Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Participări la concursuri 2015 - 2016


                    Rezultate de excepÅ£ie  obÅ£inute de elevii Åžc. Gimn. „ Augustin Maior” ÅŸi „ Mirona” la

          etapa zonală a  OLIMPIADEI  DE  LIMBÄ‚,  COMUNICARE ÅžI  LITERATURÄ‚  ROMÂNÄ‚  -  30  ian. 2016
 
          ÃŽn urma evaluării lucrărilor celor 171 de elevi participanÅ£i la Etapa zonală a OLIMPIADEI DE LIMBÄ‚, COMUNICARE ÅžI LITERATURÄ‚
ROMÂNĂ - NIVEL GIMNAZIAL, au fost selectate 15 lucrări care au obţinut cel puţin 100 din cele 120 de puncte prevăzute în baremul de evaluare
necesare calificării la etapa judeţeană.
         Dificultatea precum ÅŸi noua structură a subiectelor nu i-au împiedicat pe elevii Åžc. Gimn. „ Augustin Maior” ÅŸi „ Mirona” să dovedească iarăşi că
pregătirea adevărată face faţă oricăror schimbări .

 Astfel, din totalul de 15 elevi calificaÅ£i la etapa judeÅ£eană , 6 sunt elevi  ai Åžc.Gimn. „ Augustin Maior” :
     -CLASA a V- a : CULDA MIRA – loc. I- prof. pregătitor: VULTUR TEODORA VENERA
     -CLASA a VII-a : CURTEAN ANDRA- loc. II- prof. pregătitor: VULTUR TEODORA VENERA
     -CLASA a VIII-a : GLIGA SORANA- loc. III- prof. pregătitor: FÄ‚GÄ‚RÄ‚ÅžAN PAULA FIRUÅ¢A

MINORITÄ‚Å¢I:
     -CLASA a VII-a :
          NIÅ¢UI GEORGIANA- prof. pregătitor: CRÄ‚CIUN GIANINA
          STRÄ‚UÅ¢ BRIANA- prof. pregătitor: CRÄ‚CIUN GIANINA
     -CLASA a VIII-a: ANDONE NATALIA-- prof. pregătitor: CRÄ‚CIUN GIANINA

Iar 3 sunt elevi ai Şc. Gimn. „ Mirona”:
     -CLASA a VII-a : CRIÅžAN DIANA-loc. I-  prof. pregătitor: CIOLOCA MIRELA
     -CLASA a VIII-a:
          CIOLOCA PAUL- loc. I- prof. pregătitor: PÂRÄ‚IANU ZOE
          BACOÅž ANTONIA- loc. II- prof. pregătitor: PÂRÄ‚IANU ZOE

               FELICITÄ‚RI  ELEVILOR  ÅžI  PROFESORILOR  CARE  I-AU  PREGÄ‚TIT!
                                                  SUCCES  LA  ETAPA  JUDEÅ¢EANÄ‚ !

                                                        
                                                                                               Responsabil Arie curriculară Limbă ÅŸi comunicare,
                                                                                                                   Prof. Vultur Teodora Venera

 
**********************************************************************************************************************************

          PREMII OBÅ¢INUTE LA CONCURSUL

                „ROMÂNIA VÄ‚ZUTÄ‚ PRIN OCHI DE COPIL”
                                ediÅ£ia a VIII-a   26.11.2015


     PREMIUL I – clasa a VIII-a D
     REMIUL II - clasa a VIII-a Mirona
     PREMIUL III - clasa a VIII-a A
     MENÅ¢IUNE I - clasa a VIII-a C
     MENÅ¢IUNE II - clasa a VIII-a E
     MENÅ¢IUNE III - clasa a VIII-a B

************************************************************************************************************************************