Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Concursul de fizică Augustin Maior ed. a XX-a 2013


          ELEVII  PARTICIPANTI  LA  CONCURSUL  DE FIZICĂ  "AUGUSTIN  MAIOR"

                                                             ediţia a XX-a
                                                            25 aprilie 2013


NR.
CRT.

 NUMELE  ELEVULUI
 UNITATEA ŞCOLARĂ
 PROFESOR  PREGĂTITOR
1
 BOR  ANDREEA
ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN
 PĂDUREAN  ANA
2
 FĂRCAŞ  MARIA
ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PĂDUREAN  ANA
3
 NAGY  ŞTEFAN
ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PĂDUREAN  ANA
4
 ORMENIŞAN  DIANA
ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PĂDUREAN  ANA
5
 VEZENDAN  ALEXANDRA
ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PĂDUREAN  ANA
6
 NAJJAR  KARINA
ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  PĂDUREAN  ANA
7
 KOOS  IMOLA
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POPA  ZSÓFIA
8
 NEMETH  BARBARA
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POPA  ZSÓFIA
9
 LENGYEL  KATALIN
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POPA  ZSÓFIA
10
 SILAGHI  ROLAND
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POP  IOAN
11
 ZETEŞ  MARCUS
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POP  IOAN
12
 FRICIU  DANIEL
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN  POP  IOAN
13
 PORTIK  KRISZTA
 ŞC.GIMN. "FLOREA  BOGDAN"  REGHIN   POPA  ZSÓFIA
14
 ÖRDÖG  ZOLTÁN
 ŞC.GIMN. "FLOREA  BOGDAN"  REGHIN   POPA  ZSÓFIA
15
 LAZĂR  BOGDAN
 ŞC.GIMN. "ALEXANDRU  CEUŞIANU"  REGHIN  ATĂNĂSOAIE  VIOLETA
16
 MOGA  RADU
 COL.NAŢ. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREŞ
 SABĂU  CLAUDIA
17
 TOMUŢ  VOICU
  COL.NAŢ. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREŞ SABĂU  CLAUDIA
18
 DORDEA  VLAD
  COL.NAŢ. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREŞ SABĂU  CLAUDIA
19
 COSTANDEA  THEODOR
  COL.NAŢ. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREŞ SABĂU  CLAUDIA
20
 COLCERIU  RĂZVAN
  COL.NAŢ. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREŞ SABĂU  CLAUDIA
21
 DILGANU  DELIA
  COL.NAŢ. "AL. I. CUZA" TG. MUREŞ BĂDESCU  MARIUS
22
 DANCIU  ALEXANDRA
 COL.NAŢ. "AL. I. CUZA" TG. MUREŞ BĂDESCU  MARIUS
23
 NĂZNEAN  LARISA
 COL.NAŢ. "AL. I. CUZA" TG. MUREŞ BĂDESCU  MARIUS
24
 PODAR  IOANA
 COL.NAŢ. "AL. I. CUZA" TG. MUREŞ BĂDESCU  MARIUS
25
 MOLDOVAN  ANDREI  GEORGE
 COL.NAŢ. "EUROPA" TG. MUREŞ MARE  ANGELA
26
 NEDELCU  TUDOR
 ŞC.GIMN. "L. REBREANU"  TG. MUREŞ  CUCIUREAN  MIMI
27
 BAKK  COSMIN
 ŞC.GIMN. "L. REBREANU"  TG. MUREŞ  CUCIUREAN  MIMI
28
 TOMA  DANIEL
 ŞC.GIMN. "L. REBREANU"  TG. MUREŞ  CUCIUREAN  MIMI
29
 MAIOR  IULIA
 ŞC.GIMN. "DACIA"  TG. MUREŞ  CĂTANĂ  ECATERINA
30
 CĂLIMAN  ALEXANDRU
  ŞC.GIMN. "DACIA"  TG. MUREŞ  CĂTANĂ  ECATERINA
31
 COROŞ  SERGIU
  ŞC.GIMN. "DACIA"  TG. MUREŞ  CĂTANĂ  ECATERINA
32
ILIEŞ  ANDREEA
ŞC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREŞ MATEI  DUMITRU
33
SCRIDON  IOANA  ALEXANDRA
ŞC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREŞ MATEI  DUMITRU
34
DRAGOTĂ  LARISA
ŞC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREŞ MATEI  DUMITRU
35
GRAFI  PAULA
ŞC.GIMN. "ROMULUS  GUGA"  TG. MUREŞ MATEI  DUMITRU
36
 MOLNAR  TAS  SZILVESZTER
 ŞC.GIMN. NR. 1  LUDUŞ
 MORAR  MELINDA
37
 MENYEI JÓZSEF
 ŞC.GIMN. NR. 1  LUDUŞ MORAR  MELINDA
38
 BOCA  RUXANDRA
 ŞC.GIMN. NR. 1  LUDUŞ CĂRCOANĂ  CRISTINA
39
 SAKHEN  IZABELLA
 ŞC.GIMN. NR. 1  LUDUŞ CĂRCOANĂ  CRISTINA
40
 CRĂCIUN  BIANCA  SABINA
 ŞC.GIMN. "IOAN  VLĂDUŢIU"  LUDUŞ  OLARU  LORENA
41
 TOCACIU  VALERIA  ANDRADA
 ŞC.GIMN. "IOAN  VLĂDUŢIU"  LUDUŞ  OLARU  LORENA
42
 CIOBAN  VIRGIL  SEBASTIAN
 ŞC.GIMN. "IOAN  VLĂDUŢIU"  LUDUŞ  OLARU  LORENA
43
 ASTĂLUŞ  ANDREEA  MARIELENA
 ŞC.GIMN. "IOAN  VLĂDUŢIU"  LUDUŞ  OLARU  LORENA
44
 SUCIU  DORIN
 ŞC.GIMN.  GURGHIU
 AŞTILEAN  RALUCA
45
 CIURBA  ANDREI
 ŞC.GIMN.  GURGHIU AŞTILEAN  RALUCA


