Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Concursul de fizică A. Maior ed.XXI - 2016


          ELEVII  PARTICIPANÅ¢I  LA  CONCURSUL  DE  FIZICÄ‚   "AUGUSTIN  MAIOR"
                                                                      
                                                                             ediÅ£ia  a  XXI-a
                                                                           
                                                                             21  aprilie  2016 Nr. crt.
           Numele elevului
           Åžcoala de provenienţă
Profesor  pregătitor
 1 
 MOLDOVAN  RAREÅž
 Colegiul NaÅ£ional "Al.Papiu Ilarian" Tg. MureÅŸ
Sabău Claudia
 2 NEMES  MAGDA
 Colegiul NaÅ£ional "Unirea" Tg. MureÅŸ
Lascu  Cristina
 3 POPA  CARLA
 Colegiul NaÅ£ional "Unirea" Tg. MureÅŸLascu  Cristina
 4 ANCA  GEORGIANA
 Åžcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. MureÅŸ
Sabău  Claudia
 5 ARDELEAN  ALEXANDRA
 Åžcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. MureÅŸSabău  Claudia
 6 HAÅ¢EGAN  VLAD
 Åžcoala Gimnazială "Ioan VlăduÅ£iu" LuduÅŸ
Olaru Lorena
7
IUORAÅž  ANDRADA  IASMINA
Şcoala Gimnazială "Ioan Vlădiţiu" LuduşOlaru Lorena
8
 CSURKA  SZABOLCS  ATTILA
 Åžcoala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin
Popa  Zsofia
9
 ZSIGMOND  BLANKA
 Åžcoala Gimnazială "Augustin Maior" ReghinPop  Ioan
10
 NIÅ¢UI  GIORGIANA  ALEXANDRA
 Åžcoala Gimnazială "Augustin Maior" ReghinPop  Ioan
11
 MIHÄ‚ILESCU  ELENA
 Åžcoala Gimnazială "Augustin Maior" ReghinPop  Ioan
12
 BIRO  BEATRICE  ADRIENN
 Åžcoala Gimnazială "Alexandru CeuÅŸianu" ReghinFancsali Gavril
13
 MOLNAR  BOGLARKA
 Åžcoala Gimnazială "Alexandru CeuÅŸianu" ReghinFancsali Gavril
14
 ERCSEI  DAVID
 Liceul Tehnologic "Petru Maior" Reghin
Fancsali Gavril
15
 PAPAI  ZSOLT
 Liceul Tehnologic "Petru Maior" ReghinFancsali Gavril


         PREMIANÅ¢II  CONCURSULUI


         PREMIUL  I

              MOLDOVAN  RAREÅž - Colegiul NaÅ£ional "Al.Papiu Ilarian" Tg. MureÅŸ

         PREMIUL  II

               IUORAÅž  ANDRADA   IASMINA - Åžcoala Gimnazială "I. VlădiÅ£iu" LuduÅŸ

         PREMIUL  III

              HAÅ¢EGAN  VLAD - Åžcoala Gimnazială Nr. 2 LuduÅŸ

         MENÅ¢IUNE

              ANCA  GEORGIANA - Åžcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. MureÅŸ
              NEMES  MAGDA - Colegiul NaÅ£ional "Unirea" Tg. MureÅŸ
              ARDELEAN  ALEXANDRA - Åžcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. MureÅŸ

   


         SUBIECTELE  CONCURSULUI

     Subiectul I

    Un măr cântăreÅŸte 120 g. Pentru a-i afla volumul, se toarnă apă într-o mensură potrivită până la diviziunea 160.
    Se introduce mărul complet în apa din mensură.
    Nivelul apei se ridică până la diviziunea 192. Ce densitate medie are mărul? (O diviziune corespunde la 3 mililitri).

     Subiectul II

    Trei străzi formează un triunghi dreptunghic, ca în figură.  Un autobuz se deplasează din staÅ£ia C către staÅ£ia B cu viteza medie  v1 = 18 km/h.
    Cu ce viteză medie minimă (v2) trebuie să se deplaseze un biciclist, care pleacă simultan din punctul A ca să prindă autobuzul în staÅ£ia B ?
    (AB = 400 m, AC = 300 m).
                                                           
 A                                                            B


C

       
    Subiectul III

    Un corp este aruncat pe verticală în sus cu viteza iniÅ£ială de 12m/s. Până la ce înălÅ£ime va ajunge corpul?
    (g = 10N/kg ; Se neglijează frecările cu aerul.)

     Subiectul IV
     Completând rebusul, vei afla pe rândul AB numele invenÅ£iei ÅŸtiinÅ£ifice care l-a consacrat pe Augustin Maior
     ca fizician recunoscut mondial.
   
