ‚TANÄ‚  ECATERINA
32
ILIEÅž  ANDREEA
ÅžC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREÅž MATEI  DUMITRU
33
SCRIDON  IOANA  ALEXANDRA
ÅžC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREÅž MATEI  DUMITRU
34
DRAGOTÄ‚  LARISA
ÅžC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREÅž MATEI  DUMITRU
35
GRAFI  PAULA
ÅžC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREÅž MATEI  DUMITRU
36
 MOLNAR  TAS  SZILVESZTER
 ÅžC.GIMN. NR. 1  LUDUÅž
 MORAR  MELINDA
37
 MENYEI JÓZSEF
 ÅžC.GIMN. NR. 1  LUDUÅž MORAR  MELINDA
38
 BOCA  RUXANDRA
 ÅžC.GIMN. NR. 1  LUDUÅž CÄ‚RCOANÄ‚  CRISTINA
39
 SAKHEN  IZABELLA
 ÅžC.GIMN. NR. 1  LUDUÅž CÄ‚RCOANÄ‚  CRISTINA
40
 CRÄ‚CIUN  BIANCA  SABINA
 ÅžC.GIMN. "IOAN  VLÄ‚DUÅ¢IU"  LUDUÅž  OLARU  LORENA
41
 TOCACIU  VALERIA  ANDRADA
 ÅžC.GIMN. "IOAN  VLÄ‚DUÅ¢IU"  LUDUÅž  OLARU  LORENA
42
 CIOBAN  VIRGIL  SEBASTIAN
 ÅžC.GIMN. "IOAN  VLÄ‚DUÅ¢IU"  LUDUÅž  OLARU  LORENA
43
 ASTÄ‚LUÅž  ANDREEA  MARIELENA
 ÅžC.GIMN. "IOAN  VLÄ‚DUÅ¢IU"  LUDUÅž  OLARU  LORENA
44
 SUCIU  DORIN
 ÅžC.GIMN.  GURGHIU
 AÅžTILEAN  RALUCA
45
 CIURBA  ANDREI
 ÅžC.GIMN.  GURGHIU AÅžTILEAN  RALUCA


         PREMIANÅ¢II  CONCURSULUI

 PREMIUL   I
 MOGA  RADU
 COL.NAÅ¢. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREÅž
 PREMIUL   II
 SILAGHI  ROLAND
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN
 PREMIUL   III
 MOLDOVAN  ANDREI  GEORGE
 COL.NAÅ¢. "EUROPA" TG. MUREÅž
 MENTIUNE CRÄ‚CIUN  BIANCA  SABINA
 ÅžC.GIMN. "IOAN  VLÄ‚DUÅ¢IU"  LUDUÅž
 MENÅ¢IUNE BOR  ANDREEA
 ÅžC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN
 MENÅ¢IUNE TOMUÅ¢  VOICU
 COL.NAÅ¢. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREÅž


       
 


               SUBIECTELE  CONCURSULUI


I.                                                                                                               20 puncte

Calculează ÅŸi alege răspunsul corect !

1.   Uncopil cu puterea 25 W acÅ£ionează cu o forţă pe durata de 60 s. Lucrul mecanicefectuat de copil este :

a)   4J                 b) 240 J                 c) 24 J                   d) 1500 J

2.   Unsac cu masa 50 kg este ridicat uniform cu un scripete mobil, fără frecare.ForÅ£a necesară este :

a)   50kg             b) 500 kg               c) 490 N                d) 245 N

3.   Uncorp cu greutatea 400 N este ridicat uniform pe un plan înclinat, cu lungimeade cinci ori mai mare decât înălÅ£imea,

cu o forţă activă F = 100 N. ForÅ£a de frecare este :

a)   80N              b) 60 N                  c) 40 N                  d) 20 N

4.   Douăbile cu volume egale se găsesc la aceeaÅŸi înălÅ£ime ÅŸi sunt din aluminiu,respectiv din fier (ρAl = 2700 kg/m3 ; ρFe = 7800kg/m3).

Este corectă următoarea relaÅ£ie :

a)    Ep(Al)  >Ep(Fe)          b) Ep(Al)  <Ep(Fe)    

c) Ec(Al)  =Ec(Fe)             d)Ep(Al)  = Ep(Fe)

5.   Peo suprafaţă orizontală este tras un cărucior cu masa  m = 10 kg. ForÅ£a de tracÅ£iune este paralelă cu suprafaÅ£a orizontală,deplasează

căruciorul pe distanÅ£a Δd = 6 mÅŸi are valoarea F = 20 N.ForÅ£a de frecare este 15% din greutatea căruciorului, iar  g = 9,8 N/kg.

