Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Profesori - Secţia de muzică şi arte plastice

 
 
 
 
    C A D R E  D I D A C T I C E   anul  școlar  2 0 2 1 - 2 0 2 2
 
 
 
    P R O F E S O R I D I S C I P L I N E   P R E D A T E
  1 ZANFIR  DOINA  LAVINIA pian
  2 BARTHA  LEHEL  ANDRAS ed. plastică
  3 DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRA flaut
  4 FAZAKAS  ZITA vioară
  5 GALL  IMOLA pian
  6 GECZI  AMALIA pian
  7 GYORGY  IMOLA  ZSUZSANNA pian
  8 HASSEL-NELEPCU  VIORICA pian
  9 JANCSO  ERZSEBET pian
  10 IONIȚĂ FABIOLA  IOANA pian
  11 MAKSAI  CORNELIA pian
  12 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  13 MATHE  ZSUZSANNA vioară
  14 MURAR  EVA vioară
  15 MUREȘAN  EMANUEL vioară
  16 OLTEAN  MIHAI  ALEXANDRU vioară
  17 PAPAY  ILONA pian
  18 POP  ANDREEA  MARIA violoncel
  19 SAVA  FLORIN vioară
  20 TILINCA  MARIA pian
  21 TODORAN  CECILIA  VALENTINA vioară
  22 UNGUREANU  DIANA vioară
  23 ZONDA  ATTILA  IOAN chitară
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C A D R E    D I D A C T I C E      anul  școlar  2 0 1 9  -  2 0 2 0
 
 
 
   

PROFESORI

 

DISCIPLINE  PREDATE

 

  1 BARTHA  ANDRÁS  LEHEL educație  plastică
  2 DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRA instrumente  de  suflat
  3 FAZAKAS  ZITA teorie  și solfegiu
  4 GÁLL  IMOLA  ANDREA pian
  5 GÉCZI  AMÁLIA  
  6 GZÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA pian
  7 HASSEL-NELEPCU  VIORICA pian
  8 JANCSÓ  ELISABETA teorie  și  solfegiu
  9 MAKSAY  CORNELIA pian
  10 MAN ADRIANA  VALENTINA pian
  11 MARICA  NATALIA vioară
  12 MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIANNA vioară
  13 MĂRCUȘ  DOINIȚA vioară
  14 MURAR  EVA vioară
  15 MUREȘAN  EMANUEL vioară
  16 NAGY  ORSOLYA pian
  16 PÁPAY  ILONA pian
  17 POP  ANDREEA  MARIA violoncel
  18 TILINCA  MARIA pian
  19 TODORAN  CECILIA  VALENTINA violoncel
  20 ZANFIR  DOINA  LAVINIA pian
  21 ZONDA  ATTILA  IOAN chitară
 
 
 
 
 
 

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 8 - 2 0 1 9


    PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                        1.  BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaţie  plastică
   2.   DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRA instrumente  de  suflat
  3.
 FAZAKAS  ZITA
teorie  şi  solfegiu
  4.
GALL IMOLA ANDREA pian
  5.
TODORAN  CECILIA  VALENTINA
vioară
  6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian
  7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian
  8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  şi  solfegiu
  9. MAKSAY  CORNELIA pian
  10.
 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  11.
 MĂRCUŞ  DOINIŢA vioară
  12.
MARICA  NATALIA vioară
  13.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară
  14.
 MURAR  EVA vioară
  15.
 MUREŞAN  EMANUEL vioară
  16.
NAGY  ORSOLYA pian
  17.
 PÁPAY  ILONA pian
  18. POP  ANDREEA  MARIA violoncel
  19.
 TILINCA  MARIA
pian
  20.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian
  21.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară
 
 
***********************************************************************************
 


C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 7 - 2 0 1 8


    PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                        1.  BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaţie  plastică
   2.   DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRA instrumente  de  suflat
  3.
 FAZAKAS  ZITA
teorie  şi  solfegiu
  4.
GALL IMOLA ANDREA  
  5.
GAVRILĂ  CECILIA  VALENTINA
vioară
  6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian
  7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian
  8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  şi  solfegiu
  9.
 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  10.
 MĂRCUŞ  DOINIŢA vioară
  11.
MARICA  NATALIA  
  12.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară
  13.
MOLDOVAN  SZABOLCS
violoncel
  14.
 MURAR  EVA vioară
  15.
 MUREŞAN  EMANUEL vioară
  16.
NAGY  ORSOLYA  
  17.
 PÁPAY  ILONA pian
  18.
 TILINCA  MARIA
pian
  19.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian
  20.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară*****************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 6 - 2 0 1 7


    PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                        1.  BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaţie  plastică
   2.  CONŢIU  IOAN
orchestră
   3.  DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRA
instrumente  de  suflat
   4.  FAZAKAS  ZITA
teorie  şi  solfegiu
  5.
GAVRILĂ  CECILIA  VALENTINA
vioară
  6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian
  7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian
  8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  şi  solfegiu
  9.
 MAN  ADRIANA  VALENTINA pian
  10.
 MĂRCUŞ  DOINIŢA vioară
  11.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară
  12.
MOLDOVAN  SZABOLCS
violoncel
  13.
 MURAR  EVA vioară
  14.
 MUREŞAN  EMANUEL vioară
  15.
 PÁPAY  ILONA pian
  16.
 ŢICHINDELEANU  EUGEN  EMANOIL vioară
  17.
 ŢICHINDELEANU  MONICA pian
  18.
 TILINCA  MARIA
pian
  19.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian
  20.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară


*****************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 5 - 2 0 1 6

 SECŢIA  DE 
ARTE  PLASTICE

      SECŢIA  DE 
MUZICĂ

      PIAN      VIOLONCEL
 -BARTHA
ANDRÁS  LEHEL
      -MAN 
MARIA
  -HOJBOTĂ
IOAN
     VIOARĂ   -MAN ADRIANA
VALENTINA
   INSTRUMENTE 
DE  SUFLAT
    -MUREŞAN
EMANUEL
  -MACARIE 
GABRIELA  EDIT
   -DRĂGAN 
CRISTINA
ALEXANDRA
    -MĂRCUŞ
DOINIŢA
  -PÁPAY
ILONA
  CHITARĂ
    -MURAR
EVA
  -ŢICHINDELEANU
MONICA
   -ZONDA
ATTILA
    -ŢICHINDELEANU
EUGEN  EMANOIL
  -GYÖRGY IMOLA 
ZSUZSANNA
   ORCHESTRĂ
    -MÁTHÉ 
ZSUZSANNA
JULIANNA
  -ZANFIR DOINA
LAVINIA
  -CONŢIU 
IOAN
        GÁL  IMOLA    TEORIE  ŞI 
SOLFEGIU
        -NICULESCU 
ANA  MARIA
  -FAZAKAS
ZITA
            -JANCSÓ
ERZSÉBET***************************************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 4 - 2 0 1 5

 SECŢIA  DE 
ARTE  PLASTICE

      SECŢIA  DE 
MUZICĂ

      PIAN      VIOLONCEL
 -BARTHA
ANDRÁS  LEHEL
      -HASSEL-NELEPCU
VIORICA
  -HOJBOTĂ
IOAN
     VIOARĂ   -MAN ADRIANA
VALENTINA
   INSTRUMENTE 
DE  SUFLAT
    -MUREŞAN
EMANUEL
  -MACARIE 
GABRIELA  EDIT
   -DRĂGAN 
CRISTINA
    -MĂRCUŞ
DOINIŢA
  -PÁPAY
ILONA
  CHITARĂ
    -MURAR
EVA
  -ŢICHINDELEANU
MONICA
   -ZONDA
ATTILA
    -FAZAKAS
ZITA
  -GYÖRGY IMOLA 
ZSUZSANNA
   ORCHESTRĂ
    -PRECUP 
MIRCEA
CRISTIAN
  -ZANFIR DOINA
LAVINIA
  -CONŢIU 
IOAN
    -ŢICHINDELEANU
EUGEN
  -JANCSÓ
ERZSÉBET
   TEORIE  ŞI 
SOLFEGIU
    -MÁTHÉ 
ZSUZSANNA
  -MAN 
MARIA
   -PAŞCU 
CLAUDIU
        -NICULESCU 
ANA  MARIA
   
***************************************************************************************************************
 

 

      C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 3 - 2 0 1 4

 SECŢIA  DE  ARTE  PLASTICE
 SECŢIA  DE  MUZICĂ
 PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL    HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTĂ IOAN
   VIOARĂ  MĂRCUŞ ADRIANA  
   LOVIN KLARA  MACARIE  GABRIELA  EDIT  INSTRUMENTE  DE  SUFLAT
   MĂRCUŞ DOINIŢA  PÁPAY ILONA  DRĂGAN  CRISTINA
   MURAR EVA  ŢICHINDELEANU MONICA  
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  CHITARĂ
   CONŢIU  IOAN  ZANFIR DOINA  LAVINIA  ZONDA ATTILA
   ŢICHINDELEANU EUGEN  JANCSÓ ERZSÉBET  
   MÁTHÉ  ZSUZSANNA  MAN  MARIA  TEORIE  ŞI  SOLFEGIU
  PRECUP  MIRCEA NICULESCU  ANA  MARIA PAŞCU  CLAUDIU
    KOVÁCS  IULIANA  SUSANA  **********************************************************************************************************C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 2 - 2 0 1 3 SECŢIA DE ARTE PLASTICE  SECŢIA DE MUZICĂ  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL    HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTĂ IOAN
   VIOARĂ  MĂRCUŞ ADRIANA  
   LOVIN KLARA  MACARIE  GABRIELA  EDIT  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   MĂRCUŞ DOINIŢA  PÁPAY ILONA  DRĂGAN  CRISTINA
   MURAR EVA  ŢICHINDELEANU MONICA  
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  CHITARĂ
   STOICA DIANA SABINA  ZANFIR DOINA  LAVINIA  ZONDA ATTILA
   ŢICHINDELEANU EUGEN  JANCSÓ ERZSÉBET  
   MÁTHÉ  ZSUZSANNA  MAN  MARIA  TEORIE ŞI SOLFEGIU
    NICULESCU  ANA  MARIA PAŞCU  CLAUDIU

