Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Concursul de fizica A.Maior ed. XXII -2017


      CONCURSUL  DE  FIZICÄ‚  AUGUSTIN  MAIOR

                                      ediÅ£ia a XXII-a

                                       13 aprilie 2017

          ParticipanÅ£ii la concurs

Nr.

Numele ÅŸi prenumele

Unitatea şcolară

Profesor

crt.

elevului

 

pregătitor

1

 FrandeÈ™ Raul

Şc.Gimn. „A. Maior” Reghin

Cârje Victor

2

Moldovan Andrei

Åžc.Gimn. „A. Maior”  Reghin

Cârje Victor

3

Precup Ștefan

Åžc.Gimn. „A. Maior”  Reghin

Cârje Victor

4

Vasile Bianca Maria

Şc.Gimn. „Al. Maior” Reghin

Pop Ioan

5

Joarză Iulia

Åžc.Gimn. „Al. CeuÅŸianu ”  Reghin

Varga Ana Maria

6

Ognean Mihnea

Åžc.Gimn. „Al. CeuÅŸianu ”  Reghin

Varga Ana Maria

7

Blaga Ioana

Lic. Tehn. „Petru Maior”  Reghin

Băbălău Lăcrămioara

8

Costea Daniela

Lic. Tehn. „Petru Maior”  Reghin

Băbălău Lăcrămioara

9

Antal Szilard Lorand

Lic. Tehn. „Petru Maior” Reghin

Fancsali Gavril

10

Benko Szilard

Lic. Tehn. „Petru Maior”  Reghin

Fancsali Gavril

11

Ignat DragoÈ™

C.N.  â€žAl. Papiu Ilarian” Tg. MureÅŸ

Sabău Claudia

12

Linca Silviu

C.N.  â€žAl. Papiu Ilarian” Tg. MureÅŸ

Sabău Claudia

13

Mera Ramona Delia

C.N. „Unirea” Tg. Mureş

Lazin Cristina

14

Butnar DragoÈ™ Mihai

C.N. „Unirea” Tg. Mureş

Lazin Cristina

15

Bereczki Paul

Şc.Gimn. „EUROPA” Tg. Mureș

Mare Angela

16

Laszlo Roman Andrei

Şc.Gimn. „EUROPA” Tg. Mureș

Mare Angela

17

Albert Gyozo

Şc.Gimn. „Liviu Rebreanu” Tg. Mureș

Csupor Rodica

18

Bogdan Lavinia Georgiana

Şc.Gimn. „Iuliu Grama” Chiheru de Jos

Chiorean Gabriela

19

Neag Gabriela Mariana

Şc.Gimn. „Iuliu Grama” Chiheru de Jos

Matei Marcela

20

Bîndilă Casian Răzvan

Lic. Tehnologic „Vasile Netea” Deda

Mircea Ovidiu Artimon

21

Moldovan Darius Ștefan

Lic. Tehnologic "„Vasile Netea”  Deda

Mircea Ovidiu Artimon

22

Șimon Maria Cristina

Şc.Gimn. „Sf. Gheorghe” Sg. de Mureș

Matei Dumitru

23

Budaci Denisa Sorana

Şc.Gimn. „Sf. Gheorghe” Sg. de Mureș

Matei Dumitru

24

Pap E. Alexandra

Șc. Gimn. Gurghiu

Aștilean Raluca

25

Șerdean Laura Maria

Șc. Gimn. Gurghiu

Aștilean Raluca

          PremianÅ£ii


1.

Albert  GyÅ‘zÅ‘

Șc. Gimn. „Liviu Rebreanu” Tg. MureÅŸ 

2.

Mera  Delia  Ramona

Col. NaÈ›. „Unirea” Tg. MureÅŸ                                  

3.

BenkÅ‘  Szilárd

Lic. Tehn. „Petru Maior”  Reghin                MenÅ£iuni
 

1.

Bogdan Lavinia Georgiana

Șc.Gimn.„Iuliu Grama” Chiheru de Jos

2.

