Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Noutati si anunturi:

S.O.S. TERRA 2023

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

 „AUGUSTIN MAIOR”  REGHIN           

STR.ŞCOLII NR.3,JUD.MUREŞ

TEL. 0265-511150; FAX 0265-511151

e-mail: amaior2000@yahoo.com

cod poştal 545300

Nr. 661 din 17.02.2023

 

INVITAŢIE

 

 

Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, judeţul Mureş, în calitate de instituţie organizatoare, vă invită să participaţi la Ediţia a IX-a a Concursului regional de ecologie “S.O.S TERRA!“, aprobat şi inclus în Calendarul Activităţilor Educative Regionale și Interjudețene 2023, la poziţia 1132.

Concursul regional de  ecologie “S.O.S TERRA!“ are ca obiectiv principal dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, a relaţiilor om - mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre calitatea vieţii şi a mediului, necesitatea adoptării atitudinii ecologice de către fiecare om faţă de natură. Prin implicarea elevilor în astfel de activităţi se urmăreşte stimularea aptitudinilor artistice şi a abilităţilor practice ale acestora şi posibilitatea de a-şi exprima creativitatea.

 

În anexă vă transmitem Regulamentul de organizare (Anexa 1), Fişa de înscriere (Anexa 2) şi Protocolul de colaborare (Anexa 3).

Unităţile şcolare vor completa şi vor transmite Fişa de înscriere în format electronic la adresele de e-mail: anirus07@gmail.com sau craciun.giani@yahoo.com până la data limită de 24 martie 2023.

Lucrările şi materialele propuse vor fi expediate de către participanţi până la data limită de 24 martie 2023 (data poştei) prin e-mail şi/sau prin scrisoare recomandată/scrisoare prioripost/ pachet obişnuit pe adresa: Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, str. Şcolii, nr. 3, judeţul Mureş. Se va trimite şi Protocolul de colaborare, completat în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte. Va fi anexat şi un plic autoadresat (pentru expedierea diplomelor şi a Protocolului de colaborare). Se va face menţiunea pe plic - Pentru Concursul Regional S.O.S Terra!”.

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune, diferenţiat pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial. Se vor acorda diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare.

Elevii şi cadrele didactice înscrise în concurs sunt invitate să participe la festivitatea de premiere, care va avea loc în data de 3 aprilie 2023 la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin.

 

Nu se percepe taxă de participare.

 

 

Detalierea secţiunilor concursului

1. Secţiunea de prezentări Power Point

Tema prezentărilor este „S.O.S. TERRA !”. Prezentările trebuie să se încadreze între 15-20 slide-uri și să fie realizate de maxim 2 autori. Se vor putea utiliza informaţii şi imagini diverse, alese de către concurenţi din cărţi, reviste, manuale şi de pe internet. Prezentările trebuie să fie originale.

     2. Secţiunea afişe publicitare, postere, colaje

      Lucrările vor fi realizate în format A4, create manual/folosind orice tip de aplicaţie; se va puncta originalitatea lucrării. Pentru uniformitate, lucrările vor fi realizate pe tema „NU POLUĂRII ! ”.

      3. Secţiunea costume ECO confecţionate din deşeuri

Costumele vor fi create din orice tip de deşeuri reciclabile. Se va puncta designul şi originalitatea costumului.

4. Secţiunea lucrări artistico-plastice (desene)

Lucrările vor fi realizate cu orice tehnică (creion, acuarelă, acrilice, colaj etc.) sau grafică pe calculator,  în format A4 sau A3, respectând tema concursului „S.O.S. TERRA !”.

5. Secţiunea obiecte din deşeuri însoţite de sloganuri tematice

Obiectele vor fi realizate respectând tema concursului, obligatoriu însoţite de sloganuri tematice. Vor fi punctate: originalitatea obiectului, originalitatea sloganului, varietatea deşeurilor.

6. Secţiunea creaţie literară (poezie, proză)

Redactarea se face în format A4, spațiere la un rând și jumătate, cu margini egale de 2 cm, cu diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). La două rânduri de titlu în dreapta se va scrie numele și prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, localitatea, județul, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător (Times New Roman, caracter 12, Bold). Textul va fi scris la două rânduri sub datele despre autor (Times New Roman, caracter 12, aproximativ 3000 de caractere).  Lucrările vor fi trimise în format digital.  