     1. Prenumele mamei lui Augustin Maior.
     2. Localitatea de naÅŸtere a lui Augustin Maior.
     3. „ ÃŽntre anii 1892-1896 urmează clasele I –IV la Liceul  ……………… German din Reghin”.
     4. OraÅŸ în care face o călătorie de studii la terminarea facultăţii (G…………).
     5. Domeniu tehnic care l-a consacrat pe Augustin Maior.
     6. „În 1930 este ………….. cu medalia „Răsplata muncii pentru învăţământ” clasa I”.
     7.  Augustin Maior pune la punct invenÅ£ia sa după multe  ………………
     8. „În 1923 împreună cu un grup de colegi construieÅŸte primul aparat de ………….. care s-a auzit în Cluj”.
     9. Celălalt prenume al lui Augustin Maior.
    10. „Rezultatele experimentelor sale ajung să fie cunoscute ÅŸi în revistele de specialitate din ……”
    11. ” ÃŽn 1929 este numit decan al Facultăţii de Fizică din……….”
    12. „La 14 aprilie 1919 este numit Director al PoÅŸtelor, Telegrafelor ÅŸi Telefoanelor din întreaga …… ÅŸi Banat”.
    13. Pionier al aviaÅ£iei, …Vuia. 14. „În 1909 E. W … din Washington confirmă valabilitatea afirmaÅ£iilor ÅŸi experimentelor lui Augustin Maior.”
    15. Continent în care se răspândeÅŸte modelul de telefonie propus de Augustin Maior.
    16. Alt pionier al aviaÅ£iei, Aurel ……………
    17. Capitală europeană unde Augustin Maior face demonstraÅ£ia experimentală a modelului inventat de el pentru telefonie.

   

*************************************************************************************************************************
     I.

     Egy alma tömege 120 g. Térfogatát merÅ‘henger segítségével határozzuk meg. A mérÅ‘hengerbe vizet töltünk a 160 –as beosztásig,
     majd az almát teljesen belemerítjuk a vizbe. A víz szintje a 192-es beosztásig emelkedik. Mekkora az alma sűrűsége ?
     (Egy beosztás a mérÅ‘hengeren 3 ml-nek felel meg.)

     II.

     Három utca egy derékszöget alkot az ábrának megfelelÅ‘en. Egy autóbusz a C megállóból a B megálló fele indul v1 = 18 km/h állandó sebességgel.
     Mekkora állandó sebességgel (v2 ) kell egy kerékpáros haladjon az AB utcában azért,  hogy elérje az autóbuszt a B megállóban, tudva hogy, az autóbusz
     és a kerékpáros egyszerre indulnak ? (AB  =  400 m,  AC  = 300 m).
                                                                                                                                                         

A                                                        B

C

      III.
      Egy testet függÅ‘legesen dobunk fel 12 m/s kezdÅ‘sebességgel. Mekkora magasságra emelkedik fel a test ?
      A test és a levegÅ‘ közötti súrlódást nem vesszük figyelembe.
     (g = 10 N/kg)

      IV.  REJTVÉNY


     MunkaidÅ‘: 2 óra
                                              SOK SIKERT !

****************************************************************************************************************************

Arbeitszeit: 2 Stunden. Viel Erfolg!

     Thema I

     Ein Apfel wiegt 120g. Um sein Volumen zu erfahren gießt man in einem Messbecher Wasser bis zu der Markierung 160.
     Man taucht den Apfel voll ins Wasser. Das Niveau des Wassers steigt bis zur Markierung 192. Welches ist die Dichte des Apfels.
     (Ein Markierungsabschnitt entspricht einem Volumen von 3 Milliliter.)

     Thema II

     Drei Straßen bilden ein rechtwinklieges Dreieck, wie in der Abbildung. Ein Bus verlagert sich aus der Haltestelle C auf die Haltestelle B
     mit einer Geschwindigkeit von v1=18 km/h. Mit welcher Geschwindigkeit (v2) muss sich ein Radfahrer verlagern, welcher mit dem Bus
     gleichzeitig losfährt, um den Bus im Punkt B zu erreichen? (AB=400 m, AC=300 m)


                                                                                     
A                                                            B

C

     Thema III

     Ein Körper wird vertikal, mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 12m/s, nach oben geworfen. Welche Höhe erreicht der Körper.
     (Die Reibungen mit der Luft werden vernachlässigt; g=10N/kg)

     Thema IV
     Ergänzt das Kreuzworträtsel: (Siehe die Themen in rumänischer Sprache.)