Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Profesori - Secţia de muzică şi arte plastice

 
 
 
 
    C A D R E  D I D A C T I C E   anul  È™colar  2 0 2 1 - 2 0 2 2
 
 
 
    P R O F E S O R I D I S C I P L I N E   P R E D A T E
  1 ZANFIR  DOINA  LAVINIA pian
  2 BARTHA  LEHEL  ANDRAS ed. plastică
  3 DRÄ‚GAN  CRISTINA  ALEXANDRA flaut
  4 FAZAKAS  ZITA vioară
  5 GALL  IMOLA pian
  6 GECZI  AMALIA pian
  7 GYORGY  IMOLA  ZSUZSANNA pian
  8 HASSEL-NELEPCU  VIORICA pian
  9 JANCSO  ERZSEBET pian
  10 IONIȚĂ FABIOLA  IOANA pian
  11 MAKSAI  CORNELIA pian
  12 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  13 MATHE  ZSUZSANNA vioară
  14 MURAR  EVA vioară
  15 MUREȘAN  EMANUEL vioară
  16 OLTEAN  MIHAI  ALEXANDRU vioară
  17 PAPAY  ILONA pian
  18 POP  ANDREEA  MARIA violoncel
  19 SAVA  FLORIN vioară
  20 TILINCA  MARIA pian
  21 TODORAN  CECILIA  VALENTINA vioară
  22 UNGUREANU  DIANA vioară
  23 ZONDA  ATTILA  IOAN chitară
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C A D R E    D I D A C T I C E      anul  È™colar  2 0 1 9  -  2 0 2 0
 
 
 
   

PROFESORI

 

DISCIPLINE  PREDATE

 

  1 BARTHA  ANDRÁS  LEHEL educaÈ›ie  plastică
  2 DRÄ‚GAN  CRISTINA  ALEXANDRA instrumente  de  suflat
  3 FAZAKAS  ZITA teorie  È™i solfegiu
  4 GÁLL  IMOLA  ANDREA pian
  5 GÉCZI  AMÁLIA  
  6 GZÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA pian
  7 HASSEL-NELEPCU  VIORICA pian
  8 JANCSÓ  ELISABETA teorie  È™i  solfegiu
  9 MAKSAY  CORNELIA pian
  10 MAN ADRIANA  VALENTINA pian
  11 MARICA  NATALIA vioară
  12 MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIANNA vioară
  13 MÄ‚RCUȘ  DOINIÈšA vioară
  14 MURAR  EVA vioară
  15 MUREȘAN  EMANUEL vioară
  16 NAGY  ORSOLYA pian
  16 PÁPAY  ILONA pian
  17 POP  ANDREEA  MARIA violoncel
  18 TILINCA  MARIA pian
  19 TODORAN  CECILIA  VALENTINA violoncel
  20 ZANFIR  DOINA  LAVINIA pian
  21 ZONDA  ATTILA  IOAN chitară
 
 
 
 
 
 

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  ÅŸcolar  2 0 1 8 - 2 0 1 9


    PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                        1.  BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaÅ£ie  plastică
   2.   DRÄ‚GAN  CRISTINA  ALEXANDRA instrumente  de  suflat
  3.
 FAZAKAS  ZITA
teorie  ÅŸi  solfegiu
  4.
GALL IMOLA ANDREA pian
  5.
TODORAN  CECILIA  VALENTINA
vioară
  6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian
  7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian
  8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  ÅŸi  solfegiu
  9. MAKSAY  CORNELIA pian
  10.
 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  11.
 MÄ‚RCUÅž  DOINIÅ¢A vioară
  12.
MARICA  NATALIA vioară
  13.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară
  14.
 MURAR  EVA vioară
  15.
 MUREÅžAN  EMANUEL vioară
  16.
NAGY  ORSOLYA pian
  17.
 PÁPAY  ILONA pian
  18. POP  ANDREEA  MARIA violoncel
  19.
 TILINCA  MARIA
pian
  20.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian
  21.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară
 