         PREMIANŢII  CONCURSULUI

 PREMIUL   I
 MOGA  RADU
 COL.NAŢ. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREŞ
 PREMIUL   II
 SILAGHI  ROLAND
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN
 PREMIUL   III
 MOLDOVAN  ANDREI  GEORGE
 COL.NAŢ. "EUROPA" TG. MUREŞ
 MENTIUNE CRĂCIUN  BIANCA  SABINA
 ŞC.GIMN. "IOAN  VLĂDUŢIU"  LUDUŞ
 MENŢIUNE BOR  ANDREEA
 ŞC.GIMN. "AUGUSTIN  MAIOR"  REGHIN
 MENŢIUNE TOMUŢ  VOICU
 COL.NAŢ. "AL. PAPIU ILARIAN" TG. MUREŞ


       
 


               SUBIECTELE  CONCURSULUI


I.                                                                                                               20 puncte

Calculează şi alege răspunsul corect !

1.   Uncopil cu puterea 25 W acţionează cu o forţă pe durata de 60 s. Lucrul mecanicefectuat de copil este :

a)   4J                 b) 240 J                 c) 24 J                   d) 1500 J

2.   Unsac cu masa 50 kg este ridicat uniform cu un scripete mobil, fără frecare.Forţa necesară este :

a)   50kg             b) 500 kg               c) 490 N                d) 245 N

3.   Uncorp cu greutatea 400 N este ridicat uniform pe un plan înclinat, cu lungimeade cinci ori mai mare decât înălţimea,

cu o forţă activă F = 100 N. Forţa de frecare este :

a)   80N              b) 60 N                  c) 40 N                  d) 20 N

4.   Douăbile cu volume egale se găsesc la aceeaşi înălţime şi sunt din aluminiu,respectiv din fier (ρAl = 2700 kg/m3 ; ρFe = 7800kg/m3).

Este corectă următoarea relaţie :

a)    Ep(Al)  >Ep(Fe)          b) Ep(Al)  <Ep(Fe)    

c) Ec(Al)  =Ec(Fe)             d)Ep(Al)  = Ep(Fe)

5.   Peo suprafaţă orizontală este tras un cărucior cu masa  m = 10 kg. Forţa de tracţiune este paralelă cu suprafaţa orizontală,deplasează

căruciorul pe distanţa Δd = 6 mşi are valoarea F = 20 N.Forţa de frecare este 15% din greutatea căruciorului, iar  g = 9,8 N/kg.

Lucrul mecanic al forţei de tracţiune este :

a)   12 J                  b) -12 J             c) 120 J             d) 0,12 J

Lucrul mecanic al forţei de frecare este :

a)   882 J                  b) 88,2 J             c) 8,82 J             d) -88,2 J

Lucrul mecanic al forţei de greutate este :

a)   60 J                  b) 600 J             c) 0             d) -600 J

 

II.                                                                                                             20 puncte

O bucată de lemn are densitatea ρ = 600 kg/m3 şi volumul  V = 120 cm3 . Se bate un cui în bucata de lemn, apoi este atârnată la un dinamometru.

