Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Proiecte 2017-2018

      Titlul proiectului:

               CONCURS  NAŢIONAL  DE  EDUCAŢIE  ECOLOGICĂ
                                                S.O.S  TERRA !
                                                 ediția a VIII-a


     Data:
          30 martie 2018

     Obiective:
          - dezvoltarea capacității de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,
            a relaţiilor om - mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre calitatea vieţii şi a mediului
          - adoptarea unei atitudini ecologice a fiecărui om faţă de natură.
          - stimularea aptitudinilor artistice şi a abilităţilor practice ale elevilor,
            precum şi posibilitatea de a-şi exprima creativitatea.

      Coordonatori:
          - prof. Cristina Ciolocoiu - dir. Şc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Demeter Maria  - dir.adj.Şc.Gimn. „A.Maior”
          - Bogdan Maria, prof.informatică Şc. Gimn. „Augustin Maior” Reghin
          - Rus Anamaria, prof. geografie,  Şc. Gimn. „Augustin Maior” Reghin

     Secțiunile concursului
          - Prezentare PowerPoint
          - Afişe/postere.
          - Costume ECO confecţionate din deşeuri
          - Lucrări artistico-plastice (desene)
          - Obiecte din deşeuri însoţite de sloganuri tematice
          - Creaţie literară (poezie, proză)

      Grup ţintă:
          Concursul se organizează pentru elevii claselor 0 – VIII.  

*********************************************************************************************
*********************************************************************************************


Titlul proiectului:


          CONCURS DE FIZICĂ AUGUSTIN MAIOR
                              ediția a XXIII-a

     Data:
          29 martie 2018

     Coordonatori:
          - prof. Cristina Ciolocoiu - dir. Şc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Demeter Maria  - dir.adj.Şc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Victor  Cârje  - prof. fizică–chimie Şc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Popa Zsófia  - prof. fizică–chimie Şc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Ioan Pop  - prof. fizică–chimie Şc.Gimn. „A.Maior”
          - prof. Ion Tuşnea - prof. fizică–chimie Şc.Gimn. „A.Maior”
          - Maria Ţintoşan - laborant Şc.Gimn. „A.Maior”

     Obiective:
          - Popularizarea vieţii şi activităţii fizicianului Augustin Maior în rândul elevilor;
          - Stimularea interesului şi creativităţii în domeniul fizicii;
          - Creşterea interesului elevilor pentru studiul fizicii;
          - Însuşirea unor cunoştinţe noi din domeniul fizicii;
          - Formarea unei atitudini pozitive faţă de realizările oamenilor de ştiinţă;

     Grup ţintă:
          - Concursul se adresează elevilor claselor a VII-a din şcolile din Reghin şi judeţ;

*****************************************************************************************************
*****************************************************************************************************

     Tema proiectului:

               Lansarea cărții pentru copii „ INA ȘI ARICIUL PIT ” de Radu Țuculescu

     Instituţiile partenere:

          - Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina - Bianca
          - Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin - director , Bloj Sorina

     Data și locul:  

          28 februarie 2018, Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin
    
      Grupul țintă:
          115 elevi ai ciclului primar din clasele:
          I A - înv. Bejan Grațiela, I C - înv. Sturza Angela, II C - înv. Crișan Lucreția, II E –înv. Rusu Camelia, III A -înv. Cheiță Mirela.

     Obiectivele propuse:

          - promovarea cărţii şi a lecturii;
          - dezvoltarea interesului pentru citit;
          - promovarea dialogului și comunicării;
          - dezvoltarea cooperării  între autor și elevi;
          - dezvoltare de atitudini şi competenţe sociale. 

     Coordonatori:

          Șimon Maria, bibliotecar Șc.Gimn. „A. Maior” Reghin,
          Lihăt Carmen, bibliotecar Biblioteca Municipală „Petru  Maior” Reghin

**********************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************

     Tema proiectului:

           „ CULORILE  IERNII ”
                    ediția a V-a
            anul școlar 2017-2018

      Coordonatori proiect:

          - prof.ing. Halați Maria Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin
          - prof. înv. Costea Anuța Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin

     Instituţiile partenere:

          - Grădinița cu program prelungit nr. 4 Reghin – director prof.ed. Petruț Maria
          - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin director prof.ing. Socol Ioan
          - Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” - director, prof. Ciolocoiu Cristina – Bianca

      Colaboratori de la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” :
          - prof. Vass Noémi
          - prof. Benkő Kinga
          - prof. Brassai Emőke

     Perioada:  

          decembrie 2017 - ianuarie, februarie 2018

      Grupul țintă:

          Elevi din ciclul preșcolar, primar și gimnazial, cadre didactice

     Obiectivele propuse:

          - cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea promovării
            lor în rândul copiilor, părinților și cadrelor didactice;
          - dezvoltarea spiritului de admirație față de valorile autentice românești;
          - identificarea caracteristicilor anotimpului iarna participând cu interes la activitățile propuse;
          - manifestarea creativității în confecționarea lucrărilor
          - redarea magiei iernii în lucrări plastice
          - colaborare în realizarea unor produse/activități, cu cei implicați în proiect

*****************************************************************************************************
*****************************************************************************************************
    
     Tema proiectului:


                                     ZIUA   NAȚIONALĂ  A  ROMÂNIEI

          Concurs  - spectacol: ROMÂNIA  VĂZUTĂ  PRIN  OCHI  DE  COPIL
                                                            ediția a X-a

        Data: 29 noiembrie  2017
       
         Coordonatori:

              - dir. prof. Ciolocoiu  Cristina  Bianca
              - consilier  educativ Crăciun  Gianina
              - diriginții claselor a VIII-a

        Participanţi:
              - elevii claselor a VIII-a  de la Şcoala Gimnazială "Augustin Maior"
                și Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - elevii claselor a IV-a A și B de la 
Școala Gimnazială  Mirona din Reghin
               - orchestra  Secției de muzică și arte plastice

        Scopul activității:
               - Cultivarea spiritului patriotic în rândul elevilor, a dragostei de neam şi ţară;
               - Stimulareainteresului pentru cunoaşterea şi promovarea elementelor de specific naţional,
                 reflectate în tradiţiile şi obiceiurile româneşti.
               - Dezvoltarea spiritului de echipăşi de competiţie.

        Activităţi propuse:

               - Concurs de cunoştinţe de limba şi literatura română şi istoria României cu tema UNIREA

               - Prezentări PowerPoint:  ROMÂNIA  VĂZUTĂ  PRIN  OCHI  DE  COPIL

               - Program artistic cu tema TRADIȚII  ROMÂNEȘTI :
                     - Moment artistic prezentat de elevii Secției de muzică și arte plastice,
                     - Momente  artistice: România în lung și în lat (clasa a VIII-a E ), România-i casa mea
(clasa a VIII-a A ) ,
                       O privire la străbuni
(clasa a VIII-a A  de la Șc.Gimn. Mirona ), Comoara țării (clasa a VIII-a B ) ,
                       Vremuri vechi și vremuri noi
(clasa a VIII-a D ), Mașina timpului (clasa a VIII-a C )
                     - Dans  sportiv prezentat de elevii Șc.Gimn. Mirona

                - Festivitate de premiere