 
***********************************************************************************
 


C A D R E   D I D A C T I C E       anul  ÅŸcolar  2 0 1 7 - 2 0 1 8


    PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                        1.  BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaÅ£ie  plastică
   2.   DRÄ‚GAN  CRISTINA  ALEXANDRA instrumente  de  suflat
  3.
 FAZAKAS  ZITA
teorie  ÅŸi  solfegiu
  4.
GALL IMOLA ANDREA  
  5.
GAVRILÄ‚  CECILIA  VALENTINA
vioară
  6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian
  7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian
  8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  ÅŸi  solfegiu
  9.
 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  10.
 MÄ‚RCUÅž  DOINIÅ¢A vioară
  11.
MARICA  NATALIA  
  12.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară
  13.
MOLDOVAN  SZABOLCS
violoncel
  14.
 MURAR  EVA vioară
  15.
 MUREÅžAN  EMANUEL vioară
  16.
NAGY  ORSOLYA  
  17.
 PÁPAY  ILONA pian
  18.
 TILINCA  MARIA
pian
  19.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian
  20.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară*****************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  ÅŸcolar  2 0 1 6 - 2 0 1 7


    PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                        1.  BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaÅ£ie  plastică
   2.  CONÅ¢IU  IOAN
orchestră
   3.  DRÄ‚GAN  CRISTINA  ALEXANDRA
instrumente  de  suflat
   4.  FAZAKAS  ZITA
teorie  ÅŸi  solfegiu
  5.
GAVRILÄ‚  CECILIA  VALENTINA
vioară
  6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian
  7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian
  8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  ÅŸi  solfegiu
  9.
 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  10.
 MÄ‚RCUÅž  DOINIÅ¢A vioară
  11.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară
  12.
MOLDOVAN  SZABOLCS
violoncel
  13.
 MURAR  EVA vioară
  14.
 MUREÅžAN  EMANUEL vioară
  15.
 PÁPAY  ILONA pian
  16.
 Å¢ICHINDELEANU  EUGEN  EMANOIL vioară
  17.
 Å¢ICHINDELEANU  MONICA pian
  18.
 TILINCA  MARIA
pian
  19.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian
  20.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară


*****************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  ÅŸcolar  2 0 1 5 - 2 0 1 6

 SECÅ¢IA  DE 
ARTE  PLASTICE

      SECÅ¢IA  DE 
MUZICÄ‚

      PIAN      VIOLONCEL
 -BARTHA
ANDRÁS  LEHEL
      -MAN 
MARIA
  -HOJBOTÄ‚
IOAN
     VIOARÄ‚   -MAN ADRIANA
VALENTINA
   INSTRUMENTE 
DE  SUFLAT
    -MUREÅžAN
EMANUEL
  -MACARIE 
GABRIELA  EDIT
   -DRÄ‚GAN 
CRISTINA
ALEXANDRA
    -MÄ‚RCUÅž
DOINIÅ¢A
  -PÁPAY
ILONA
  CHITARÄ‚
    -MURAR
EVA
  -Å¢ICHINDELEANU
MONICA
   -ZONDA
ATTILA
    -Å¢ICHINDELEANU
EUGEN  EMANOIL
  -GYÖRGY IMOLA 
ZSUZSANNA
   ORCHESTRÄ‚
    -MÁTHÉ 
ZSUZSANNA
JULIANNA
  -ZANFIR DOINA
LAVINIA
  -CONÅ¢IU 
IOAN
        GÁL  IMOLA    TEORIE  ÅžI 
SOLFEGIU
        -NICULESCU 
ANA  MARIA
  -FAZAKAS
ZITA
            -JANCSÓ
ERZSÉBET***************************************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  ÅŸcolar  2 0 1 4 - 2 0 1 5