        Toate lucrările înscrise în concurs trebuie să aibă o etichetă în partea dreaptă jos, care să conţină următoarele date:

-      titlul lucrării;

-    numele şi prenumele elevului;

-      clasa, unitatea de învățământ, localitatea, județul;

-      numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.

 

 

 

Mult succes tuturor participanţilor!

 

 

Director,

Prof. Beldean Cristina-Bianca                                                Coordonatori concurs,

                                                                     Coord. proiecte și programe educative prof. Rus Anamaria  

                                                                                                Consilier educativ prof. Crăciun Gianina

                                                                                                         Prof. înv. primar Cheiță Mirela

                                                                                   

 

 

 

ANEXA 1

CONCURS REGIONAL  DE  ECOLOGIE “S.O.S TERRA !“

REGHIN, APRILIE 2023

EDIŢIA a IX-a

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

A. Condiţii de participare

    a) Fiecare concurent poate participa la acest concurs cu o singură lucrare pentru fiecare secţiune.

    b) Pot participa elevi din clasele  0 – VIII, maxim 5 elevi/ cadru didactic coordonator, din toate judeţele ţării, din care câte 120 de elevi, din fiecare ciclu – primar şi gimnazial, vor fi selectaţi pentru etapa finală.

B. Organizarea concursului

·    Concursul S.O.S Terra!” se va derula la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin și Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin.

Desfăşurarea concursului

·          Înscrierea participanţilor: până la 24 martie 2023

·          Centralizarea lucrărilor: 27 - 29 martie 2023

·          Jurizarea lucrărilor: 30 - 31 martie  2023

·          Festivitatea de premiere: 3 aprilie 2023

·          Expedierea diplomelor: până la 31 mai 2023

Concursul se desfăşoară pe şase  secţiuni:

1.     Prezentare Power Point.

2.     Afişe (pliante).

3.     Costume ECO confecţionate din deşeuri.

4.     Lucrări artistico-plastice (desene).

5.     Obiecte din deşeuri însoţite de sloganuri tematice.

6.     Creaţie literară (poezie, proză)

Comisia de organizare este formată din 6 membri, după cum urmează:

    1. Beldean Cristina Bianca, director Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

    2. Rus Anamaria, prof. geografie de la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

    3. Crăciun Gianina, prof. lb. și lit. română de la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

4. Cheiță Mirela, prof. învățământ primar de la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

    5. Pășcan Sabin-Gavril, inspector Şcolar General, ISJ Mureş

    6. Niţulescu Diana-Anca, inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, ISJ Mureş                                                                                                                          

    şi are următoarele atribuţii:

ü  Asigură difuzarea şi cunoaşterea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului;

ü  Urmăreşte, sprijină şi îndrumă pregătirea pentru participare la concurs;

ü  Alcătuieşte evidenţa şcolilor şi a elevilor participanţi la concurs;

ü  Pregăteşte invitaţiile, popularizează concursul prin site-urile Inspectoratelor Judeţene din ţară;

ü  Alege şi pregăteşte locul de desfăşurare a concursului;

ü  Comunică rezultatele concursului tuturor participanţilor;

ü  Analizează modul de desfăşurare a concursului, rezultatele obţinute şi propune măsuri pentru perfecţionarea continuă a activităţii.

 

C. Evaluarea concursului

· Se vor stabili câştigătorii concursului pe baza punctajului obţinut.

· Baremele de corectare sunt stabilite pentru fiecare secţiune în parte de către comisia de jurizare la debutul concursului. 

· La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III şi menţiuni, constând în diplome pentru elevii cu punctajul cel mai mare, premierea făcându-se diferenţiat pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial.

· Toţi profesorii care au pregătit elevi pentru acest concurs vor primi diplome de participare.

· Nu se admit contestaţii.

Comisia de jurizare va fi formată din profesori de specialitate (geografie, informatică, limba şi literatura română, educaţie tehnologică, arte plastice) de la şcoala gazdă şi reprezentanţi ai ISJ Mureş.

Aceasta are următoarele atribuţii:

Ø Stabileşte pe baza criteriilor de selecţie, lucrările care participă la concurs.

Ø Întocmeşte borderourile de notare, clasamentele şi le aduce la cunoştinţă comisiei de organizare.

Ø Preşedintele juriului înmânează diplomele într-un cadru festiv pentru participanţii prezenţi, iar pentru ceilalţi participanţi, diplomele se vor trimite prin poştă. 

