Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Concursul de fizică A. Maior ed.XXI - 2016


          ELEVII  PARTICIPANŢI  LA  CONCURSUL  DE  FIZICĂ   "AUGUSTIN  MAIOR"
                                                                      
                                                                             ediţia  a  XXI-a
                                                                           
                                                                             21  aprilie  2016 Nr. crt.
           Numele elevului
           Şcoala de provenienţă
Profesor  pregătitor
 1 
 MOLDOVAN  RAREŞ
 Colegiul Naţional "Al.Papiu Ilarian" Tg. Mureş
Sabău Claudia
 2 NEMES  MAGDA
 Colegiul Naţional "Unirea" Tg. Mureş
Lascu  Cristina
 3 POPA  CARLA
 Colegiul Naţional "Unirea" Tg. MureşLascu  Cristina
 4 ANCA  GEORGIANA
 Şcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. Mureş
Sabău  Claudia
 5 ARDELEAN  ALEXANDRA
 Şcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. MureşSabău  Claudia
 6 HAŢEGAN  VLAD
 Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş
Olaru Lorena
7
IUORAŞ  ANDRADA  IASMINA
Şcoala Gimnazială "Ioan Vlădiţiu" LuduşOlaru Lorena
8
 CSURKA  SZABOLCS  ATTILA
 Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin
Popa  Zsofia
9
 ZSIGMOND  BLANKA
 Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" ReghinPop  Ioan
10
 NIŢUI  GIORGIANA  ALEXANDRA
 Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" ReghinPop  Ioan
11
 MIHĂILESCU  ELENA
 Şcoala Gimnazială "Augustin Maior" ReghinPop  Ioan
12
 BIRO  BEATRICE  ADRIENN
 Şcoala Gimnazială "Alexandru Ceuşianu" ReghinFancsali Gavril
13
 MOLNAR  BOGLARKA
 Şcoala Gimnazială "Alexandru Ceuşianu" ReghinFancsali Gavril
14
 ERCSEI  DAVID
 Liceul Tehnologic "Petru Maior" Reghin
Fancsali Gavril
15
 PAPAI  ZSOLT
 Liceul Tehnologic "Petru Maior" ReghinFancsali Gavril


         PREMIANŢII  CONCURSULUI


         PREMIUL  I

              MOLDOVAN  RAREŞ - Colegiul Naţional "Al.Papiu Ilarian" Tg. Mureş

         PREMIUL  II

               IUORAŞ  ANDRADA   IASMINA - Şcoala Gimnazială "I. Vlădiţiu" Luduş

         PREMIUL  III

              HAŢEGAN  VLAD - Şcoala Gimnazială Nr. 2 Luduş

         MENŢIUNE

              ANCA  GEORGIANA - Şcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. Mureş
              NEMES  MAGDA - Colegiul Naţional "Unirea" Tg. Mureş
              ARDELEAN  ALEXANDRA - Şcoala Gimnazială "Romulus Guga" Tg. Mureş

   


         SUBIECTELE  CONCURSULUI

     Subiectul I

    Un măr cântăreşte 120 g. Pentru a-i afla volumul, se toarnă apă într-o mensură potrivită până la diviziunea 160.
    Se introduce mărul complet în apa din mensură.
    Nivelul apei se ridică până la diviziunea 192. Ce densitate medie are mărul? (O diviziune corespunde la 3 mililitri).

     Subiectul II

    Trei străzi formează un triunghi dreptunghic, ca în figură.  Un autobuz se deplasează din staţia C către staţia B cu viteza medie  v1 = 18 km/h.
    Cu ce viteză medie minimă (v2) trebuie să se deplaseze un biciclist, care pleacă simultan din punctul A ca să prindă autobuzul în staţia B ?
    (AB = 400 m, AC = 300 m).
                                                           
 A                                                            B


C

       
    Subiectul III

    Un corp este aruncat pe verticală în sus cu viteza iniţială de 12m/s. Până la ce înălţime va ajunge corpul?
    (g = 10N/kg ; Se neglijează frecările cu aerul.)

     Subiectul IV
     Completând rebusul, vei afla pe rândul AB numele invenţiei ştiinţifice care l-a consacrat pe Augustin Maior
     ca fizician recunoscut mondial.
   