 SECÅ¢IA  DE 
ARTE  PLASTICE

      SECÅ¢IA  DE 
MUZICÄ‚

      PIAN      VIOLONCEL
 -BARTHA
ANDRÁS  LEHEL
      -HASSEL-NELEPCU
VIORICA
  -HOJBOTÄ‚
IOAN
     VIOARÄ‚   -MAN ADRIANA
VALENTINA
   INSTRUMENTE 
DE  SUFLAT
    -MUREÅžAN
EMANUEL
  -MACARIE 
GABRIELA  EDIT
   -DRÄ‚GAN 
CRISTINA
    -MÄ‚RCUÅž
DOINIÅ¢A
  -PÁPAY
ILONA
  CHITARÄ‚
    -MURAR
EVA
  -Å¢ICHINDELEANU
MONICA
   -ZONDA
ATTILA
    -FAZAKAS
ZITA
  -GYÖRGY IMOLA 
ZSUZSANNA
   ORCHESTRÄ‚
    -PRECUP 
MIRCEA
CRISTIAN
  -ZANFIR DOINA
LAVINIA
  -CONÅ¢IU 
IOAN
    -Å¢ICHINDELEANU
EUGEN
  -JANCSÓ
ERZSÉBET
   TEORIE  ÅžI 
SOLFEGIU
    -MÁTHÉ 
ZSUZSANNA
  -MAN 
MARIA
   -PAÅžCU 
CLAUDIU
        -NICULESCU 
ANA  MARIA
   
***************************************************************************************************************
 

 

      C A D R E   D I D A C T I C E       anul  ÅŸcolar  2 0 1 3 - 2 0 1 4

 SECÅ¢IA  DE  ARTE  PLASTICE
 SECÅ¢IA  DE  MUZICÄ‚
 PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL    HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTÄ‚ IOAN
   VIOARÄ‚  MÄ‚RCUÅž ADRIANA  
   LOVIN KLARA  MACARIE  GABRIELA  EDIT  INSTRUMENTE  DE  SUFLAT
   MÄ‚RCUÅž DOINIÅ¢A  PÁPAY ILONA  DRÄ‚GAN  CRISTINA
   MURAR EVA  Å¢ICHINDELEANU MONICA  
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  CHITARÄ‚
   CONÅ¢IU  IOAN  ZANFIR DOINA  LAVINIA  ZONDA ATTILA
   Å¢ICHINDELEANU EUGEN  JANCSÓ ERZSÉBET  
   MÁTHÉ  ZSUZSANNA  MAN  MARIA  TEORIE  ÅžI  SOLFEGIU
  PRECUP  MIRCEA NICULESCU  ANA  MARIA PAÅžCU  CLAUDIU
    KOVÁCS  IULIANA  SUSANA  **********************************************************************************************************C A D R E   D I D A C T I C E       anul  ÅŸcolar  2 0 1 2 - 2 0 1 3 SECÅ¢IA DE ARTE PLASTICE  SECÅ¢IA DE MUZICÄ‚  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL    HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTÄ‚ IOAN
   VIOARÄ‚  MÄ‚RCUÅž ADRIANA  
   LOVIN KLARA  MACARIE  GABRIELA  EDIT  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   MÄ‚RCUÅž DOINIÅ¢A  PÁPAY ILONA  DRÄ‚GAN  CRISTINA
   MURAR EVA  Å¢ICHINDELEANU MONICA  
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  CHITARÄ‚
   STOICA DIANA SABINA  ZANFIR DOINA  LAVINIA  ZONDA ATTILA
   Å¢ICHINDELEANU EUGEN  JANCSÓ ERZSÉBET  
   MÁTHÉ  ZSUZSANNA  MAN  MARIA  TEORIE ÅžI SOLFEGIU
    NICULESCU  ANA  MARIA PAÅžCU  CLAUDIU

************************************************************************************************
C A D R E   D I D A C T I C E anul  ÅŸcolar  2 0 1 1 - 2 0 1 2    
       
