Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Profesori - Secţia de muzică şi arte plasticeC A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 8 - 2 0 1 9
PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                      
 1. BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaţie  plastică

 2.  DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRAinstrumente  de  suflat

3.
 FAZAKAS  ZITA
teorie  şi  solfegiu

4.
GALL IMOLA ANDREA
pian

5.
TODORAN  CECILIA  VALENTINA
vioară

6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian

7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian

8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  şi  solfegiu

9.
MAKSAY  CORNELIA
pian

10.
 MAN  ADRIANA  VALENTINApian

11.
 MĂRCUŞ  DOINIŢAvioară

12.
MARICA  NATALIA
vioară

13.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară

14.
 MURAR  EVAvioară

15.
 MUREŞAN  EMANUELvioară

16.
NAGY  ORSOLYA
pian

17.
 PÁPAY  ILONApian

18.
POP  ANDREEA  MARIA
violoncel

19.
 TILINCA  MARIA
pian

20.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian

21.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară


***********************************************************************************


C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 7 - 2 0 1 8
PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                      
 1. BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaţie  plastică

 2.  DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRAinstrumente  de  suflat

3.
 FAZAKAS  ZITA
teorie  şi  solfegiu

4.
GALL IMOLA ANDREA


5.
GAVRILĂ  CECILIA  VALENTINA
vioară

6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian

7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian

8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  şi  solfegiu

9.
 MAN  ADRIANA  VALENTINApian

10.
 MĂRCUŞ  DOINIŢAvioară

11.
MARICA  NATALIA


12.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară

13.
MOLDOVAN  SZABOLCS
violoncel

14.
 MURAR  EVAvioară

15.
 MUREŞAN  EMANUELvioară

16.
NAGY  ORSOLYA


17.
 PÁPAY  ILONApian

18.
 TILINCA  MARIA
pian

19.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian

20.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară


*****************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 6 - 2 0 1 7
PROFESORI
DISCIPLINE  PREDATE
                      
 1. BARTHA  ANDRÁS  LEHEL
educaţie  plastică

 2. CONŢIU  IOAN
orchestră

 3. DRĂGAN  CRISTINA  ALEXANDRA
instrumente  de  suflat

 4. FAZAKAS  ZITA
teorie  şi  solfegiu

5.
GAVRILĂ  CECILIA  VALENTINA
vioară

6.
 GYÖRGY  IMOLA  ZSUZSANNA
pian

7.
HASSEL - NELEPCU  VIORICA
pian

8.
 JANCSÓ  ELISABETA
teorie  şi  solfegiu

9.
 MAN  ADRIANA  VALENTINApian

10.
 MĂRCUŞ  DOINIŢAvioară

11.
MÁTHÉ  ZSUZSANNA  JULIÁNNA
vioară

12.
MOLDOVAN  SZABOLCS
violoncel

13.
 MURAR  EVAvioară

14.
 MUREŞAN  EMANUELvioară

15.
 PÁPAY  ILONApian

16.
 ŢICHINDELEANU  EUGEN  EMANOILvioară

17.
 ŢICHINDELEANU  MONICApian

18.
 TILINCA  MARIA
pian

19.
 ZANFIR  DOINA  LAVINIA
pian

20.
 ZONDA  ATTILA  IOAN
chitară

*****************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 5 - 2 0 1 6

 SECŢIA  DE 