Modalităţi de diseminare a  rezultatelor

·     Prin postarea pe site-urile Inspectoratelor Judeţene din ţară, pe site-ul şcolii și alte platforme on-line.

 

D. Detalierea secţiunilor concursului

     1. Secţiunea de prezentări Power Point

Tema prezentărilor este „S.O.S. TERRA !”. Prezentările trebuie să se încadreze între 15-20 slide-uri și să fie realizate de maxim 2 autori. Se vor putea utiliza informaţii şi imagini diverse, alese de către concurenţi din cărţi, reviste, manuale şi de pe internet. Prezentările trebuie să fie originale.

     2. Secţiunea afişe publicitare, postere, colaje

      Lucrările vor fi realizate în format A4, create manual/folosind orice tip de aplicaţie; se va puncta originalitatea lucrării. Pentru uniformitate, lucrările vor fi realizate pe tema „NU POLUĂRII ! ”.

      3. Secţiunea costume ECO confecţionate din deşeuri

Costumele vor fi create din orice tip de deşeuri reciclabile. Se va puncta designul şi originalitatea costumului.

4. Secţiunea lucrări artistico-plastice (desene)

Lucrările vor fi realizate cu orice tehnică (creion, acuarelă, acrilice, colaj etc.) sau grafică pe calculator,  în format A4 sau A3, respectând tema concursului „S.O.S. TERRA !”.

5. Secţiunea obiecte din deşeuri însoţite de sloganuri tematice

Obiectele vor fi realizate respectând tema concursului, obligatoriu însoţite de sloganuri tematice. Vor fi punctate: originalitatea obiectului, originalitatea sloganului, varietatea deşeurilor.

6. Secţiunea creaţie literară (poezie, proză)

Redactarea se face în format A4, spațiere la un rând și jumătate, cu margini egale de 2 cm, cu diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). La două rânduri de titlu în dreapta se va scrie numele și prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, localitatea,  județul,  numele și prenumele cadrului didactic îndrumător (Times New Roman, caracter 12, Bold). Textul va fi scris la două rânduri sub datele despre autor (Times New Roman, caracter 12, aproximativ 3000 de caractere).  Lucrările vor fi trimise în format digital.  

 Toate lucrările înscrise în concurs trebuie să aibă o etichetă în partea dreaptă jos, care să conţină următoarele date:

-      titlul lucrării;

-    numele şi prenumele elevului;

-      clasa, unitatea de învățământ, localitatea, județul;

-      numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.

 

E. Dispoziţii finale

·    Înscrierea concurenţilor va fi comunicată comisiei de organizare până la data de 24 martie 2023 prin  e-mail. Fişa de înscriere se găseşte pe pe site-urile Inspectoratelor Judeţene din ţară.

·    Prin e-mail vă rugăm să comunicaţi, în momentul înscrierii pe fişa de înscriere, modul dumneavoastră de participare: directă / indirectă (participare cu lucrare).

·    Lucrările şi materialele propuse vor fi expediate de către participanţi până la data de 24 martie 2023 (data poştei) prin e-mail şi/sau prin scrisoare recomandată/scrisoare prioripost/ pachet obişnuit pe adresa: Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, str. Şcolii, nr. 3, judeţul Mureş. Va fi anexat şi un plic autoadresat (pentru expedierea diplomei). Se va face menţiunea pe plic - Pentru Concursul Regional S.O.S Terra!”.

·    Elevii şi cadrele didactice înscrise în concurs sunt invitate să participe la festivitatea de premiere, care va avea loc în data de 3 aprilie 2023 la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin.

·    Finanţarea activităţilor concursului  se asigură de Şc. Gimn.„Augustin Maior” Reghin din fonduri proprii.

·    Nu se percepe taxă de participare pentru niciuna dintre secţiuni.

·    Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

CONTACTE:

Şcoala Gimnazială„Augustin Maior” Reghin

Strada: Şcolii, nr.3, localitatea Reghin, judeţul Mureş, cod poştal: 545 300

e-mail: amaior2000@yahoo.com;  tel/fax.0265-511150 / 0265-512531

Pentru informaţii suplimentare persoane de contact:

- coord. proiecte și programe educative prof. Rus Anamaria - e-mail: anirus07@gmail.com

- consilier educativ prof. Crăciun Gianina - e-mail: craciun.giani@yahoo.com

- prof. înv. primar Cheiță Mirela – e-mail: mirelacheita40@gmail.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

 AUGUSTIN MAIOR”  REGHIN           

STR.ŞCOLII NR.3,JUD.MUREŞ

TEL. 0265-511150; FAX 0265-511151

e-mail: amaior2000@yahoo.com

cod poştal 545300

Nr. 661 din 17.02.2023

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONCURS REGIONAL  DE  ECOLOGIE “S.O.S TERRA !“

REGHIN, APRILIE 2023

EDIŢIA a IX-a

 

Unitate şcolară ....................................................................................., Localitate..................................

