Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

ÎnvăţătoriÎ N V Ă Ţ Ă T O R I  anul  şcolar  2 0 1 8 - 2 0 1 9


C L A S E L E
Î N V Ă Ţ Ă T O R I
      
 CLASE  PREGĂTITOARE
ȘERBAN  MIHAELA  ANCA

 BAKI  AURORA  CLAUDIA


KLEIN - NAGY  RAMONA

 CLASELE  I
PUȘCAȘ  RODICA

 FRANDEȘ  EMILIA


ZEY  MARTINA  MELINDA

 CLASELE a II-a
BEJAN  GRAȚIELA  MARIA

 STURZA  ANGELA


MERA  IOAN

CLASELE  a III-a
GLIGA  SIMONA  FELICIA


RUSU  MARIA  CAMELIA


SZABO  INGRID  ESTHERA


PLATON  MELANIA

CLASELE  a IV-a
CHEIȚĂ  MIRELA


POP  MONICA


TĂMĂȘAN  GERLINDE


NISZTOR ENIKO

**************************************************************************


Î N V Ă Ţ Ă T O R I  anul  şcolar  2 0 1 7 - 2 0 1 8


C L A S E L E
Î N V Ă Ţ Ă T O R I
      
 CLASE  PREGĂTITOARE
PUŞCAŞ  RODICA

 FRANDEŞ  EMILIA


ZEY  MARTINA

 CLASELE  I
BEJAN  GRAŢIELA

 STURZA  ANGELA


MERA IOAN

 CLASELE a II-a
GLIGA  SIMONA

 CRIŞAN  LUCREŢIA


HOLIRCĂ  ANABELLA


RUSU  CAMELIA

CLASELE  a III-a
CHEIŢĂ  MIRELA


POP MONICA


TĂMĂŞAN  GERLINDE


NISZTOR  ENIKO

CLASELE  a IV-a
ŞERBAN  MIHAELA


SZŞKELY  IZABELLA


MOLDOVAN CORNELIA


KLEIN-NAGY  RAMONA


BAKI  AURORA


***********************************************************************************


Î N V Ă Ţ Ă T O R I  anul  şcolar  2 0 1 6 - 2 0 1 7C L A S E L E
Î N V Ă Ţ Ă T O R I
      
 CLASE  PREGĂTITOARE
 BEJAN   GRAŢIELA  MARIA

  STURZA  ANGELA


MERA  IOAN

 CLASELE  I
 GLIGA  SIMONA  FELICIA

  CRIŞAN LUCREŢIA


HOLIRCĂ  KATHERINA  ANABELLA


CAZAN  ALEXANDRA  MARIA

 CLASELE a II-a
 CHEIŢĂ  MIRELA

  POP  MONICA


TĂMĂŞAN  GERLINDE


NISZTOR  ENIKŐ

CLASELE  a III-a
ŞERBAN  MIHAELA  ANCA


BIRO  LILLA


MOLDOVAN  CORNELIA


KLEIN-NAGY  RAMONA


BAKI  AURORA

CLASELE  a IV-a
FRANDEŞ  EMILIA


RÁCZ  ANNAMÁRIA


PUŞCAŞ  RODICA


ZEY  MARTINA  MELINDA


****************************************************************************


Î N V Ă Ţ Ă T O R I  anul  şcolar  2 0 1 5 - 2 0 1 6


CLASE
PREGĂTITOARE
      
CLASELE   I    
CLASELE  a II-a     
CLASELE  a III-a      
CLASELE  a IV-a
-GLIGA  SIMONA  FELICIA
-CHEIŢĂ 
MIRELA

-ŞERBAN 
MIHAELA  ANCA

-FRANDEŞ 
EMILIA

-BEJAN 
GRAŢIELA MARIA

-CRIŞAN 
LUCREŢIA

-POP
MONICA

-NISZTOR 
ENIKŐ

-GÉCZI  MELINDA  ERZSÉBET
-BIRÓ  LILLA  KATALIN
-SZABÓ INGRID ESTHERA
-TĂMĂŞAN  GERLINDE
-MOLDOVAN
CORNELIA

-DAN SILVIA 
MONICA

-STURZA 
ANGELA
RAŢIU  CLAUDIA

-DRĂGAN
LUCIAN

-KLEIN-NAGY  RAMONA
-ZEY  MARTINA
 MELINDA

-MERA  
IOAN


 


 -BAKI  AURORA CLAUDIA


-PUŞCAŞ 
RODICA


***************************************************************************************************************************