Antal Szilárd

Lic. Tehn. „Petru Maior” Reghin

3.

Laszló Roman Andrei

Șc. Gimn. „Europa” Tg. MureÅŸ 


 

  
          Subiecte

I.                   I.    MiÅŸcarea unui mobil este redată în graficul următor:

 

a.    D  a.    DescrieÅ£i miÅŸcarea mobilului conform graficului de la a la g.
b.    CalculaÅ£i viteza medie, vm , pentru întreaga miÅŸcare.
                                                                                      (30 puncte)


II.    Un corp având masa  m2 = 6,5 kg, se află pe un plan înclinat de dimensiuni: l = 10 m,  h = 6 m  ÅŸi b = 8 m.

                  Corpul este legat cu un fir, trecut peste un scripete fix, de un alt corp de masa m1 , conform desenului.

                   ForÅ£a de frecare dintre corpul 2 ÅŸi planul înclinat reprezintă 50% din mărimea componentei normale (Gn ) a greutăţii corpului 2. 
     

                  Care ar trebui să fie masa minimă, mmin, a corpului 1 , astfel încât corpul 2 să rămână în repaus pe planul înclinat ?
      CompletaÅ£i  desenul  pentru această situaÅ£ie cu vectorii forÅ£elor care acÅ£ionează.
       (g = 10 N/kg)

                   

 

                                                                                                           (30 puncte)

            

               III.    CompletaÅ£i frazele următoare referitoare la viaÅ£a ÅŸi activitatea fizicianului Augustin Maior:

1.    La data de 21 august 1882, se naÅŸte, .........................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2.    La 22 aprilie 1900 susÅ£ine ..........................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.    La sfârÅŸitul anului 1906 reuÅŸeÅŸte ...............................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4.    La 14 aprilie 1919 este numit ....................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5.    ÃŽn anul ................. împreună cu .................................................................
construieÅŸte .....................................................................................................
6.    ÃŽn cinstea lui, ca act de recunoÅŸtinţă ÅŸi respect, fostei Åžcoli ......................
...................................................................... , i s-a acordat, la data de,

           .............................. numele, .............................................................................

                                                                                  (30 puncte)
10 puncte din oficiu
Timp de lucru: 2 ore
                                                S U C C E S !
I.    Egy test mozgásának grafikonja az alábbi ábrán látható:

 

a.    Írd le a test mozgását  a – tól   g – ig.
b.    Számítsd ki az egész útra vonatkozóan az átlagsebességet.
                                                                                            (30 pont)


II.    Az  m2 = 6,5 kg tömegű test egy lejtÅ‘n található. A lejtÅ‘ adatai: l = 10 m,  h = 6 m  ÅŸi b = 8 m.
A test egy kötél segítségével állócsigán keresztül az m1 tömegű testhez van rögzitve az ábrának megfelelően.
A 2.test és a lejtő közötti súrlódási erő súly normál összetevőjének (Gn) az 50% -a.
Mennyi kellene legyen az 1. test minimális tömege (mmin)  azért, hogy a 2. test nyugalomban maradjon a lejtÅ‘n ?
Ábrázold ebben az esetben a testekre ható erők vektorait. (g = 10 N/kg)

 


                                                                                            (30 pont)

III.    Egészítsd ki a következÅ‘ mondatokat Augustin Maior fizikus életének és munkásságának adataival:

1.     1882. augusztus 21-én született ............................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2.     1900. április 22-én  bemutatta ...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3.     1906 végén sikerült .........................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4.    1919. április 14-én kinevezték ...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5.    ..........-ban  közösen ................. ..............................................................................
megszerkesztett egy.................................................................................................
6.     Az Å‘ tiszteletére  ........................................... –tÅ‘l kezdÅ‘dÅ‘en .............................. 
....................................Általános Iskola az ..............................................................
............................................................................................................ nevet viseli .
                                                                                  (30 pont)
Munkaidő: 2 óra
Hivatalból 10 pont
                                         S O K   S I K E R T !