Str...................................................., Nr. ........, Cod poştal ........................, Judeţ...................................

Tel/fax............................................, E-mail.........................................................

Persoană de contact din instituţie ........................................................................

Tel..................................................., E-mail.........................................................

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Secţiunea*

Cadru didactic îndrumător

Mod de participare:

directă/indirectă

Cazare:

da/nu

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Secţiunile concursului sunt: Prezentare Power Point, Afişe (pliante), Costume ECO confecţionate din deşeuri, Lucrări artistico-plastice (desene), Obiecte din deşeuri însoţite de sloganuri tematice, Creaţie literară (poezie, proză).

 

    avizat,

DIRECTOR,

 

Şcoala _____________________________________,

 

prof.__________________________

(numele şi prenumele)

 

                      __________________________________          L.S.

 

 

                                    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„AUGUSTIN MAIOR” REGHIN,

STR. ŞCOLII, NR. 3

nr. tel/fax :      0265 511 150 /

                               0265 512 531

e-mail, web  amaior2000@yahoo.com

                              www.gimnaziulamaior.ro

 

          

               Instituţia parteneră

 

 

 

 

 

                   

 

 

              Nr. 661/17.02.2023                                                          Nr. ................./.................

 

 

                                                   PROTOCOL DE COLABORARE

 

1. Părţile contractante:

Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, reprezentată prin prof. Beldean Cristina-Bianca, în calitate de director, prof. Rus Anamaria, prof. Crăciun Gianina, consilier educativ şi prof. înv. primar Cheiță Mirela, în calitate de coordonatori ai Concursului Regional de ecologie ”S.O.S. TERRA!”

şi

Şcoala ......................................................................................................................., reprezentată prin ............................................................., în calitate de director şi ………….……...............……………

…............................................................................................................................................, în calitate de participanţi la Concursul Regional  de ecologie ”S.O.S. TERRA!”.

 

2. Obiectul protocolului de colaborare

Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea dintre părţile implicate în proiect, în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Regional de ecologie ”S.O.S. TERRA!”, ediţia a IX-a, 2023.

 

3. Durata colaborării:

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2022– 2023.

 

4.  Grupul ţintă: elevi din clasele O – VIII şi cadre didactice.

5.  Rolul părţilor

a. Rolul instituţiei iniţiatoare:

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;

- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi, precum şi diplomele de participare ale cadrelor didactice îndrumătoare;

- să păstreze legătura on-line şi telefonic cu partenerii;

- să organizeze activitatea finală;

- să disemineze rezultatele proiectului.

 

b. Rolul instituţiei partenere:

- să se implice în activităţile proiectului;

- să mediatizeze concursul în unitatea de învăţământ;

- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;

- să transmită şcolii iniţiatoare acordul de parteneriat, precum şi lucrările elevilor în termenul stabilit;

- să disemineze rezultatele proiectului în cadrul instituţiei din care fac parte.

 

6.  Rezilierea protocolului

Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a.     Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;

b.     Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol.

 

7. Încetarea protocolului

    Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a.     Acordul părţilor pentru încetarea contractului;

b.     Scopul contractului a fost atins;

c.     Forţa majoră, dacă este invocată.

    Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris.

 

8. Dispoziţii finale

    Concursul Regional de ecologie ”S.O.S. TERRA!” face parte din categoria activităţilor extracurriculare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară în vederea realizării unui schimb de experienţă pe linia educaţiei în şcoală.

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Încheiat în 2  exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

                   

director,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

 „aUGUSTIN MAIOR” ,

prof. BELDEAN CRISTINA-BIANCA

 

L.S.                        __________________________________

(semnătura)

          

      DIRECTOR,

      INSTITUŢIA PARTENERĂ,

       prof.__________________________

           (numele şi prenumele)

 

          L.S.                                                                           __________________________________

(semnătura)

 

Data publicarii: 2023-03-09


Vezi toate nouatile...