  Î N V Ă Ţ Ă T O R I  anul  şcolar  2 0 1 4 - 2 0 1 5CLASE
PREGĂTITOARE
      
CLASELE   I    
CLASELE  a II-a     
CLASELE  a III-a      
CLASELE  a IV-a
-CHEIŢĂ 
MIRELA

-ŞERBAN 
MIHAELA  ANCA

-FRANDEŞ 
EMILIA

-BEJAN 
GRAŢIELA MARIA

-CRIŞAN 
LUCREŢIA
-POP
MONICA

-NISZTOR 
ENIKŐ

-GÉCZI  MELINDA  ERZSÉBET
-BIRÓ  LILLA  KATALIN
-MÁTYÁS 
ERZSÉBET
-DRĂGAN
LUCIAN

-MOLDOVAN  CORNELIA
-DAN SILVIA 
MONICA

-STURZA 
ANGELA

-BALÁZS 
CARMEN
-TĂMĂŞAN  GERLINDE
-KLEIN-NAGY  RAMONA
-ZEY  MARTINA  MELINDA
-MERA  
IOAN

-SZABÓ INGRID ESTHERA
 
-BAKI  AURORA CLAUDIA

 
-PUŞCAŞ 
RODICA

-GLIGA  SIMONA  FELICIA


***********************************************************************************************************************


      Î N V Ă Ţ Ă T O R I  anul  şcolar  2 0 1 3 - 2 0 1 4


CLASE
PREGĂTITOARE

 
CLASELE   I
  CLASELE  a II-a CLASELE  a III-a
 CLASELE  a IV-a
ŞERBAN  MIHAELA  ANCAFRANDEŞ  EMILIABEJAN  GRAŢIELA  MARIABALÁZS  CARMENCHEIŢĂ  MIRELA
NISZTOR  ENIKŐBENKŐ  MELINDA  IBOLYASTURZA  ANGELACRIŞAN  LUCREŢIAPOP MONICA
MOLDOVAN  CORNELIADAN  SILVIA 
MONICA
BIRÓ  LILLA  KATALINGLIGA  SIMONA  FELICIATODORAN ANA
KLEIN-NAGY  RAMONAZEY  MARTINA  MELINDAMERA   IOANMÁTYÁS  ERZSÉBETGÉCZI  MELINDA  ERZSÉBET
BAKI  AURORA

PUŞCAŞ  RODICA
HOLIRCĂ  ANABELLA
TĂMĂŞAN  GERLINDE


 **********************************************************************************  


      Î N V Ă Ţ Ă T O R I  anul  şcolar  2 0 1 2 - 2 0 1 3

Clase  pregătitoare
 Clasele I
 Clasele a II-a
 Clasele a III-a
Clasele a IV-a
FRANDEŞ  EMILIABEJAN  GRAŢIELA  MARIABALÁZS  CARMENCHEIŢĂ  MIRELA /
BRANEA  RODICA
HĂRŞAN  ANA-MARIA
BENKŐ  MELINDA  IBOLYASTURZA  ANGELACRIŞAN  LUCREŢIAPOP MONICAMOLDOVAN  CORNELIA
DAN  SILVIA 
MONICA
BIRÓ  LILLA 
KATALIN
GLIGA  SIMONA  FELICIATODORAN ANAŞERBAN  MIHAELA  ANCA
ZEY  MARTINA  MELINDA
MERA   IOANMÁTYÁS  ERZSÉBETGÉCZI  MELINDA  ERZSÉBETNISZTOR  ENIKŐ

PUŞCAŞ  RODICA
HOLIRCĂ  ANABELLA
TĂMĂŞAN  GERLINDEKLEIN-NAGY  RAMONA

 **********************************************************************************  
 
Î N V Ă Ţ Ă T O R I
anul  şcolar  2 0 1 1 - 2 0 1 2


 Clasele I
 Clasele a II-a
 Clasele a III-a
Clasele a IV-a
BALÁZS  CARMENCHEIŢĂ  MIRELA
HĂRŞAN  ANA-MARIA
BEJAN  GRAŢIELA  MARIA
CRIŞAN  LUCREŢIAPOP MONICA
MOLDOVAN  CORNELIA
DAN  SILVIA  MONICA
GLIGA  SIMONA  FELICIA
TODORAN ANA
ŞERBAN  MIHAELA  ANCA
FRANDEŞ  EMILIA
MÁTYÁS  ERZSÉBETGÉCZI  MELINDA  ERZSÉBET
NISZTOR  ENIKŐVARODI  LOREDANA
SZABÓ INGRID ESTHERATĂMĂŞAN  GERLINDE
KLEIN-NAGY  RAMONA
STURZA  ANGELABIRÓ  LILLA  KATALINBENKŐ  MELINDA  IBOLYAMERA   IOAN
Î N V Ă Ţ Ă T O R I
anul  şcolar  2 0 0 9 - 2 0 1 0


 Clasele I
 Clasele a II-a
 Clasele a III-a
Clasele a IV-a
 BALÁZS CARMEN
FRANDEŞ EMILIA
 GOROG VICTORIA
 GLIGA SIMONA
 NISZTOR ENIKŐ
ŢIFREA MIRELA
 MÁTYÁS ERZSÉBET
 GÉCZI MELINDA
 ŞERBAN MIHAELA
BIRÓ LILLA
 CRIŞAN LUCREŢIA
 MAGYAROSI HAJNALKA
 NAGY-KLEIN RAMONA
TÓTH LAURA
 SZABÓ INGRID ESTHERA
 BRANEA RODICA
 MOLDOVAN CORNELIA
BEJAN GRAŢIELA
 MIRCEA MARIA
 TĂMĂŞAN GERLINDE
 MERA IOAN
  TODORAN ANA
 STURZA ANGELA
  
 DAN SILVIA
  
Î N V Ă Ţ Ă T O R I
anul  şcolar  2 0 0 8 - 2 0 0 9


 Clasele I
 Clasele a II-a
 Clasele a III-a
 Clasele a IV-a
FRANDEŞ EMILIA
DAN SILVIA
STURZA ANGELA
BEJAN GRAŢIELA
HURDUCACI ILEANA
BIRÓ LILLA
TÓTH LAURA
MERA IOAN
BÂZGAN MARIA
MÁTYÁS ERZSÉBET
CRIŞAN LUCREŢIA
BASARABA INGRID
GLIGA SIMONA
BLAGA  DOINA
ZAHARIE AVRAM
GÉCZI MELINDA
MAGYAROSI HAJNALKA
BRANEA RODICA
TĂMĂŞAN GERLINDE
TODORAN ANA
ŞERBAN MIHAELA
NISZTOR ENIKŐ
GÖROG VICTORIA
KLEIN NAGY RAMONA
MOLDOVAN CORNELIA

       
Real Life webdesign and hosting