Aflaţi masa cuiului, dacă dinamometrul indică 0,8 N.  Se consideră g = 10 N/kg.


III.                                                                                                        20 puncte

Un corp cu masa de 150 kg este coborât pe un plan înclinat cu ajutorul unei frânghii astfel încât coborârea are loc cu o mişcare uniformă.

Planul are lungimea de 15 m şi înăţimea de 9 m.

a)    Reprezintă forţele ce acţionează asupra corpului.

b)    Care este forţa ce mişcă corpul pe plan ?

c)    Care este randamentul planului ? (forţa de frecare este 2% din greutatea corpului)


IV.                                                                                                          20 puncte

De un resort se atârnă pe rând 2 corpuri de volumeegale V1 = V2= V , astfel încât alungirile resortului au fost : Δl1 şi respectiv Δl2 .

Care este raportul densităţilor corpurilor ?


V.                                                                                                            10 puncte

Răspunde la următoarele întrebări din viaţa şi activitatea fizicianului de renume mondial Augustin Maior !

1.   Când şi unde s-a născut fizicianul AugustinMaior ?

2.   În ce an a devenit membru titular al Academieide Ştiinţe din România ?

3.   Care este titlul articolului publicat în anul1907 în revista germană ElektrotehnischeZeitschrift” referitor la principala lui invenţie ?

4.    Cu ce medalie a fost decorat în anul 1930 ?

5.    De când această şcoală poartă numele fizicianului Augustin Maior, în cinstea lui, ca un act de recunoştinţă şi respect ?

 

****************************************************************************************************

I.                                                                                                20 pont

Végezd el a számításokat és jelöld meg a helyes feleleteket!

1.   Egy 25 W teljesítményű gyermek  60 s alatt fejt ki egy erőt. Az általavégzett mechanikai munka egyenlő:

a)  4J                 b) 240 J                 c) 24 J                   d) 1500 J

2.   Egy 50 kg tömegű zsáknak súrlódásmentesen és egyenletesen való felemeléséhez szükséges erő mozgócsiga segítségével egyenlő :

a)  50kg             b) 500 kg               c) 490 N                d) 245 N

3.   Magasságánál ötször hosszabb lejtőn a  400 N súlyú testnek egyenletesen való felemeléséhez  az F = 100 N aktív erő szükséges.

A súrlódási erő egyenlő :

a)  80N              b) 60 N                  c) 40 N                  d) 20 N

4.   Azonos térfogatú alumíniumgolyó és vasgolyó azonos magasságban vannak

 (ρAl= 2700 kg/m3 ;ρFe =7800 kg/m3). Az alábbi kifejezések melyike helyes:

a)   Eh(Al)  >Eh(Fe)          b) Eh(Al)  <Eh(Fe)    

c) Em(Al)  =Em(Fe)           d) Eh(Al)  =Eh(Fe)

5. Az m = 10 kg tömegű kiskocsi a vízszintes felülettel párhuzamos F =20 N húzóerő hatására Δd =6 m távolságon mozdul el.

A súrlódási erő a kiskocsi súlyának 15% -a, és  g =9,8 N/kg.

A húzóerő általvégzett mechanikai munka egyenlő:

a)   12 J                  b) -12 J             c) 120 J             d) 0,12 J

A súrlódási erő által végzett mechanikai munka egyenlő:

a)   882 J                  b) 88,2 J             c) 8,82 J             d) -88,2 J

A test súlya által végzett mechanikai munka egyenlő:

a)   60 J                  b) 600 J             c) 0             d) -600 J

 

II.                                                                                                 20pont

Egy ρ = 600 kg/m3 sűrűségű és  V = 120 cm3 térfogatú fába egy szeget ütünk, majd ráhelyezzük a dinamométerre.

Mekkora a szeg tömege, ha a dinamométer 0,8 N–t mutat.  ( g = 10 N/kg)

 

III.                                                                                               20 pont

A 150 kg tömegű testet kötél segítségével egyenletesen engedjük lefele a 15 m hosszú

és 9 m magas lejtőn.

a)   Ábrázolda testre ható erőket.

b)   Mekkora erő hatására mozdul el a test ?

c)     Mekkora a lejtő hatásfoka ? (a súrlódási erő a test súlyának 2%-a)

 

IV.                                                                                               20 pont

Egy rugóra rendre két azonos térfogatú, V1=V2=V, testet helyezünk. A rugó megnyúlásai Δl1 és Δl2 . Mennyi a két test sűrűségének aránya?