************************************************************************************************
C A D R E   D I D A C T I C E anul  şcolar  2 0 1 1 - 2 0 1 2    
       
 SECŢIA DE ARTE PLASTICE  SECŢIA DE MUZICĂ  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL    HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTĂ IOAN
   VIOARĂ  MĂRCUŞ ADRIANA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   LOVIN KLARA  MACARIE  GABRIELA  EDIT  SZÁSZ  BEÁTA
   MĂRCUŞ DOINIŢA  PÁPAY ILONA  CHITARĂ
   MURAR EVA  ŢICHINDELEANU MONICA  ZONDA ATTILA
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  TEORIE ŞI SOLFEGIU
   STOICA DIANA SABINA  ZANFIR DOINA  LAVINIA  
   ŢICHINDELEANU EUGEN  JANCSÓ ERZSÉBET  
     MAN  MARIA  
       
       
C A D R E   D I D A C T I C E anul  şcolar  2 0 1 0 - 2 0 1 1    
       
 SECŢIA DE ARTE PLASTICE  SECŢIA DE MUZICĂ  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL  VIOARĂ  HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTĂ IOAN
   GAGYI ADALBERT  MĂRCUŞ ADRIANA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   LOVIN KLARA MACARIE  GABRIELA  EDIT  SZÁSZ  BEÁTA
   MĂRCUŞ DOINIŢA  PÁPAY ILONA  CHITARĂ
   MURAR EVA  ŢICHINDELEANU MONICA  ZONDA ATTILA
   FAZAKAS ZITA  GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA  TEORIE ŞI SOLFEGIU
   STOICA DIANA SABINA ZANFIR DOINA  LAVINIA  DAN  SILVIA  MONICA
   ŢICHINDELEANU EUGEN JANCSÓ ERZSÉBET  
   PRECUP  MIRCEA  CRISTIAN MAN  MARIA  
  PANTEA  EROVIN  SORIN BABOS  ZSOLT  
       
       
C A D R E   D I D A C T I C E anul şcolar  2 0 0 9 - 2 0 0 1 0    
       
 SECŢIA DE ARTE PLASTICE  SECŢIA DE MUZICĂ  PIAN  VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  VIOARĂ  HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTĂ IOAN
 BARÓTHY ÁDÁM  GAGYI ADALBERT  MĂRCUŞ ADRIANA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   LOVIN KLARA  MACARIE GABRIELA  MOLDOVAN MINODORA
   MĂRCUŞ DOINIŢA  MAKSAY CORNELIA  CHITARĂ
   FAZAKAS ZITA  PÁPAY ILONA  ZONDA ATTILA
   NĂDĂŞAN DIANA  SÁRKÁNY IRINGÓ  TEORIE ŞI SOLFEGIU
   STOICA DIANA SABINA  ŢICHINDELEANU MONICA  IANI IRINA
   ŢICHINDELEANU EUGEN  GYÖRGY IMOLA  
     ZANFIR DOINA  
    JANCSÓ ERZSÉBET  
       
       
C A D R E   D I D A C T I C E anul  şcolar 2 0 0 8 - 2 0 0 9    
       
 SECŢIA DE ARTE PLASTICE  SECŢIA DE MUZICĂ    
 BARÓTHI ÁDÁM  VIOARĂ  PIAN  VIOLONCEL
   GAGYI ADALBERT  HASSEL-NELEPCU VIORICA  HOJBOTĂ IOAN
   LOVIN CLARA  MĂRCUŞ ADRIANA  
   MĂRCUŞ DOINIŢA  MACARIE GABRIELA  INSTRUMENTE DE SUFLAT
   MOLDOVAN ZITA  MAKSAY CORNELIA  PĂTRU DUMITRU
   NĂDĂŞAN DIANA  PÁPAY ILONA  
   STOICA DIANA SABINA  SÁRKÁNY IRINGÓ  CHITARĂ
   ŢICHINDELEANU EUGEN  ŢICHINDELEANU MONICA  ZONDA ATTILA
     TODORAN DUMITRU  
     ZAMFIR DOINA LAVINIA  TEORIE ŞI SOLFEGIU
     JANCSÓ ERZSÉBET  IANI IRINA