Lucrul mecanic al forÅ£ei de tracÅ£iune este :

a)   12 J                  b) -12 J             c) 120 J             d) 0,12 J

Lucrul mecanic al forÅ£ei de frecare este :

a)   882 J                  b) 88,2 J             c) 8,82 J             d) -88,2 J

Lucrul mecanic al forÅ£ei de greutate este :

a)   60 J                  b) 600 J             c) 0             d) -600 J

 

II.                                                                                                             20 puncte

O bucată de lemn are densitatea ρ = 600 kg/m3 ÅŸi volumul  V = 120 cm3 . Se bate un cui în bucata de lemn, apoi este atârnată la un dinamometru.

AflaÅ£i masa cuiului, dacă dinamometrul indică 0,8 N.  Se consideră g = 10 N/kg.


III.                                                                                                        20 puncte

Un corp cu masa de 150 kg este coborât pe un plan înclinat cu ajutorul unei frânghii astfel încât coborârea are loc cu o mişcare uniformă.

Planul are lungimea de 15 m şi înăţimea de 9 m.

a)    Reprezintă forÅ£ele ce acÅ£ionează asupra corpului.

b)    Care este forÅ£a ce miÅŸcă corpul pe plan ?

c)    Care este randamentul planului ? (forÅ£a de frecare este 2% din greutatea corpului)


IV.                                                                                                          20 puncte

De un resort se atârnă pe rând 2 corpuri de volumeegale V1 = V2= V , astfel încât alungirile resortului au fost : Δl1 ÅŸi respectiv Δl2 .

Care este raportul densităţilor corpurilor ?


V.                                                                                                            10 puncte

Răspunde la următoarele întrebări din viaÅ£a ÅŸi activitatea fizicianului de renume mondial Augustin Maior !

1.   Când ÅŸi unde s-a născut fizicianul AugustinMaior ?

2.   ÃŽn ce an a devenit membru titular al Academieide ÅžtiinÅ£e din România ?

3.   Care este titlul articolului publicat în anul1907 în revista germană „ElektrotehnischeZeitschrift” referitor la principala lui invenÅ£ie ?

4.    Cu ce medalie a fost decorat în anul 1930 ?

5.    De când această ÅŸcoală poartă numele fizicianului Augustin Maior, în cinstea lui, ca un act de recunoÅŸtinţă ÅŸi respect ?

 

****************************************************************************************************

I.                                                                                                20 pont

Végezd el a számításokat és jelöld meg a helyes feleleteket!

1.   Egy 25 W teljesítményű gyermek  60 s alatt fejt ki egy erÅ‘t. Az általavégzett mechanikai munka egyenlÅ‘:

a)  4J                 b) 240 J                 c) 24 J                   d) 1500 J

2.   Egy 50 kg tömegű zsáknak súrlódásmentesen és egyenletesen való felemeléséhez szükséges erÅ‘ mozgócsiga segítségével egyenlÅ‘ :

a)  50kg             b) 500 kg               c) 490 N                d) 245 N

3.   Magasságánál ötször hosszabb lejtÅ‘n a  400 N súlyú testnek egyenletesen való felemeléséhez  az F = 100 N aktív erÅ‘ szükséges.

A súrlódási erÅ‘ egyenlÅ‘ :

a)  80N              b) 60 N                  c) 40 N                  d) 20 N

4.   Azonos térfogatú alumíniumgolyó és vasgolyó azonos magasságban vannak

 (ρAl= 2700 kg/m3 ;ρFe =7800 kg/m3). Az alábbi kifejezések melyike helyes:

a)   Eh(Al)  >Eh(Fe)          b) Eh(Al)  <Eh(Fe)    

c) Em(Al)  =Em(Fe)           d) Eh(Al)  =Eh(Fe)

5. Az m = 10 kg tömegű kiskocsi a vízszintes felülettel párhuzamos F =20 N húzóerő hatására Δd =6 m távolságon mozdul el.

A súrlódási erÅ‘ a kiskocsi súlyának 15% -a, és  g =9,8 N/kg.

A húzóerő általvégzett mechanikai munka egyenlő:

a)   12 J                  b) -12 J             c) 120 J             d) 0,12 J

A súrlódási erő által végzett mechanikai munka egyenlő:

a)   882 J                  b) 88,2 J             c) 8,82 J             d) -88,2 J

A test súlya által végzett mechanikai munka egyenlő:

a)   60 J                  b) 600 J             c) 0             d) -600 J

 

II.                                                                                                 20pont

Egy ρ = 600 kg/m3 sűrűségű és  V = 120 cm3 térfogatú fába egy szeget ütünk, majd ráhelyezzük a dinamométerre.

Mekkora a szeg tömege, ha a dinamométer 0,8 N–t mutat.  ( g = 10 N/kg)

 

III.                                                                                               20 pont

A 150 kg tömegű testet kötél segítségével egyenletesen engedjük lefele a 15 m hosszú

és 9 m magas lejtőn.

a)   Ãbrázolda testre ható erÅ‘ket.

b)   Mekkora erÅ‘ hatására mozdul el a test ?

c)     Mekkora a lejtÅ‘ hatásfoka ? (a súrlódási erÅ‘ a test súlyának 2%-a)

 

IV.                                                                                               20 pont

Egy rugóra rendre két azonos térfogatú, V1=V2=V, testet helyezünk. A rugó megnyúlásai Δl1 és Δl2 . Mennyi a két test sűrűségének aránya?

