Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Proiecte 2017-2018

      Titlul proiectului:

               CONCURS  NAÅ¢IONAL  DE  EDUCAÅ¢IE  ECOLOGICÄ‚
                                                S.O.S  TERRA !
                                                 ediÈ›ia a VIII-a


     Data:
          30 martie 2018

     Obiective:
          - dezvoltarea capacității de cunoaÅŸtere ÅŸi înÅ£elegere a mediului înconjurător,
            a relaÅ£iilor om - mediu înconjurător ÅŸi a interdependenÅ£ei dintre calitatea vieÅ£ii ÅŸi a mediului
          - adoptarea unei atitudini ecologice a fiecărui om faţă de natură.
          - stimularea aptitudinilor artistice ÅŸi a abilităţilor practice ale elevilor,
            precum ÅŸi posibilitatea de a-ÅŸi exprima creativitatea.

      Coordonatori:
          - prof. Cristina Ciolocoiu - dir. Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Demeter Maria  - dir.adj.Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - Bogdan Maria, prof.informatică Åžc. Gimn. „Augustin Maior” Reghin
          - Rus Anamaria, prof. geografie,  Åžc. Gimn. „Augustin Maior” Reghin

     SecÈ›iunile concursului
          - Prezentare PowerPoint
          - AfiÅŸe/postere.
          - Costume ECO confecÅ£ionate din deÅŸeuri
          - Lucrări artistico-plastice (desene)
          - Obiecte din deÅŸeuri însoÅ£ite de sloganuri tematice
          - CreaÅ£ie literară (poezie, proză)

      Grup Å£intă:
          Concursul se organizează pentru elevii claselor 0 – VIII.  

*********************************************************************************************
*********************************************************************************************


Titlul proiectului:


          CONCURS DE FIZICÄ‚ AUGUSTIN MAIOR
                              ediÈ›ia a XXIII-a

     Data:
          29 martie 2018

     Coordonatori:
          - prof. Cristina Ciolocoiu - dir. Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Demeter Maria  - dir.adj.Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Victor  Cârje  - prof. fizică–chimie Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Popa Zsófia  - prof. fizică–chimie Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Ioan Pop  - prof. fizică–chimie Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Ion TuÅŸnea - prof. fizică–chimie Åžc.Gimn. „A.Maior”
          - Maria Å¢intoÅŸan - laborant Åžc.Gimn. „A.Maior”

     Obiective:
          - Popularizarea vieÅ£ii ÅŸi activităţii fizicianului Augustin Maior în rândul elevilor;
          - Stimularea interesului ÅŸi creativităţii în domeniul fizicii;
          - CreÅŸterea interesului elevilor pentru studiul fizicii;
          - ÃŽnsuÅŸirea unor cunoÅŸtinÅ£e noi din domeniul fizicii;
          - Formarea unei atitudini pozitive faţă de realizările oamenilor de ÅŸtiinţă;

     Grup Å£intă:
          - Concursul se adresează elevilor claselor a VII-a din ÅŸcolile din Reghin ÅŸi judeÅ£;

*****************************************************************************************************
*****************************************************************************************************

     Tema proiectului:

               Lansarea cărÈ›ii pentru copii „ INA ȘI ARICIUL PIT ” de Radu Èšuculescu

     InstituÅ£iile partenere:

          - Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina - Bianca
          - Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin - director , Bloj Sorina

     Data È™i locul:  

          28 februarie 2018, Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin
    
      Grupul È›intă:
          115 elevi ai ciclului primar din clasele:
          I A - înv. Bejan GraÈ›iela, I C - înv. Sturza Angela, II C - înv. CriÈ™an LucreÈ›ia, II E –înv. Rusu Camelia, III A -înv. Cheiță Mirela.

     Obiectivele propuse:

          - promovarea cărÅ£ii ÅŸi a lecturii;
          - dezvoltarea interesului pentru citit;
          - promovarea dialogului È™i comunicării;
          - dezvoltarea cooperării  între autor È™i elevi;
          - dezvoltare de atitudini ÅŸi competenÅ£e sociale. 

