Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Concursul de fizica A.Maior ed. XXII -2017


      CONCURSUL  DE  FIZICĂ  AUGUSTIN  MAIOR

                                      ediţia a XXII-a

                                       13 aprilie 2017

          Participanţii la concurs

Nr.

Numele şi prenumele

Unitatea şcolară

Profesor

crt.

elevului

 

pregătitor

1

 Frandeș Raul

Şc.Gimn. „A. Maior” Reghin

Cârje Victor

2

Moldovan Andrei

Şc.Gimn. „A. Maior”  Reghin

Cârje Victor

3

Precup Ștefan

Şc.Gimn. „A. Maior”  Reghin

Cârje Victor

4

Vasile Bianca Maria

Şc.Gimn. „Al. Maior” Reghin

Pop Ioan

5

Joarză Iulia

Şc.Gimn. „Al. Ceuşianu ”  Reghin

Varga Ana Maria

6

Ognean Mihnea

Şc.Gimn. „Al. Ceuşianu ”  Reghin

Varga Ana Maria

7

Blaga Ioana

Lic. Tehn. „Petru Maior”  Reghin

Băbălău Lăcrămioara

8

Costea Daniela

Lic. Tehn. „Petru Maior”  Reghin

Băbălău Lăcrămioara

9

Antal Szilard Lorand

Lic. Tehn. „Petru Maior” Reghin

Fancsali Gavril

10

Benko Szilard

Lic. Tehn. „Petru Maior”  Reghin

Fancsali Gavril

11

Ignat Dragoș

C.N.  „Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureş

Sabău Claudia

12

Linca Silviu

C.N.  „Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureş

Sabău Claudia

13

Mera Ramona Delia

C.N. „Unirea” Tg. Mureş

Lazin Cristina

14

Butnar Dragoș Mihai

C.N. „Unirea” Tg. Mureş

Lazin Cristina

15

Bereczki Paul

Şc.Gimn. „EUROPA” Tg. Mureș

Mare Angela

16

Laszlo Roman Andrei

Şc.Gimn. „EUROPA” Tg. Mureș

Mare Angela

17

Albert Gyozo

Şc.Gimn. „Liviu Rebreanu” Tg. Mureș

Csupor Rodica

18

Bogdan Lavinia Georgiana

Şc.Gimn. Iuliu Grama” Chiheru de Jos

Chiorean Gabriela

19

Neag Gabriela Mariana

Şc.Gimn. Iuliu Grama” Chiheru de Jos

Matei Marcela

20

Bîndilă Casian Răzvan

Lic. Tehnologic „Vasile Netea” Deda

Mircea Ovidiu Artimon

21

Moldovan Darius Ștefan

Lic. Tehnologic "„Vasile Netea”  Deda

Mircea Ovidiu Artimon

22

Șimon Maria Cristina

Şc.Gimn. „Sf. Gheorghe” Sg. de Mureș

Matei Dumitru

23

Budaci Denisa Sorana

Şc.Gimn. „Sf. Gheorghe” Sg. de Mureș

Matei Dumitru

24

Pap E. Alexandra

Șc. Gimn. Gurghiu

Aștilean Raluca

25

Șerdean Laura Maria

Șc. Gimn. Gurghiu

Aștilean Raluca

          Premianţii


1.

Albert  Győző

Șc. Gimn. „Liviu Rebreanu” Tg. Mureş 

2.

Mera  Delia  Ramona

Col. Naț. „Unirea” Tg. Mureş                                  

3.

Benkő  Szilárd

Lic. Tehn. Petru Maior Reghin                Menţiuni
 

1.

Bogdan Lavinia Georgiana

Șc.Gimn.„Iuliu Grama” Chiheru de Jos

2.

Antal Szilárd

Lic. Tehn. „Petru Maior” Reghin

3.

Laszló Roman Andrei

Șc. Gimn. „Europa” Tg. Mureş 


 

  
          Subiecte

I.                   I.    Mişcarea unui mobil este redată în graficul următor:

 

a.    D  a.    Descrieţi mişcarea mobilului conform graficului de la a la g.
b.    Calculaţi viteza medie, vm , pentru întreaga mişcare.
                                                                                      (30 puncte)


II.    Un corp având masa  m2 = 6,5 kg, se află pe un plan înclinat de dimensiuni: l = 10 m,  h = 6 m  şi b = 8 m.

                  Corpul este legat cu un fir, trecut peste un scripete fix, de un alt corp de masa m1 , conform desenului.

                   Forţa de frecare dintre corpul 2 şi planul înclinat reprezintă 50% din mărimea componentei normale (Gn ) a greutăţii corpului 2. 
     

                  Care ar trebui să fie masa minimă, mmin, a corpului 1 , astfel încât corpul 2 să rămână în repaus pe planul înclinat ?
      Completaţi  desenul  pentru această situaţie cu vectorii forţelor care acţionează.
       (g = 10 N/kg)

                   

 

                                                                                                           (30 puncte)

            

               III.    Completaţi frazele următoare referitoare la viaţa şi activitatea fizicianului Augustin Maior:

1.    La data de 21 august 1882, se naşte, .........................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2.    La 22 aprilie 1900 susţine ..........................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.    La sfârşitul anului 1906 reuşeşte ...............................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4.    La 14 aprilie 1919 este numit ....................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5.    În anul ................. împreună cu .................................................................
construieşte .....................................................................................................
6.    În cinstea lui, ca act de recunoştinţă şi respect, fostei Şcoli ......................
...................................................................... , i s-a acordat, la data de,

           .............................. numele, .............................................................................

                                                                                  (30 puncte)
10 puncte din oficiu
Timp de lucru: 2 ore
                                                S U C C E S !
I.    Egy test mozgásának grafikonja az alábbi ábrán látható:

 

a.    Írd le a test mozgását  a – tól   g – ig.
b.    Számítsd ki az egész útra vonatkozóan az átlagsebességet.
                                                                                            (30 pont)


II.    Az  m2 = 6,5 kg tömegű test egy lejtőn található. A lejtő adatai: l = 10 m,  h = 6 m  şi b = 8 m.
A test egy kötél segítségével állócsigán keresztül az m1 tömegű testhez van rögzitve az ábrának megfelelően.
A 2.test és a lejtő közötti súrlódási erő súly normál összetevőjének (Gn) az 50% -a.
Mennyi kellene legyen az 1. test minimális tömege (mmin)  azért, hogy a 2. test nyugalomban maradjon a lejtőn ?
Ábrázold ebben az esetben a testekre ható erők vektorait. (g = 10 N/kg)

 


                                                                                            (30 pont)

III.    Egészítsd ki a következő mondatokat Augustin Maior fizikus életének és munkásságának adataival:

1.     1882. augusztus 21-én született ............................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2.     1900. április 22-én  bemutatta ...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3.     1906 végén sikerült .........................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4.    1919. április 14-én kinevezték ...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5.    ..........-ban  közösen ................. ..............................................................................
megszerkesztett egy.................................................................................................
6.     Az ő tiszteletére  ........................................... –től kezdődően .............................. 
....................................Általános Iskola az ..............................................................
............................................................................................................ nevet viseli .
                                                                                  (30 pont)
Munkaidő: 2 óra
Hivatalból 10 pont
                                         S O K   S I K E R T !