 SECÅ¢IA DE ARTE PLASTICE  SECÅ¢IA DE MUZICÄ‚  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL    HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTÄ‚ IOAN
   VIOARÄ‚  MÄ‚RCUÅž ADRIANA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   LOVIN KLARA  MACARIE  GABRIELA  EDIT  SZÁSZ  BEÁTA
   MÄ‚RCUÅž DOINIÅ¢A  PÁPAY ILONA  CHITARÄ‚
   MURAR EVA  Å¢ICHINDELEANU MONICA  ZONDA ATTILA
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  TEORIE ÅžI SOLFEGIU
   STOICA DIANA SABINA  ZANFIR DOINA  LAVINIA  
   Å¢ICHINDELEANU EUGEN  JANCSÓ ERZSÉBET  
     MAN  MARIA  
       
       
C A D R E   D I D A C T I C E anul  ÅŸcolar  2 0 1 0 - 2 0 1 1    
       
 SECÅ¢IA DE ARTE PLASTICE  SECÅ¢IA DE MUZICÄ‚  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL  VIOARÄ‚  HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTÄ‚ IOAN
   GAGYI ADALBERT  MÄ‚RCUÅž ADRIANA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   LOVIN KLARA MACARIE  GABRIELA  EDIT  SZÁSZ  BEÁTA
   MÄ‚RCUÅž DOINIÅ¢A  PÁPAY ILONA  CHITARÄ‚
   MURAR EVA  Å¢ICHINDELEANU MONICA  ZONDA ATTILA
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  TEORIE ÅžI SOLFEGIU
   STOICA DIANA SABINA ZANFIR DOINA  LAVINIA  DAN  SILVIA  MONICA
   Å¢ICHINDELEANU EUGEN JANCSÓ ERZSÉBET  
   PRECUP  MIRCEA  CRISTIAN MAN  MARIA  
  PANTEA  EROVIN  SORIN BABOS  ZSOLT  
       
       
C A D R E   D I D A C T I C E anul ÅŸcolar  2 0 0 9 - 2 0 0 1 0    
       
 SECÅ¢IA DE ARTE PLASTICE  SECÅ¢IA DE MUZICÄ‚  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  VIOARÄ‚  HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTÄ‚ IOAN
 BARÓTHY ÁDÁM  GAGYI ADALBERT  MÄ‚RCUÅž ADRIANA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   LOVIN KLARA  MACARIE GABRIELA  MOLDOVAN MINODORA
   MÄ‚RCUÅž DOINIÅ¢A  MAKSAY CORNELIA  CHITARÄ‚
   FAZAKAS ZITA  PÁPAY ILONA  ZONDA ATTILA
   NÄ‚DÄ‚ÅžAN DIANA  SÁRKÁNY IRINGÓ  TEORIE ÅžI SOLFEGIU
   STOICA DIANA SABINA  Å¢ICHINDELEANU MONICA  IANI IRINA
   Å¢ICHINDELEANU EUGEN  GYÖRGY IMOLA  
     ZANFIR DOINA  
    JANCSÓ ERZSÉBET  
       
       
C A D R E   D I D A C T I C E anul  ÅŸcolar 2 0 0 8 - 2 0 0 9    
       
 SECÅ¢IA DE ARTE PLASTICE  SECÅ¢IA DE MUZICÄ‚    
 BARÓTHI ÁDÁM  VIOARÄ‚  PIAN  VIOLONCEL
   GAGYI ADALBERT  HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTÄ‚ IOAN
   LOVIN CLARA  MÄ‚RCUÅž ADRIANA  
   MÄ‚RCUÅž DOINIÅ¢A  MACARIE GABRIELA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   MOLDOVAN ZITA  MAKSAY CORNELIA  PÄ‚TRU DUMITRU
   NÄ‚DÄ‚ÅžAN DIANA  PÁPAY ILONA  
   STOICA DIANA SABINA  SÁRKÁNY IRINGÓ  CHITARÄ‚
   Å¢ICHINDELEANU EUGEN  Å¢ICHINDELEANU MONICA  ZONDA ATTILA
     TODORAN DUMITRU  
     ZAMFIR DOINA LAVINIA  TEORIE ÅžI SOLFEGIU
     JANCSÓ ERZSÉBET  IANI IRINA