ARTE  PLASTICE

    
 SECŢIA  DE 
MUZICĂ

    
 PIAN   
 VIOLONCEL
 -BARTHA
ANDRÁS  LEHEL

 
-MAN 
MARIA

-HOJBOTĂ
IOAN
 

 VIOARĂ
-MAN ADRIANA
VALENTINA

 INSTRUMENTE 
DE  SUFLAT
 
-MUREŞAN
EMANUEL

-MACARIE 
GABRIELA  EDIT

 -DRĂGAN 
CRISTINA
ALEXANDRA
 
-MĂRCUŞ
DOINIŢA

-PÁPAY
ILONA

CHITARĂ
 
-MURAR
EVA

-ŢICHINDELEANU
MONICA

 -ZONDA
ATTILA
 
-ŢICHINDELEANU
EUGEN  EMANOIL

-GYÖRGY IMOLA 
ZSUZSANNA

 ORCHESTRĂ
 
-MÁTHÉ 
ZSUZSANNA
JULIANNA

-ZANFIR DOINA
LAVINIA

-CONŢIU 
IOAN
 


GÁL  IMOLA

 TEORIE  ŞI 
SOLFEGIU
 


-NICULESCU 
ANA  MARIA

-FAZAKAS
ZITA-JANCSÓ
ERZSÉBET


***************************************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 4 - 2 0 1 5

 SECŢIA  DE 
ARTE  PLASTICE

    
 SECŢIA  DE 
MUZICĂ

    
 PIAN   
 VIOLONCEL
 -BARTHA
ANDRÁS  LEHEL

 
-HASSEL-NELEPCU
VIORICA

-HOJBOTĂ
IOAN
 

 VIOARĂ
-MAN ADRIANA
VALENTINA

 INSTRUMENTE 
DE  SUFLAT
 
-MUREŞAN
EMANUEL

-MACARIE 
GABRIELA  EDIT

 -DRĂGAN 
CRISTINA
 
-MĂRCUŞ
DOINIŢA

-PÁPAY
ILONA

CHITARĂ
 
-MURAR
EVA

-ŢICHINDELEANU
MONICA

 -ZONDA
ATTILA
 
-FAZAKAS
ZITA

-GYÖRGY IMOLA 
ZSUZSANNA

 ORCHESTRĂ
 
-PRECUP 
MIRCEA
CRISTIAN

-ZANFIR DOINA
LAVINIA

-CONŢIU 
IOAN
 
-ŢICHINDELEANU
EUGEN

-JANCSÓ
ERZSÉBET

 TEORIE  ŞI 
SOLFEGIU
 
-MÁTHÉ 
ZSUZSANNA

-MAN 
MARIA

 -PAŞCU 
CLAUDIU
-NICULESCU 
ANA  MARIA


***************************************************************************************************************
 

     C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 3 - 2 0 1 4

 SECŢIA  DE  ARTE  PLASTICE
 SECŢIA  DE  MUZICĂ
 PIAN VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL
  HASSEL-NELEPCU VIORICA
 HOJBOTĂ IOAN
 
 VIOARĂ MĂRCUŞ ADRIANA
 
  LOVIN KLARA
 MACARIE  GABRIELA  EDIT
 INSTRUMENTE  DE  SUFLAT
  MĂRCUŞ DOINIŢA
 PÁPAY ILONA DRĂGAN  CRISTINA
  MURAR EVA
 ŢICHINDELEANU MONICA 
  FAZAKAS ZITA GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA CHITARĂ
  CONŢIU  IOAN
 ZANFIR DOINA  LAVINIA ZONDA ATTILA
  ŢICHINDELEANU EUGEN
 JANCSÓ ERZSÉBET 
  MÁTHÉ  ZSUZSANNA
 MAN  MARIA
 TEORIE  ŞI  SOLFEGIU

PRECUP  MIRCEA
NICULESCU  ANA  MARIA
PAŞCU  CLAUDIU


KOVÁCS  IULIANA  SUSANA**********************************************************************************************************


C A D R E   D I D A C T I C E       anul  şcolar  2 0 1 2 - 2 0 1 3


 SECŢIA DE ARTE PLASTICE
 SECŢIA DE MUZICĂ
 PIAN VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL
  HASSEL-NELEPCU VIORICA
 HOJBOTĂ IOAN
 
 VIOARĂ MĂRCUŞ ADRIANA
 
  LOVIN KLARA
 MACARIE  GABRIELA  EDIT
 INSTRUMENTE DE SUFLAT
  MĂRCUŞ DOINIŢA
 PÁPAY ILONA DRĂGAN  CRISTINA
  MURAR EVA
 ŢICHINDELEANU MONICA 
  FAZAKAS ZITA GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA CHITARĂ
  STOICA DIANA SABINA
 ZANFIR DOINA  LAVINIA ZONDA ATTILA
  ŢICHINDELEANU EUGEN
 JANCSÓ ERZSÉBET 
  MÁTHÉ  ZSUZSANNA
 MAN  MARIA
 TEORIE ŞI SOLFEGIU


NICULESCU  ANA  MARIA
PAŞCU  CLAUDIU

************************************************************************************************

C A D R E   D I D A C T I C E
anul  şcolar  2 0 1 1 - 2 0 1 2


 SECŢIA DE ARTE PLASTICE
 SECŢIA DE MUZICĂ
 PIAN VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL
  HASSEL-NELEPCU VIORICA
 HOJBOTĂ IOAN
 