     1. Prenumele mamei lui Augustin Maior.
     2. Localitatea de naştere a lui Augustin Maior.
     3. „ Între anii 1892-1896 urmează clasele I –IV la Liceul  ……………… German din Reghin”.
     4. Oraş în care face o călătorie de studii la terminarea facultăţii (G…………).
     5. Domeniu tehnic care l-a consacrat pe Augustin Maior.
     6. „În 1930 este ………….. cu medalia „Răsplata muncii pentru învăţământ” clasa I”.
     7.  Augustin Maior pune la punct invenţia sa după multe  ………………
     8. „În 1923 împreună cu un grup de colegi construieşte primul aparat de ………….. care s-a auzit în Cluj”.
     9. Celălalt prenume al lui Augustin Maior.
    10. „Rezultatele experimentelor sale ajung să fie cunoscute şi în revistele de specialitate din ……”
    11. ” În 1929 este numit decan al Facultăţii de Fizică din……….”
    12. „La 14 aprilie 1919 este numit Director al Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor din întreaga …… şi Banat”.
    13. Pionier al aviaţiei, …Vuia. 14. „În 1909 E. W … din Washington confirmă valabilitatea afirmaţiilor şi experimentelor lui Augustin Maior.”
    15. Continent în care se răspândeşte modelul de telefonie propus de Augustin Maior.
    16. Alt pionier al aviaţiei, Aurel ……………
    17. Capitală europeană unde Augustin Maior face demonstraţia experimentală a modelului inventat de el pentru telefonie.

   

*************************************************************************************************************************
     I.

     Egy alma tömege 120 g. Térfogatát merőhenger segítségével határozzuk meg. A mérőhengerbe vizet töltünk a 160 –as beosztásig,
     majd az almát teljesen belemerítjuk a vizbe. A víz szintje a 192-es beosztásig emelkedik. Mekkora az alma sűrűsége ?
     (Egy beosztás a mérőhengeren 3 ml-nek felel meg.)

     II.

     Három utca egy derékszöget alkot az ábrának megfelelően. Egy autóbusz a C megállóból a B megálló fele indul v1 = 18 km/h állandó sebességgel.
     Mekkora állandó sebességgel (v2 ) kell egy kerékpáros haladjon az AB utcában azért,  hogy elérje az autóbuszt a B megállóban, tudva hogy, az autóbusz
     és a kerékpáros egyszerre indulnak ? (AB  =  400 m,  AC  = 300 m).
                                                                                                                                                         

A                                                        B

C

      III.
      Egy testet függőlegesen dobunk fel 12 m/s kezdősebességgel. Mekkora magasságra emelkedik fel a test ?
      A test és a levegő közötti súrlódást nem vesszük figyelembe.
     (g = 10 N/kg)

      IV.  REJTVÉNY


     Munkaidő: 2 óra
                                              SOK SIKERT !

****************************************************************************************************************************

Arbeitszeit: 2 Stunden. Viel Erfolg!

     Thema I

     Ein Apfel wiegt 120g. Um sein Volumen zu erfahren gießt man in einem Messbecher Wasser bis zu der Markierung 160.
     Man taucht den Apfel voll ins Wasser. Das Niveau des Wassers steigt bis zur Markierung 192. Welches ist die Dichte des Apfels.
     (Ein Markierungsabschnitt entspricht einem Volumen von 3 Milliliter.)

     Thema II

     Drei Straßen bilden ein rechtwinklieges Dreieck, wie in der Abbildung. Ein Bus verlagert sich aus der Haltestelle C auf die Haltestelle B
     mit einer Geschwindigkeit von v1=18 km/h. Mit welcher Geschwindigkeit (v2) muss sich ein Radfahrer verlagern, welcher mit dem Bus
     gleichzeitig losfährt, um den Bus im Punkt B zu erreichen? (AB=400 m, AC=300 m)


                                                                                     
A                                                            B

C

     Thema III

     Ein Körper wird vertikal, mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 12m/s, nach oben geworfen. Welche Höhe erreicht der Körper.
     (Die Reibungen mit der Luft werden vernachlässigt; g=10N/kg)

     Thema IV
     Ergänzt das Kreuzworträtsel: (Siehe die Themen in rumänischer Sprache.)