 

V.                                                                                              10 pont

Felelj a következő Augustin Maior nemzetközi hírnevű fizikus életével és munkásságával kapcsolatos kérdésekre :

1.   Mikor és hol született Augustin Maior fizikus?

2.   Melyik évben választották a Román TudományosAkadémia tagjává ?

3.   Mi a címe a legfontosabb találmányát bemutató 1907-ben az Elektrotehnische Zeitschrift” német folyóiratban megjelent cikkének ?

4.   Milyen éremrenddel tüntették ki 1930-ban ?

5.Augustin Maior tiszteletére mikortól viseli ez az iskola a fizikus nevét ?

 

****************************************************************************************************

I.                                                                                                20 Punkte

Berechne und wähle die richtige Antwort!

1 .Ein Kind mit einer Leistung von 25 W wirkt miteiner bestimmten Kraft  60 s lang. Dievom Kind verrichtete mechanische Arbeit ist :

a)   4J                 b) 240 J                 c) 24 J                   d) 1500 J

2. Ein Sack der Masse 50 kg wird gleichförmig miteiner losen Rolle, ohne Reibung gehoben (g = 9,8N/kg). Die dazu nötige Kraftist :

a)   50kg             b) 500 kg               c) 490 N                d) 245 N

3. Ein Körper mit dem Gewicht 400 N wird auf eineschiefe Ebene gleichförmig nach oben geschoben. Die Länge der schiefen

Ebeneist fünf mal größer als die Höhe. Die dazu nötige Zugkraft beträgt 100N.

     Die Reibungskraft ist :

a)   80N              b) 60 N                  c) 40 N                  d) 20 N

4. Zwei Kugeln mit gleichen Volumen, aus Aluminiumund Eisen befinden sich in derselben Höhe. (ρAl = 2700 kg/m3 ;ρFe = 7800 kg/m3).

Es ist tichtig folgende Beziehung :

a)    Ep(Al)  > Ep(Fe)          b) Ep(Al)  < Ep(Fe)    

c) Ec(Al)  = Ec(Fe)             d) Ep(Al)  = Ep(Fe)

5. Auf einer waagerechten Fläche wird ein Wägelchen derMasse m = 10 kg gezogen. Die Zugkraft ist parallel mit der waagerechten

Flächeund beträgt 20N  und die Verlagerung Δd = 6 m. Die Reibungskraft beträgt 15% vom Gewicht des Wägelchens und  g = 9,8 N/kg.

Die mechanische Arbeit der Zugkraft ist gleich :

a)   12J               b) -12J                   c) 120J                  d) 0,12J

Die mechanische Arbeit der Reibungskraft istgleich :

a)   882J             b) 88,2J                 c) 8,82J                 d) -88,2J

Die mechanische Arbeit des Gewichtes ist gleich :

a)   60J               b) 600J                  c) 0              d) -600J

 

II.                                                                                                 20 Punkte

Ein Stück Holz hat die Dichte ρ = 600 kg/m3 und das Volumen  V = 120 cm3 . Man schlägt einen Nagel in das Stück Holz und

das Ganze wird an ein Dynamometer gehängt. WelcheMasse hat der Nagel, wenn das Dynamometer 0,8 N anzeigt.  g=10N/kg.


III.                                                                                                20 Punkte

An den zweiEnden eines Brettes, 4m Lang, die auf einen Punkt O gestüt ist, wirken zwei Kräfte von 300N und 700N. Man nstellt fest,

daß das Brett, waagerecht, im Gleichgewicht bleibt. Bestimmt die Stellung des Punktes O.(das Gewicht des Brettes wird vernachlässigt.)

 

IV.                                                                                               20 Punkte

An eine Feder werden, der Reihe nach, zwei Körpergehängt. Die Volumen der Körper sind gleich V1 = V2 = V . Die Dehnungen der Feder sind:

Δl1 undbeziehungsweise Δl2 . Welches ist das Verhältnisder Dichten der zwei Körper?


V.                                                                                              10 puncte

Răspunde la următoarele întrebări din viaţa şi activitatea fizicianului de renume mondial Augustin Maior !

1.Când şi unde s-a născut fizicianul AugustinMaior ?

2.În ce an a devenit membru titular al Academiei de Ştiinţe din România ?

3.Care este titlul articolului publicat în anul 1907 în revista germană „Elektrotehnische Zeitschrift”referitor la principala lui invenţie ?

4. Cu ce medalie a fost decorat în anul 1930?

5. De când această şcoală poartă numele fizicianului Augustin Maior, în cinstea lui, ca un act de recunoştinţă şi respect ?

    
     Timpul de lucru este 2 ore.
     Din oficiu se acordă 10 puncte.