 VIOARĂ MĂRCUŞ ADRIANA
 INSTRUMENTE DE SUFLAT
  LOVIN KLARA
 MACARIE  GABRIELA  EDIT
 SZÁSZ  BEÁTA
  MĂRCUŞ DOINIŢA
 PÁPAY ILONA CHITARĂ
  MURAR EVA
 ŢICHINDELEANU MONICA ZONDA ATTILA
  FAZAKAS ZITA GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA TEORIE ŞI SOLFEGIU
  STOICA DIANA SABINA
 ZANFIR DOINA  LAVINIA 
  ŢICHINDELEANU EUGEN
 JANCSÓ ERZSÉBET 
  
 MAN  MARIA
 
C A D R E   D I D A C T I C E
anul  şcolar  2 0 1 0 - 2 0 1 1


 SECŢIA DE ARTE PLASTICE
 SECŢIA DE MUZICĂ
 PIAN VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS  LEHEL
 VIOARĂ HASSEL-NELEPCU VIORICA
 HOJBOTĂ IOAN
 
 GAGYI ADALBERT
 MĂRCUŞ ADRIANA
 INSTRUMENTE DE SUFLAT
  LOVIN KLARA
MACARIE  GABRIELA  EDIT
 SZÁSZ  BEÁTA
  MĂRCUŞ DOINIŢA
 PÁPAY ILONA CHITARĂ
  MURAR EVA
 ŢICHINDELEANU MONICA ZONDA ATTILA
  FAZAKAS ZITA GYÖRGY IMOLA  ZSUZSANNA TEORIE ŞI SOLFEGIU
  STOICA DIANA SABINA
ZANFIR DOINA  LAVINIA DAN  SILVIA  MONICA
  ŢICHINDELEANU EUGEN
JANCSÓ ERZSÉBET 
  PRECUP  MIRCEA  CRISTIAN
MAN  MARIA
 

PANTEA  EROVIN  SORIN
BABOS  ZSOLT

C A D R E   D I D A C T I C E
anul şcolar  2 0 0 9 - 2 0 0 1 0


 SECŢIA DE ARTE PLASTICE
 SECŢIA DE MUZICĂ
 PIAN VIOLONCEL
 BARTHA ANDRÁS
 VIOARĂ HASSEL-NELEPCU VIORICA
 HOJBOTĂ IOAN
 BARÓTHY ÁDÁM
 GAGYI ADALBERT
 MĂRCUŞ ADRIANA
 INSTRUMENTE DE SUFLAT
  LOVIN KLARA
 MACARIE GABRIELA
 MOLDOVAN MINODORA
  MĂRCUŞ DOINIŢA
 MAKSAY CORNELIA
 CHITARĂ
  FAZAKAS ZITA
 PÁPAY ILONA
 ZONDA ATTILA
  NĂDĂŞAN DIANA
 SÁRKÁNY IRINGÓ
 TEORIE ŞI SOLFEGIU
  STOICA DIANA SABINA
 ŢICHINDELEANU MONICA
 IANI IRINA
  ŢICHINDELEANU EUGEN
 GYÖRGY IMOLA
 
   ZANFIR DOINA
 


JANCSÓ ERZSÉBET

C A D R E   D I D A C T I C E
anul  şcolar 2 0 0 8 - 2 0 0 9


 SECŢIA DE ARTE PLASTICE
 SECŢIA DE MUZICĂ
 
 
 BARÓTHI ÁDÁM
 VIOARĂ PIAN VIOLONCEL
  GAGYI ADALBERT
 HASSEL-NELEPCU VIORICA
 HOJBOTĂ IOAN
  LOVIN CLARA
 MĂRCUŞ ADRIANA
 
  MĂRCUŞ DOINIŢA
 MACARIE GABRIELA
 INSTRUMENTE DE SUFLAT
  MOLDOVAN ZITA
 MAKSAY CORNELIA
 PĂTRU DUMITRU
  NĂDĂŞAN DIANA
 PÁPAY ILONA
 
  STOICA DIANA SABINA
 SÁRKÁNY IRINGÓ
 CHITARĂ
  ŢICHINDELEANU EUGEN
 ŢICHINDELEANU MONICA
 ZONDA ATTILA
   TODORAN DUMITRU
 
   ZAMFIR DOINA LAVINIA
 TEORIE ŞI SOLFEGIU
   JANCSÓ ERZSÉBET
 IANI IRINA    
Real Life webdesign and hosting