 

V.                                                                                              10 pont

Felelj a következÅ‘ Augustin Maior nemzetközi hírnevű fizikus életével és munkásságával kapcsolatos kérdésekre :

1.   Mikor és hol született Augustin Maior fizikus?

2.   Melyik évben választották a Román TudományosAkadémia tagjává ?

3.   Mi a címe a legfontosabb találmányát bemutató 1907-ben az „Elektrotehnische Zeitschrift” német folyóiratban megjelent cikkének ?

4.   Milyen éremrenddel tüntették ki 1930-ban ?

5.Augustin Maior tiszteletére mikortól viseli ez az iskola a fizikus nevét ?

 

****************************************************************************************************

I.                                                                                                20 Punkte

Berechne und wähle die richtige Antwort!

1 .Ein Kind mit einer Leistung von 25 W wirkt miteiner bestimmten Kraft  60 s lang. Dievom Kind verrichtete mechanische Arbeit ist :

a)   4J                 b) 240 J                 c) 24 J                   d) 1500 J

2. Ein Sack der Masse 50 kg wird gleichförmig miteiner losen Rolle, ohne Reibung gehoben (g = 9,8N/kg). Die dazu nötige Kraftist :

a)   50kg             b) 500 kg               c) 490 N                d) 245 N

3. Ein Körper mit dem Gewicht 400 N wird auf eineschiefe Ebene gleichförmig nach oben geschoben. Die Länge der schiefen

Ebeneist fünf mal größer als die Höhe. Die dazu nötige Zugkraft beträgt 100N.

     Die Reibungskraft ist :

a)   80N              b) 60 N                  c) 40 N                  d) 20 N

4. Zwei Kugeln mit gleichen Volumen, aus Aluminiumund Eisen befinden sich in derselben Höhe. (ρAl = 2700 kg/m3 ;ρFe = 7800 kg/m3).

Es ist tichtig folgende Beziehung :

a)    Ep(Al)  > Ep(Fe)          b) Ep(Al)  < Ep(Fe)    

c) Ec(Al)  = Ec(Fe)             d) Ep(Al)  = Ep(Fe)

5. Auf einer waagerechten Fläche wird ein Wägelchen derMasse m = 10 kg gezogen. Die Zugkraft ist parallel mit der waagerechten

Flächeund beträgt 20N  und die Verlagerung Δd = 6 m. Die Reibungskraft beträgt 15% vom Gewicht des Wägelchens und  g = 9,8 N/kg.

Die mechanische Arbeit der Zugkraft ist gleich :

a)   12J               b) -12J                   c) 120J                  d) 0,12J

Die mechanische Arbeit der Reibungskraft istgleich :

a)   882J             b) 88,2J                 c) 8,82J                 d) -88,2J

Die mechanische Arbeit des Gewichtes ist gleich :

a)   60J               b) 600J                  c) 0              d) -600J

 

II.                                                                                                 20 Punkte

Ein Stück Holz hat die Dichte ρ = 600 kg/m3 und das Volumen  V = 120 cm3 . Man schlägt einen Nagel in das Stück Holz und

das Ganze wird an ein Dynamometer gehängt. WelcheMasse hat der Nagel, wenn das Dynamometer 0,8 N anzeigt.  g=10N/kg.


III.                                                                                                20 Punkte

An den zweiEnden eines Brettes, 4m Lang, die auf einen Punkt O gestüt ist, wirken zwei Kräfte von 300N und 700N. Man nstellt fest,

daß das Brett, waagerecht, im Gleichgewicht bleibt. Bestimmt die Stellung des Punktes O.(das Gewicht des Brettes wird vernachlässigt.)

 

IV.                                                                                               20 Punkte

An eine Feder werden, der Reihe nach, zwei Körpergehängt. Die Volumen der Körper sind gleich V1 = V2 = V . Die Dehnungen der Feder sind:

Δl1 undbeziehungsweise Δl2 . Welches ist das Verhältnisder Dichten der zwei Körper?


V.                                                                                              10 puncte

Răspunde la următoarele întrebări din viaÅ£a ÅŸi activitatea fizicianului de renume mondial Augustin Maior !

1.Când şi unde s-a născut fizicianul AugustinMaior ?

2.În ce an a devenit membru titular al Academiei de Ştiinţe din România ?

3.Care este titlul articolului publicat în anul 1907 în revista germană „Elektrotehnische Zeitschrift”referitor la principala lui invenţie ?

4. Cu ce medalie a fost decorat în anul 1930?

5. De când această şcoală poartă numele fizicianului Augustin Maior, în cinstea lui, ca un act de recunoştinţă şi respect ?

    
     Timpul de lucru este 2 ore.
     Din oficiu se acordă 10 puncte.