     Coordonatori:

          Șimon Maria, bibliotecar Șc.Gimn. „A. Maior” Reghin,
          Lihăt Carmen, bibliotecar Biblioteca Municipală „Petru  Maior” Reghin

**********************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************

     Tema proiectului:

           „ CULORILE  IERNII ”
                    ediÈ›ia a V-a
            anul È™colar 2017-2018

      Coordonatori proiect:

          - prof.ing. HalaÈ›i Maria Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin
          - prof. înv. Costea AnuÈ›a Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin

     InstituÅ£iile partenere:

          - GrădiniÈ›a cu program prelungit nr. 4 Reghin – director prof.ed. PetruÈ› Maria
          - Centrul Școlar de EducaÈ›ie Incluzivă nr.3 SAM Reghin director prof.ing. Socol Ioan
          - Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina – Bianca

      Colaboratori de la Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” :
          - prof. Vass Noémi
          - prof. BenkÅ‘ Kinga
          - prof. Brassai EmÅ‘ke

     Perioada:  

          decembrie 2017 - ianuarie, februarie 2018

      Grupul È›intă:

          Elevi din ciclul preÈ™colar, primar È™i gimnazial, cadre didactice

     Obiectivele propuse:

          - cunoaÈ™terea tradiÈ›iilor È™i obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea promovării
            lor în rândul copiilor, părinÈ›ilor È™i cadrelor didactice;
          - dezvoltarea spiritului de admiraÈ›ie față de valorile autentice româneÈ™ti;
          - identificarea caracteristicilor anotimpului iarna participând cu interes la activitățile propuse;
          - manifestarea creativității în confecÈ›ionarea lucrărilor
          - redarea magiei iernii în lucrări plastice
          - colaborare în realizarea unor produse/activități, cu cei implicaÈ›i în proiect

*****************************************************************************************************
*****************************************************************************************************
    
     Tema proiectului:


                                     ZIUA   NAÈšIONALÄ‚  A  ROMÂNIEI

          Concurs  - spectacol: ROMÂNIA  VÄ‚ZUTÄ‚  PRIN  OCHI  DE  COPIL
                                                            ediÈ›ia a X-a

        Data: 29 noiembrie  2017
       
         Coordonatori:

              - dir. prof. Ciolocoiu  Cristina  Bianca
              - consilier  educativ Crăciun  Gianina
              - diriginÈ›ii claselor a VIII-a

        ParticipanÅ£i:
              - elevii claselor a VIII-a  de la Åžcoala Gimnazială "Augustin Maior"
                È™i Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - elevii claselor a IV-a A È™i B de la 
Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - orchestra  SecÈ›iei de muzică È™i arte plastice

        Scopul activității:
               - Cultivarea spiritului patriotic în rândul elevilor, a dragostei de neam ÅŸi Å£ară;
               - Stimulareainteresului pentru cunoaÅŸterea ÅŸi promovarea elementelor de specific naÅ£ional,
                 reflectate în tradiÅ£iile ÅŸi obiceiurile româneÅŸti.
               - Dezvoltarea spiritului de echipăşi de competiÅ£ie.

        Activităţi propuse:

               - Concurs de cunoÅŸtinÅ£e de limba ÅŸi literatura română ÅŸi istoria României cu tema UNIREA

               - Prezentări PowerPoint:  ROMÂNIA  VÄ‚ZUTÄ‚  PRIN  OCHI  DE  COPIL

               - Program artistic cu tema TRADIÈšII  ROMÂNEȘTI :
                     - Moment artistic prezentat de elevii SecÈ›iei de muzică È™i arte plastice,
                     - Momente  artistice: România în lung È™i în lat (clasa a VIII-a E ), România-i casa mea
(clasa a VIII-a A ) ,
                       O privire la străbuni
(clasa a VIII-a A  de la Șc.Gimn. Mirona ), Comoara țării (clasa a VIII-a B ) ,
                       Vremuri vechi È™i vremuri noi
(clasa a VIII-a D ), Mașina timpului (clasa a VIII-a C )
                     - Dans  sportiv prezentat de elevii Șc.Gimn. Mirona

                - Festivitate de premiere